headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

T (side 7)      
       

tøll f., flt. tælla

toll

stor furu

.

Get Adobe Flash player

tøllar m.

tollar

tollbetjent

.

Get Adobe Flash player

tølle(re)ræ v.,-tæ

tolerere

gje tol, gje seg god tid til å vente

.

Get Adobe Flash player

lmø m.

tolmod

det å vera tolmodig

.

Get Adobe Flash player

lu f.flt.

tøler

1) reiskapar,t.d. «skomakartølu» 2) kjønnsorgana til karfolk; «tølutn»

.

Get Adobe Flash player

lv

tolv

«tålltæ”: tolvte, «tølv stykkju, æi hæil tylt», ei tylft

.

Get Adobe Flash player

lænjiv m.

tollekniv

stutt kniv til å telgje med

.

Get Adobe Flash player

tønkle f.

tonkle

jentunge; «væslæ tønkle, følji mæ på alt»

.

Get Adobe Flash player

tøpp m.

topp

hårlugg (på kar og hest)

.

Get Adobe Flash player

tørvælæggji v.,-la

torvleggje

dekkje med torv; «tækkji»

.

Get Adobe Flash player

tørvøl m.

torvvol

langsgåande stokk nede ved raftet på tak, som held torvet på plass, festa med «tørvølkroka» (av brisk)

.

Get Adobe Flash player

tøte m.

tøte

1) tott, to, stoff; «dæ æ og tøte i di tye»: det er godt stoff i det tyet, 2) sinne, sinnelag, uro, brålynde; «dæ va æin svær tøte i dæi kare»

.

Get Adobe Flash player

tøttæ f.

tøtte

jente; «væslæ tøtta»

.

Get Adobe Flash player

tøvæ v.,-dæ

tove

(om ulltøy)

.

Get Adobe Flash player

tøy

tyd eller tøyg

i uttrykket «han va kji so tøy»: han var ikkje borte, greidde seg nok

.

Get Adobe Flash player

tøygæn m.bf.

tøygen

om noko som gav etter eller vart strekt, elastisk; «dæ ga tøygæn»

.

Get Adobe Flash player

tøyji se v.,-gdæ

tøye seg

1) kaste opp, 2) strekkje seg; «injin æ so liten anna´n lyt bøyji se, o injin æ so stor anna´n lyt tøyji se»

.

Get Adobe Flash player

tøyr m.

tøyr

mildare vêr som tærer på snøen, regn og sol om kvarandre

.

Get Adobe Flash player

(ut) av

«ko vil du jera tå dessan?»; «gå tå»; tå vægji»; «tå laji»: ikkje måte på; «vaskæ tå te hælgæn»: vaske til helga, jf. «lurdasvask»

.

Get Adobe Flash player

tåang m.

tåang

1) berr, tåen mark, 2) tida straks etter sledaføret var slutt eller rett før snøen kom

.

Get Adobe Flash player

tåe m.

tåe

berr mark

.

Get Adobe Flash player

tåg f.

tåg

reim, opphavleg laga av tæger, difor namnet

.

Get Adobe Flash player

tåji m.

tåge

trekjerald med små hol, opphavleg laga av tæger, brukt til å forme kvitosten i

.

Get Adobe Flash player

tåkkæ f.

tåkke

snøfri, berr mark eller veg; «køyræ på tåkkun»

.

Get Adobe Flash player

tåle

tåleg

ganske, nokolunde; «tåle bra»: ganske bra

.

Get Adobe Flash player

tån f., flt. tæna

(«titil, totil, spelaros, muggæfru, o store gubbælæistn el. storætåne»: namn på tær); ”totelatn”: barnespråk om tær

.

Get Adobe Flash player

tånæ v.,-a

tåne

bli berr mark

.

Get Adobe Flash player

tått m.

tott

hårdusk; „dei roko i tåttatn på koraræ“. Sjå „engjatått“

.

Get Adobe Flash player

tåttast te v.,-ast

tottast til

samlast litt etter litt, så det så vidt greier seg

.

Get Adobe Flash player

tåtæflæskæ f.

tåteflaske

 

.

Get Adobe Flash player

tåug

taug

langsam, ordknapp, sein; «tåug te prate»: prate seint

.

Get Adobe Flash player

tåus f.

taus

ugift kvinne som har fått barn («låusingongji»)

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake T (side 7)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7