headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 7)

 

 

 

 

 

 

 

skåft n.

skoft

ekstra arbeidsøkt; «æit skåft te»

.

Get Adobe Flash player

skåle m.

skåle

vedskjul

.

Get Adobe Flash player

skålæpund n.

skålpund

0,5 kilo

.

Get Adobe Flash player

skår f.

skåre

den breidda ein slår med ljå på dyrka mark; «skåræslått»

.

Get Adobe Flash player

skåut n.

skaut

sjal

.

Get Adobe Flash player

slae m.

slae

liten dal eller søkk i terrenget

.

Get Adobe Flash player

slaga v.,-a

slaga

dampe, renne (om sveitte); «så svæitten slaga tå o»: så sveitten dampa av han

.

Get Adobe Flash player

slagstøkk m.

slagstokk

reiskap brukt ved skinnreiinga, også kalla «skavstøkk»

.

Get Adobe Flash player

slagvøl m.

slagvol

stuttaste stokken på ei tust, motsett: «handvøl»

.

Get Adobe Flash player

slamp m.

slamp

1) stort stykke, t.d. av kjøt, 2) «gutæslamp»

.

Get Adobe Flash player

slankræ v.,-a

slankre

også «slarkæ»: slarke, slengje, gå laust fordi noko er for stort, laust og romt; «han æ so slankrén (el.»slonkrén») i brokæn sinæ»: broka hans heng og sleng

.

Get Adobe Flash player

slarp n.

slarp

«slarpæføre»: slapseføre, blautt føre; «dæ slarpast ne»: om lyden av noko tungt eller blautt som dett ned

.

Get Adobe Flash player

slarpækurv m.

slarpekurv

kurv med innmat i steikt uspedd i panna («mørkurv»)

.

Get Adobe Flash player

slasén

slasen

varm, slapp, utkjasa, trøytt

.

Get Adobe Flash player

slaskjin

slasken

laus og uappetittleg, om kjøt, også om «slimsént» skinn

.

Get Adobe Flash player

slavri n.

slaveri

brukt om tvangsarbeid, fengsel

.

Get Adobe Flash player

sleamæidd f.

sledemeidd

spor etter sledameiane

.

Get Adobe Flash player

slee

slede

køyredoning

.

Get Adobe Flash player

slet n.

slit

1) regnbyge eller eling; «regnslet», 2) påkjenning, vondt som melder seg i eldre år; ”dæ æ nøkk eit gamalt slet”

.

Get Adobe Flash player

slettrakarivæ f.

slettrakerive

rive som har nokså tett med tindar, brukt der det var godlendt

.

Get Adobe Flash player

slettæ f.

slette

uinngjerd slåttevoll i utmark, jf. «slåttæ»

.

Get Adobe Flash player

slettæ v.,-a

slette

glatte (over), t.d. finkjemme håret med vatn eller spytt

.

Get Adobe Flash player

sletu f.

slite

arbeidsmann som er seig og uthaldande

.

Get Adobe Flash player

slevaklut m.

slevaklut

barnesmekke, også brukt ”slevaduk”

.

Get Adobe Flash player

slevræ f.

slevre

storkna blod; «æi bloslevræ»

.

Get Adobe Flash player

slevræ se v.,-a

levre seg

(om blod)

.

Get Adobe Flash player

slevu f.

sleve

sikl (or kjeften)

.

Get Adobe Flash player

slafsæ v.,-a

slafse

1) eta høglydt og ufjelgt, 2)slurve; «slafsæ ifrå se arbæi»: gjera slurvut arbeid

.

Get Adobe Flash player

sl(æ)ikjikjakji m.

sleikekjake

glatt kjakebein av gris, kokt og brukt til å glatte ut tøy med (før strykejernet kom)

.

Get Adobe Flash player

slind m.

slind

1) «slindatn» var firkanta bjelkar frå raust til raust I stova. Saman med «kruna» (bjelke frå langvegg til langvegg) bar dei oppe «tarrn» (s.d.) «uppå slindo»: nemning for soveplassen oppunder taket, «på hjalle», 2) turrfisk delt etter ryggbeinet

.

Get Adobe Flash player

slindæ v.,-a

slinde

ta never- og borkeremser av ein stokk for at han skal turke lettare

.

Get Adobe Flash player

slintræ f.

slintre

seig hinne i kjøt, óg sagt om ungbjørk (eller andre tunne, granne tre); «bærre æi slintræ»

.

Get Adobe Flash player

slipingsljå m.

slipingsljå

ljå som blir kvesst ved å bryne og slipe, til skilnad frå «tynningsljå» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

slitæ v., slæit

slite

«slit so te»: greier seg berre så vidt; «dæ va i slitingæn»: det var så vidt ein greidde det; «slit dæ mæ hælsun»: uttrykk brukt ved overrekking av gåve, og som svar på takk for gåve; «slitæ se»: prøve å kaste opp, «tøyji se» utan å få opp noko

.

Get Adobe Flash player

slo slett

slo slett

orsaking eller unnvikande svar, for å dekkje over noko ein ikkje vil vedkjenne seg

.

Get Adobe Flash player

sloe m.

sloe

1) lite tiltaksam mann, 2) brems ttil eitlass, laga av etterheng av busker

.

Get Adobe Flash player

slomén

slumen

våt, fuktig, t.d. om klede

.

Get Adobe Flash player

slompæ te v.,-a

slumpe til

«dæ kan slompæ te»: det kan hende

.

Get Adobe Flash player

slonkrén

slunkren

nesten tom, ”ein slonkrén pæingpong”

.

Get Adobe Flash player

sluffæ f.

sluffe

fin slede med eitt eller to seter og plass for «sleakjistæ» bakast

.

Get Adobe Flash player

sluk

sluken

glupsk, om ein som har lyst på noko av mat og drikke, og som sluker det i seg fort

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 7)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>