headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

T (side 6)      
       

tykji v., tøttæ

tykkje

meine, ”dæ ha e allti tøtt”

.

Get Adobe Flash player

tyktæ v.,-a

tukte

halde i age (om ungar, t.d.)

.

Get Adobe Flash player

tylt f.

tylft

samling med tolv av noko slag, t.d. stokkar

.

Get Adobe Flash player

tyngji v.,-gdæ

tyngje

tyngje av triste tankar eller av trykk for brystet; «dæ tyngji´n før bringun»: han har vondt for brystet; «dæ tyngji´n»: det tyngjer han, han er nedstemt

.

Get Adobe Flash player

tynningsljå m.

tynningsljå

ljå som ikkje skulle slipast, men som vart tynt ut i smia ein gong i veka, til skilnad frå «slipingsljå» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

tynæ v.,-tæ

tyne

presse eller tvinge svært hardt

.

Get Adobe Flash player

tyras n.

tyras

nedsetjande ord om noko smått som ein ikkje likar; «noko fælt tyras»

.

Get Adobe Flash player

tyrylåg m., flt. –læga

tyrilåg

furu (røter og stamme) som har lege i myr og ikkje har rotna

.

Get Adobe Flash player

tyryrot f., flt. –røta

tyrirot

gamle stubbar etter hogd furu; «tyry»: oppkløyvd tyrirot

.

Get Adobe Flash player

tysst

tyrst

 

.

Get Adobe Flash player

tysstædrikkæ f.

tyrstedrikke

drikk for den som ”tyssta”

.

Get Adobe Flash player

tyæ v., - ddæ

tyde

bety; ”å uttyæ”

.

Get Adobe Flash player

tæglæ f.

tegle

1) tagl, (også sagt om hovudhår, dersom ein har lite av det; «bærre noko lange tæglu»), 2) jentunge; «æi litn tæglæ»

.

Get Adobe Flash player

tæigaslått m.

teigslått

slått av utmålte teigar mot ei viss godtgjersle, jf. «dalars-tæig»

.

Get Adobe Flash player

tæinæ f.

teine

fletta høykorg av bjørkevidjer til å bera fôr og lauv i

.

Get Adobe Flash player

tækkæle

tekkeleg

fin, godt likt

.

Get Adobe Flash player

tækslæ f.

teksle

utholingsjern, brukt til koppar og skåler

.

Get Adobe Flash player

tælji v.,-gdæ

telgje

forme til med øks

.

Get Adobe Flash player

tællæ v., tældæ

telje

rekne

.

Get Adobe Flash player

tællæ v.,-tæ

telle

feste, høve saman (t.d. ved liming) «dæ vildæ ikkji tællæ»: det ville ikkje feste seg, det ville ikkje sitja; «snøn tælle»: snøen fester seg til underlaget

.

Get Adobe Flash player

tæmja v., tamdæ

temja

1) gjera tam, dressere, 2) «tæmja se te»: venja seg til, øve

.

Get Adobe Flash player

tæmmæle

temmeleg

nokså

.

Get Adobe Flash player

tæmpu f.flt.

temper

«gokartæmpu»: ymse kunststykke i lausdans, t.d.»krukæ»; «røvskrok»; «spænnæ hattn»

.

Get Adobe Flash player

tænkt

tenkt

omtenksam, som bruker tankane

.

Get Adobe Flash player

tænja v., tande

tenja

springe av garde i fullt tan; «ta tanæ»

.

Get Adobe Flash player

tæppæ (se) v.,-a el. –ftæ

teppe

tette seg (om kran eller røyr); «tæppæ mæ æin tapp»

.

Get Adobe Flash player

tæpæn n.

teppe

stykke av vove eller knytt stoff

.

Get Adobe Flash player

tærig

tærig

1) kjekk og grei både i åtferd og prat, 2) «tærigt»: lite, kjekt, enkelt. Jf. «tøkle»

.

Get Adobe Flash player

tæring f.

tæring

tuberkulose; «væra tærings-sjuk»: ha tuberkulose

.

Get Adobe Flash player

tærmén

termen

som et lite og seint og er vand på maten

.

Get Adobe Flash player

tærpæ v.,-a

terpe

pugge

.

Get Adobe Flash player

tærpæntikk m.

perpendikkel

pendel i veggklokke

.

Get Adobe Flash player

tæsu f.flt.

tæser

1) dårlege sko, 2) innesko tillaga som tøflar

.

Get Adobe Flash player

tæv m.

tev

lukt; «ill tæv»: stygg lukt; «dæ tæk te å tævja»: det tek til å lukte (vondt)

.

Get Adobe Flash player

tævlæ på v.,-a

tevle på

springe eller gå alt ein orkar

.

Get Adobe Flash player

tøddn f.

torn

1) torn, 2) stolpe som går gjennom hol i reim for å låse reima

.

Get Adobe Flash player

tøddnæ v.,-a

torne

turke

.

Get Adobe Flash player

tøddæll m.

tøddel

eit grann, litt; «fækk kji æin tøddæll mæir»: fekk ikkje eit grann meir

.

Get Adobe Flash player

tøfslæfjøl f.

tøvefjøl

trefjøl til å tove med

.

Get Adobe Flash player

tøg n.

tog

reip

.

Get Adobe Flash player

tøk n.flt.

tok

«tæmpu» (s.d.) i lausdans

.

Get Adobe Flash player

tøkle

tøkleg

lett å ta til

.

Get Adobe Flash player

l m.

tol

tolmod; «je se tøl»: gje seg tol, ta det med ro

.

Get Adobe Flash player

læ v.,-ldæ

tora

våge, «kjæm’n (han) te o tølæ dæ rå tru?»

.

Get Adobe Flash player

lg f.

talg

sauetalg (nytta som matfeitt, som salve eller i varm klut på bringa for å lindre hoste)

.

Get Adobe Flash player

lgæbrø n.

talgbrød

eit uvandare slag «rummæbrø», med talg i

.

Get Adobe Flash player

lig f.t. tølugæ

tolig

tolsam, tolmodig

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake T (side 6)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7
  neste side >>