headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 6)

 

 

 

 

 

 

 

skur m.

skur

regnskur

skurræ v.,-a

skurre

bremse (med ein stav eller med føtene)

skurut

skurut

«dæ æ skurut»: når det ofte kjem regnskurer. Også sagt om ustadig venskap, t.d.

skurvæ f.

skurve

skorpe på sår

skuræ v.,-a

skure

1) skure, skrubbe, 2) «skuræ på»: drive på, 3) «la dæ skuræ»

skuhslæ m.

skusle

eit bord til å skuve atti eit le, leet kallast «skuslæ-lé»

skuhslæ på v.,-a

skusle

skyte meir og meir fart utforbakke; «skusslæ på mæ arbæi»: få fart på arbeidet

skut n.

skut

plass for eit eller anna, under tak mellom to tømra hus, t.d. «læssæskut» i løa

skuvæ v.,-dæ

skuve

flytte på, dytte bakfrå; «dæ skuvast på»: det skyt fart, det går fortare og fortare (utfor)

skval n.

skval

1) det ein skylde av koppar og skåler (vart nytta til kalvedrikk), 2) tunn, dårleg kaffi,
suppe el.l.

skvala v.,-a

skvala

1) gulpe opp att (om spedborn), 2) å skylja av det meste før ein vaskar

skvaldræ v.,-a

skvaldre

skravle, t.d. om ungar, også brukt om skjorer

skvalægg n.

skvalegg

ubefrukta egg

skvamplæ v.,-a

skvalpe

 

skvinklæ v.,-a

skvinkle

skvalpe litt, søle litt

skvæktæ v.,-a

skvekte

skvulpe, renne over p.g.a. rørsle

skvælji v., -ldæ

skvelje

gulpe, kaste opp (om vaksne folk); ”skvælgen sto”; jf. ”skvala”

skvættén

skvetten

skremd

skvættæ v.,
skvatt, skvøtte

skvette

skvette, kvekke

skøa v.,-ddæ

skoda

sjå vel på; «skøa se fyry»: m.a. om jenta som kom på vitjing til garden dit ho skulle
giftast (også kalla «sjå se te»)

skøddæ m. el. f.

skodde

tåke

skøkk m.

skokk

flokk; «æin hæil skøkk»

skøkkle m.

skokle

drag for plog eller harv; «æine skøkklen»: det eine draget

skøkklæ v.,-a

skokle

«skøkklæ o gå»: gå rart, unormalt, «ranglént»

skøkklæ
fallsdagen m.bf.

skoklefallsdagen

merkedag 3. juni, då skulle våronna vera unnagjort

skøkklæsjyr

skokleskyr

om hest som er redd for å gå i skjæker eller skoklar

skøllént

skollent

om ei høgd eller ein stad som er godt synleg, der ein ser vidt omkring

skøllæ v.,-tæ

skolle

ruve og lyse opp, synast godt i lendet; «dæ kjæm te å skøllæ bra»

skølm f.

skolm

tunn del av noko, t.d. av ein nagl

skølmæknapp m.

 

knapp med varetrekk utanpå

skølt

hovud, skolt

hovud på menneske. (skalle vart kun brukt om dyrehovud)

 

skønk f., flt.
sjænka

skank, skjenker

fot, brukt om lange føter, om føtene til ein som er «lang uppi fue»: langbeint

skønkæ v.,-a

skunke

halte med eit spesielt ”gøngælag” (ganglag); også sagt «skonkæ»

skøra på hødne

skora på horni

få årringar på horna (kyr får ein slik ring for kvar kalv dei har fødd, på den måten kan ein
sjå kor gamle dei er). Uttrykket vart brukt i overført tyding, om folk;
«ho skøra duvæle på hødne»: ho tek til å bli gamal

skøra v.,-a

skora

felle eit tre eller dele i stokkar

skørr f.

skòr

1) berghylle, utskot, 2) trapp framfor senga i stova

skøru f.

skòre

laga med kniv i tre, kutt, sår

skøtlo n.

skotlo

også kalla «finnkulæ»: samanrulla og pressa kuler av hår som fanst i magen på nokre
sauer og kyr. Vart oppskore og blanda med vatn, brukt som medisin mot ymse sjukdomar på dyr

skøttræ v.,-a

skotre

glytte, lure seg til å titte på

skøtu f.

skote

stengsel for dør

skøvast v.,
skuvdest

skovast

1) bli skuvd hit og dit, att og fram, 2) minke; «skøvast tå»

skøvlæ v.,-a

skovle

gå fort og tungt

skøvut

skovut

ulikt, ujamnt (òg om tilværet)

skøvvæl m.

skovl

uthola lite trebrett, 1) brukt som ause i ei «mjøll
2) brukt til å kaste «drøsén» når dei treska med tust, sjå «kastæskøvvæl»

  << tilbake S (side 6)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>