headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

T (side 5)      
       

turkaplagg, flt. –pløgg n.

turkeplagg

handklede

.

Get Adobe Flash player

turrmat m.

turrmat

brødmat av ymse slag

.

Get Adobe Flash player

turrskodd

 

å kunne gå utan å verte våt på føtene

 

turrvær n.

turrvêr

stadig, stabilt turt vêr

.

Get Adobe Flash player

turtæ v., tura

turve

trenge

.

Get Adobe Flash player

turu f.

turu

(reiskap til å røre i grautgryta med, laga av formvakse tre eller grantopp)

.

Get Adobe Flash player

turæ v.,-a

ture

feste, drikke alkohol i lang tid for å halde seg rusa; «dæi tura hæimi gal

.

Get Adobe Flash player

tuskæn

tusken

«han æ kji tuskæn»: han er ikkje så borte – dvs. han er vel dugande eller glup; ”dæ va tuskænt jort”: dårleg gjort

.

Get Adobe Flash player

tussæbet n.

tussebit

verkebyll valda av tussane; «tussæbetværk»

.

Get Adobe Flash player

tussæbetgras n.

tussebitgras

boteråd mot «tussæbet» (Hans Flaten meinte det var kvitmaure som vart nytta)

.

Get Adobe Flash player

tussæladd el. tusul m.

tusseladd

liten, småvaksen mann, eller mann som var mindre for seg

.

Get Adobe Flash player

tust f.

tust

reiskap brukt ved den eldste treskemåten, laga av to samanbundne stavar, ein lang («handvøl»), til å halde i, og ein kort («slagvøl»), til å slå mot aksa, slik at korn og halm vart skilde

.

Get Adobe Flash player

tust m.

tust

dusk

.

Get Adobe Flash player

tuttrént

tutrent

noko som dei smågret over, helst i noko tid

.

Get Adobe Flash player

tuttræ v.,-a

tutre

smågråte; «tuttra o gret»

.

Get Adobe Flash player

tutæ v.,-a

tute

hyle, ule (om ulv)

.

Get Adobe Flash player

tutækannæ f.

tutekanne

også kalla «pipækannæ»: lagga ølkanne med tut (av uthola kvist) i eine staven, med eller utan lok

.

Get Adobe Flash player

tutøygd

tutøygd

om ungar som har gråte

.

Get Adobe Flash player

tvela v.,-tæ

tvile

vera uviss, ”væra i tvel”

.

Get Adobe Flash player

tvetæ v.,-a

tveta

småprate lågt; «han fekk ikkji uttrykt se, men sat o tveta»

.

Get Adobe Flash player

tviband n.

tviband

strikketøy med to el. fleire ulikt farga trådar, til vanleg av kvit og svart ull; «tvibandbunding»; «tvibandsøkka»; «tvibandvøttu». (sjå rosabunding)

.

Get Adobe Flash player

tvibysting m.

tvibysting

bekatråd laga av grisebust (sjå»bustælæiv») Tråden hadde bust i begge endar, difor namnet

.

Get Adobe Flash player

tvifald

tvifald

dobbel (om tråd eller tøy), eller biletleg; «han va tvifald i prate»: han blanda og likt og ulikt når han prata; «dæ laga se so tvifalt før dæi»: det var litt av kvart som hende dei

.

Get Adobe Flash player

tvihendes

tvihendes

med begge hender

.

Get Adobe Flash player

tvihøku f.

tvihake

dobbelthake

.

Get Adobe Flash player

tvikjønna

tvikjønna

tvikjønna, brukt som skjellsord, jf. «tvitøling»

.

Get Adobe Flash player

tvikrokut

tvikrokut

krokut, bøygd (eig.: bøygd dobbelt); «gå tvikrokut»

.

Get Adobe Flash player

tvill m.

tvill

reiskap til å «tvillæ»: vispe med (avleidd av tveril), «tvillas te»; livet vaser seg til

.

Get Adobe Flash player

tviluta

tviluta

todelt; «tviluta løft»: todelt loft, to buer under same taket, med gang mellom. Gangen i fyrste etasje heitte «buasvale» og den i andre etasje «løffssvale»; ”tviluta luu”: sjå ”læssæskut”

.

Get Adobe Flash player

tvinnæ v.,-a

tvinne

1) tvinne garn på rokk, 2) tvinne to eller fleire «ænjatåtta» (garntrådar) saman; ”tvitåtta” eller ”tritåtta” grn

.

Get Adobe Flash player

tvitøling m.

tvitoling

vanskapning (om killingar med «tølu» både som bukk og geit), også brukt som skjellsord, jf. «tvikjønna»

.

Get Adobe Flash player

tvæng m.

tveng

liten hespel med nokre få trådar av enkelt garn («ænjagådn»)

.

Get Adobe Flash player

tværke

tverke

”dæ går på tverke når vøgne står på tværken” (på tvers)

.

Get Adobe Flash player

tværrbratt

tverrbratt

stupbratt, svært bratt

.

Get Adobe Flash player

två

to

(av hankjønn eller hokjønn), ”två kjæringa”

.

Get Adobe Flash player

tvåkassæ f.

tokasse

dobbeltkapsla ur, klokke med lokk på båe side, lommeur

.

Get Adobe Flash player

tvåu

to

(av inkjekjønn), «tvåu lømb»

.

Get Adobe Flash player

ty(mænsk)

tyd

tillitsfull, venleg, blid (helst om ungar, svarar til verbet å ty (seg til)); «væslægutn tyddæ se te mor sinæ»

.

Get Adobe Flash player

tyfsæ f.

tyfse

oppvaskklut, vaskefille av utslite tøy

.

Get Adobe Flash player

tygjil m., flt. tyggla

tygel

den delen av køyretaumane som gjekk framover og var festa i bekslebetet

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake T (side 5)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7
  neste side >>