headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

T (side 3)      
       

trepæling m.

trepeling

flaske som tek 3/4 liter, ”trepælaflæskæ”

.

Get Adobe Flash player

trestængjing m.

trestenging

slede utan jarn, brukt til å køyre med på graslende sommarstid (til skilnad frå «jødnstængjing» som vart brukt om vinteren)

.

Get Adobe Flash player

trevale

trevaleg

mødesamt, tungleg, tungvint

.

Get Adobe Flash player

trevug

trevug

som «æt ne før fot», et alt og et godt, motsett: «tærmén» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

trijæringskvige f.

triæringskvige

kvige som er tre år ved fyrste kalving

.

Get Adobe Flash player

trill m.

trill

rull til å trille ut emne til flatbrød eller rømmebrød med (det vart brukt særskilt «trill» til kvar av sortane)

.

Get Adobe Flash player

trillæhugæ v.,
-a

trillehue

hue på ein jodleliknande måte

.

Get Adobe Flash player

trintæ v.,-a

trinte

trille, rulle nedover

.

Get Adobe Flash player

tritåtta

tritætta

tretråds, om garn som har tre enkle, samantvinna trådar

.

Get Adobe Flash player

trjug m.

trug

1)utstyr til å spenne på føtene og gå i laussnø med. Også «hæstætrjuga»: trugar til hesten; 2) vrien og vanskeleg mannsperson; i nyare tid brukt «trug“

.

Get Adobe Flash player

tro f.

tro

takborda under torvtak; «e ska læggji på troe»

.

Get Adobe Flash player

trompén

trumpen

langsur ved motgang

.

Get Adobe Flash player

trompæ v.,-a

trumpe

trumfe; «trompæ ijønom»: trumfe gjennom, tvinge gjennom viljen sin

.

Get Adobe Flash player

tron f.

tro

drikke- og matkar ( helst til grisane), ofte laga av ein uthola stokk; «vasstron»: vasstro, vasskar

.

Get Adobe Flash player

tru se te

tru seg til

1) våge seg til, 2) (be)tru seg til nokon

.

Get Adobe Flash player

trufast

trufast

1) til å lite på, 2) for fast (t.d. om graut)

.

Get Adobe Flash player

trugæ v.,-a

truge

1) trykke på ved kalving, eller for å få ut avføring, 2) truge seg til noko; «truga dæ tå o»: truga det av han

.

Get Adobe Flash player

truttnæ v.,-a

trutne

svelle ut i vatn (ordet vart berre brukt om tre, andre ting - t.d. erter - «svall» ut)

.

Get Adobe Flash player

truvælig

truverdig

truskuldig, ”godtruén“, påliteleg (om person eller om handling)

.

Get Adobe Flash player

trygjil m.

trygel

samanhangande, tjukk hinne på t.d. mjølk

.

Get Adobe Flash player

trynæband n.

tryneband

band over grisetrynet, brukt når dei slakta

.

Get Adobe Flash player

trynæturken m.bf.

tryntyrken

djevelen, sjølve guten

.

Get Adobe Flash player

trytæ f.

tryte

åbor

.

Get Adobe Flash player

trytæ v., -ttæ

tryte

gje frå seg sytande læte (om storfe), kan også vera godlæte

.

Get Adobe Flash player

tryå

tre

talet tre; ”trea”: tredje

.

Get Adobe Flash player

træe n.

træde

inngjerda engstykke, eller inngjerding for dyr, t.d.»kælvætræe»: inngjerding for kalvar

.

Get Adobe Flash player

træffæ v.,-tæ

treffe

møte, råke; «træffas», «træftes», «træfst»

.

Get Adobe Flash player

træft f.

træft

i Hallingdal, etter Aasen svarar ordet til “Trægt” andre stader, trakt

.

Get Adobe Flash player

træisk

treisk

litt vel om seg

.

Get Adobe Flash player

træk

trek

grov, diger (t.d. om tømmerstokk)

.

Get Adobe Flash player

trækkji v.,-ktæ

trekkje

dra i ei viss lei; «trækktæ te fjælls»: drog til fjells, «trå» s.d.

.

Get Adobe Flash player

træl m.

træl

1)slave; 2) trege, sjå «tregji»

.

Get Adobe Flash player

trælæ v.,-a

træle

slite; «trælsamt»: slitsamt, tungvint

.

Get Adobe Flash player

træskji v., trækstæ

treske

skilja kornet frå halmen

.

Get Adobe Flash player

trættan

tretten

talet tretten

.

Get Adobe Flash player

trættndagen m.bf.

trettandedagen

trettande dag jul, 6. januar

.

Get Adobe Flash player

træv n.

trev

andre høgda på stallane, nytta til lagring av heste- og sauefôr

.

Get Adobe Flash player

trøg n.

trog

trau (av uthola tre)

.

Get Adobe Flash player

trøgost m.

trogost

pultost, ost som vart gjæra i eit “trøg”

.

Get Adobe Flash player

trøka v.,-a

troka

småtråkke; «kjyddne sto trøka o vænta»; «hadde kji trøka te att gølvæ»

.

Get Adobe Flash player

trøll n.

troll

1) troll, 2) synd, skade; «dæ va trøll»; «trøllskle»

.

Get Adobe Flash player

trøllkønsti f.flt.

trollkunster

magi

.

Get Adobe Flash player

trøllæ f.

trolle

krøtersjukdom (byll med våg i?) som dei i gamal tid trudde var påtrolla

.

Get Adobe Flash player

trøllæ v.,-a

trolle

trylle

.

Get Adobe Flash player

trøllægras n.

trollegras

gras brukt som boteråd mot «trøllæ» (s.d.), nokre stader nytta dei firblad, medan Hans Flaten skriv at det var marksøte som vart nytta

.

Get Adobe Flash player

trøllskle

trolskleg

harmeleg, ergerleg, sørgjeleg

.

Get Adobe Flash player

trøn n., flt.bf. trjøne

tre

(ved)tre, «flæiræ trøn i skogji»

.

Get Adobe Flash player

trøngbølt

trongbølt

trongt og kummerleg (om tilhøva der nokon bur)

.

Get Adobe Flash player

trønghælsa

tronghalsa

slik at det var vondt å svelgje (òg sagt om nokon som ikkje et kva som helst)

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake T (side 3)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7
  neste side >>