headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 8)

 

 

 

 

 

 

 

sluntræ (undå)
v.,-a

sluntre unna

luske unna plikter

slurpæ v.,-a

slurpe

laga lydar når ein drikk eller et skeimat (fordi ein et fort)

slusale

sluseleg

sørgeleg, harmeleg

slut

slut

lut, bøygd, med dårleg haldning

slyæ f.

slye

1) rusa person, 2) seig og ekkel masse

slæggjæ f.

sleggje

1) smiehamar, 2) sleggje til å kløyve og slå sund stein med

slæikjitønn f.

sleikjetann

stor hjørnetann av gris som vart brukt til å stryke eller slette ”kvitsaum” (sjå denne) med

slænji v., sløngdæ

slenge

sjå òg «sløngji»

slæntén

slenten

grannvaksen, med smidig ganglag

slæppæ v., slapp

sleppe

miste taket; ”slæppæ se”: når barn byrjar å gå utan hjelp; ”slæppæ upp før”: gå tom for noko

slæppæ før
præste

sleppe for
presten

bli konfirmert (også avstytta til berre «slæppæ»; «me sloppo likt»:
me vart konfirmert samstundes). Også "slæppe fyri før præsten"

slæpæ f.

slepe

spor, fâr etter noko som er drege

slæpæ på v.,-a

slepe på

træle i hardt arbeid; «æin svær slæpar»: ein som arbeider hardt

slætt m.

slett

snøgt kast; «jordæ æin slætt mæ huvu»: gjorde eit kast med hovudet; «du såg bærræ
slættn tå ræi»: du såg berre skimten av dei

slættæ v., slatt

slette

slenge, skvette (utover), «ho dansa så ræ slatt»: ho dansa så det slong;
«han kjørde så fort at søla slatt tå jul

slættæ v.,-a

slette

smette; «slættæ se undå»: smette unna, vri seg unna; «slættæ se innom»:
smette fort innom; «e slætta me innom døre so snøggast»

sløe f.

sløe

rist laga av tremateriale, brukt til å fange fisk i

 

sløg

sløg

slu og falsk

sløgal m.

sløgard

oppmura steingard i elva, ein eller to av desse vart sette opp slik at ein kunne leie fisken på rett veg mot «sløn» (sjå «sløe»)

sløk f.

slok

renne i terrenget, lite vass-seg

sløka se v.,-tæ

sloka

vri seg, om bord eller plank når dei turkar slik at dei vert hole på ei side og kuve på
den andre

sløngji v., sløng

slengje

«jikk o sløng»: gjekk og slong, utan noko å ta seg til, jf. «slættæ se undå»

slønjin

slengen

slengut

sløskodd

sløvskodd

skodd med dårlege hakar på hesteskoen; motsett av skarpskodd (helst om hest)

sløsst v., slosst

slåst

«sløsst i vænda»: gå over ende

sløyffæ f.

sløyfe

slips, gjerne ferdigknytt, berre til å hengje rundt halsen

slå v., slo

slå

1) sparke bakut (om hest), 2) bli rå og ”slomen”;
”klæutn slo se då dei kommo inn i varmén”, ”fõret kjem te å slå se”

slåttæ f.

slåtte

slåttevoll med løe, ofte inngjerda, jf. «slettæ»

slåttægråut m.

slåttegraut

rømmegraut laga etter at slåtten på stølen var ferdig

slåttækar m.

slåttekar

kar som tok seg arbeid hjå andre i slåttonna for å slå med ljå

slåttævon f.

slåttevon

del av teig eller strekning som ein har slege eller skal slå i ei vende, jf. «bærvon»

smala v.,-a

smala

smelle, ramle, også om atterljod; «dæ dundra o smala i bærgo» (om torever)

smalafôr n.

smalefôr

smått fôr til sau

smalahøyæ f.

smalehøye

inngjerding for sau og geit

smale m.

smale

småfe, sauer og geiter

smalhans

smalhans

armod, fattigdom

smalmånan m.bf.

smalmånaden

andre og tredje månaden av svangerskapet

smattæ v.

smatte

lyd når ein suger på noko

smeta v.,-a

smita

1) «smeta på»: smørje på berre lite grann, 2) «smetande bli»: smørblid

smikkæ på v.,-a

smikke

jaga på hesten, slengje litt med taumen

smiusindær n.

smiesinder

(også kalla «sindærs») jernhaldig slagg som vart vraka etter smiing eller
etter myrmalmbrenning

smiustæ n.

smieste

ambolt, jernstativ, stort jern festa ned i ein stabbe

smokkæ v.,-a

smokke

”smokkæ på hestn”: smatte på hesten for å få han til å gå eller bruke taumane for å få
han i gang

  << tilbake S (side 8)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>