headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

T (side 4)      
       

trøs m. el. n.

tros

turr kvist, småved, opptenningsved og never

.

Get Adobe Flash player

trøsk m.

trøsk

rundingar av treflak, festa til ein botn og nytta som sider i ei øskje

.

Get Adobe Flash player

trøte f.

trote

opphovning; ”trøtnæ (upp)”= bli ”trøtén”

.

Get Adobe Flash player

trøtæ v., traut

tryte

angre, trega; ”e traut på detta”: eg angra på dette; også brukt ”førtrytæ”

.

Get Adobe Flash player

trøys f.

trøys

uthola, ovalt trekjerald med helletut, eller med kant til å halde i på båe sider; «øltrøys»

.

Get Adobe Flash player

trøytingsviku f.

trøytingsveka

når dei sat på stølen veka etter den vanlege bufarhelga; dei ”trøyttæ ei viku te”

.

Get Adobe Flash player

trøytt

trøytt

sliten, svevnug

.

Get Adobe Flash player

trøyttale

trøyteleg

trøyttande, masut; «dæ æ so trøyttale å høyræ på»

.

Get Adobe Flash player

trøytæ v.,-ttæ

trøyte

halde ut, fullføre; «dæi trøyttæ på i ræ længste»: dei arbeidde lenger enn nødvendig; «trøytæ på før å bi færdig»

.

Get Adobe Flash player

trøæ f.

trøde

1) fotpedal, på vev eller sykkel, 2) opptrødd stad, jf. «tråkkæ»

.

Get Adobe Flash player

trå

trå

1) harsk, skjemd (særleg om flesk og smør), 2) som held fast ved noko og ikkje gjev opp

.

Get Adobe Flash player

trå v.,-ddæ

trå

søkje attende til ein opphavsstad; «kjyddne tråddæ hæimatt»

.

Get Adobe Flash player

tråkkæ f.

tråkk

opptrakka stad ved hus eller grind, o.l., jf. «trøæ»

.

Get Adobe Flash player

tråklæ v.,-a

tråkle

sy saman mellombels, laust og med lange sting, for å sjå korleis det ser ut før ein syr det på maskin

.

Get Adobe Flash player

trålæitæ v.,-a

tråleite

halde hardt på med å leite opp noko

.

Get Adobe Flash player

trånæ v.,-a

tråne

bli trå, harsk; «mjølkji tråna»; «dæ va tråsmak på mjølkæn»

.

Get Adobe Flash player

tråssig

trassig

om ein som er ”trå” på sitt; ”tråssæ se fram”: truge seg fram

.

Get Adobe Flash player

tråssæ f.

trosse

kjede; «sykkæltråssæ»: sykkelkjede

.

Get Adobe Flash player

tråttæ v.,-a

trotte

orke, tole, ha tolmod til; «dæ va bærræ so vitt om æin tråtta slikt»: ein orka (mest) ikkje slikt

.

Get Adobe Flash player

tråuikt

traurig

som går smått og seint, som er langdrygt; «dæ va tråurikt væntæ på»

.

Get Adobe Flash player

tråusk trausk 1) påliteleg, stor og sterk (om arbeidskar eller -kjerring), 2) solid, haldbart (om ting)

.

Get Adobe Flash player

tubbæ f.

tubbe

tuve, tust; «måurætubbæ»: maurtuve; «sjæinægrastubbæ»: tuve med turrgras; ”tubbæslått”

.

Get Adobe Flash player

tuddnén

tunnen

ør, hovudgalen, som går i andre tankar eller er gløymsk

.

Get Adobe Flash player

tudnæ v.,-a

tunne

vera ør, hovudgalen; «tudnæ omkring»: svime ikring, ”gå i tudn”

.

Get Adobe Flash player

tufsén

tufsen

ugrei, tufsen, ustelt, tufsut (om føre)

.

Get Adobe Flash player

tuft f.

tuft

1) jordgolv, 2) gamal hustomt

.

Get Adobe Flash player

tugglæ v.,-a

tukle

fikle, utføre handarbeid på ein sein og plundrut måte; «væra tugglén», «væra æi tugglæ»

.

Get Adobe Flash player

tuggæ f.

tugge

som skal tyggast, t.d. ei ”skråtuggæ”; ”tyggji ei tuggæ åt kattn”

.

Get Adobe Flash player

tuggædrukt

tuggedrygt

1) seigt å tygge, 2) mindre godt 3) drygt, langdrygt

.

Get Adobe Flash player

tugu f.

tvoge

skrubb, t.d. gryteskrubb

.

Get Adobe Flash player

tuhslén *

tuslen

om eit halvskrøpeleg menneske

.

Get Adobe Flash player

tuhslæ f. *

tusle

einfaldig, småvaksen kvinne; for karar: ”tusul”

.

Get Adobe Flash player

tukkæ v.,-a

tukke

1) flytta på seg lite grann; «tukkæ de burt lite, so fær e rom e mæ», 2) «tukkæ imot slutte»: li mot slutten; «dæ tukka mæ hono»: det går mot slutten med han

.

Get Adobe Flash player

tuklæ v.,-a

tukle

1) «tuklæ mæ»: tukle med, handfara, fingre med

.

Get Adobe Flash player

tuku f.

toke

dugnad ved tekking av tak, der dugnadsfolket fekk servering

.

Get Adobe Flash player

tuldræ v.,-a

tuldre

prate i veg utan større meining i pratet; «æi tuldræ»

.

Get Adobe Flash player

tull(t) m.

tull

klede som er tulla saman (slik at ein kan bera kleda med seg)

.

Get Adobe Flash player

tulle f.

tulle

ull ferdigkarda til spinning, til å leggje i «tullækørg»

.

Get Adobe Flash player

tullup m.

tulupp

litt kort ytterfrakk

.

Get Adobe Flash player

tullæ v.,-a

tulle

laga tullar av ull til spinning

.

Get Adobe Flash player

tullærusk

tullerusk

tullut, ifrå seg; «e mæina du æ tullærusk» (eller berre «rusk»)

.

Get Adobe Flash player

tunnbrølæfsæ f.

tunnbrødlefse

gamal nemning på lefsekling

.

Get Adobe Flash player

tunnvangjin m.bf.

tunnvangen

tinningen

.

Get Adobe Flash player

tunnæsækk m.bf.

tunnesekk

striesekk som tek 100 kilo

.

Get Adobe Flash player

tunæ ut v.,-a

tune ut

tøyge ut, presse ut, spana ut; ”ut-tuna”

.

Get Adobe Flash player

tuppæ f.

tuppe

1) kongle; «grøntuppæ»: grankongle, 2) lita jente

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake T (side 4)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7
  neste side >>