headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 9)

 

 

 

 

 

 

 

smyli el. smyly n.

smyle

eit slag fint gras som voks i hamna

smytæ v.,-ttæ

smite

lure; «smytæ se burt»: lure seg unna, gøyme seg bort, løyne seg; «smytæ te se»: lure til seg

smæisæ te v.,-tæ

smeise til

setja i gang utan å nøle

smækkær

smekker

«smækkrast»: bli tynnare, motsett «brøysén» (s.d.)

smælingsfølk
n.flt.

smælingsfolk

(også sagt «smælinga») småkårsfolk, fattigfolk

smællæ f.

smelle

sauemerke (eit klypp rett ned i øyra)

smættæstol m.

smettestol

hemper til å ha belte gjennom

smøg n.

smog

hol, glipe eller trong passasje; «makkæ-smøg»: gang etter makk i tre el.l.

smøgnæ or v.,-a

smogne

krype, svinne inn, magrast, ”smalnæ”

smørbli

smørblid

smiskeblid, ”smørande bli”

smørbutt m.

smørbutt

lagga trespann med lok, vidast oppe, nytta til å ha smør i

smørju f.

smørje

olje, smurning

smørkjærald n.

smørkjerald

vart brukt på same måten som «smørståup» (s.d.), men hadde ikkje føter

smørkling m.

smørkling

flatbrød som er smurt med smør og lagt saman

smørkrotæ f.

smørkrote

utskore trestykke med mønster, til å setja avtrykk, ”smørros” i smøret med,
for å pynte det oppå

smørsjæi f.

smørskei

sers hål og fin skei til å pynte smøret med, slik at det vart glatt oppå

smørståup n.

smørstaup

lite trekar til smør, romma to-tre kilo, hadde lok, tre føter og vart sett på bordet

smør-røste m.

smørroste

trekjerald med tre føter og eit hol med tapp, vart brukt når dei skulle vaske saupet or smøret

smør-øskjæ f.

smørøskje

spon-kar til å ha smør i, tok frå ein halv til ein kilo, vart brukt når ein skulle niste seg ut

smøtt n.

smott

lita opning, innsmett

smøytén

smøyten

mjuk, lett og god å arbeide med, lett å forme, t.d. om garn og tøy,
motsett av «brøkjint»; ”smøytande fint”

små-ve m.

småved

ved av greiner, opphogd i småbitar, jf. «køs»

småbrøtén

småbroten

fintforma, utan grove trekk (helst om andletet)

småfant m.

småfant

gutunge (også sagt «småfæntæ» om liten jente)

småfællt

småfelt

1) som gjev lite av seg; «æit småfællt år»,
2) der det trengst lite, er lite eller skal lite til for at ein er nøgd, der er det «småfællt»;
”ein ska kji strækkji se længer enn skinnfælden rækk”

smålåtén

smålåten

ikkje kravstor

småmat m.

småmat

lys betasuppe til kvardag og fest

småturtig

småturftig

som treng lite for å vera nøgd, motsett: «storturtig»

småtærandes

småtærande

som treng lite mat (om folk og fe)

småvær n.

småvêr

solskin og regn om einannan. Jf. «gro-vær»

snakarætt m.

snakerett

ulovleg bruksrett, rett som ein har snike seg til utan lov

snarabrisk m.

snarabrisk

turr/halvturr brisk med nålene på, som har lett for å fata. Også brukt som skjellsord,
om folk som var snøggsinna

snauhærd

snauhærd

snauhåra, med kort pels

snarp

snarp

med litt skarp, ru overflate, om garn og tøy

snauskle

snauskleg

for lite

snauskølt m.

snauskolt

ein som er utan hår på hovude

snek m.

snek

lukt, tev

snekko

snekko

”gå te snekko”: gå på skrå i terrenget

sni v.,-ddæ

sni

lure; ”sni se te”: lure seg til; ”sni se undå”: lure seg unna

snikji v., sniktæ

snike

tigge utan ord

snillæ se v.,-a

snille seg

gamal skikk som gjekk ut på at ein ikkje skulle eta opp alt ein fekk i fanget
når ein var i gjestebod, men leggje noko bort att på skåpet

snjø m.

snø

 

snjøbrææ f.

snøbrede

snjøgæ v.,-a

snø

«dæ snjøga, dæ kjæm noko snøflugu»: det snør, det kjem nokre snøfluger

snjøkave m.

snøkave

snøbyge. Jf. «kavæ»

  << tilbake S (side 9)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>