headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 6)

 

 

 

 

 

 

 

skur m.

skur

regnskur

.

Get Adobe Flash player

skurræ v.,-a

skurre

bremse (med ein stav eller med føtene)

.

Get Adobe Flash player

skurut

skurut

«dæ æ skurut»: når det ofte kjem regnskurer. Også sagt om ustadig venskap, t.d.

.

Get Adobe Flash player

skurvæ f.

skurve

skorpe på sår

.

Get Adobe Flash player

skuræ v.,-a

skure

1) skure, skrubbe, 2) «skuræ på»: drive på, 3) «la dæ skuræ»

.

Get Adobe Flash player

skuhslæ m.

skusle

eit bord til å skuve atti eit le, leet kallast «skuslæ-lé»

.

Get Adobe Flash player

skuhslæ på v.,-a

skusle

skyte meir og meir fart utforbakke; «skusslæ på mæ arbæi»: få fart på arbeidet

.

Get Adobe Flash player

skut n.

skut

plass for eit eller anna, under tak mellom to tømra hus, t.d. «læssæskut» i løa

.

Get Adobe Flash player

skuvæ v.,-dæ

skuve

flytte på, dytte bakfrå; «dæ skuvast på»: det skyt fart, det går fortare og fortare (utfor)

.

Get Adobe Flash player

skval n.

skval

1) det ein skylde av koppar og skåler (vart nytta til kalvedrikk), 2) tunn, dårleg kaffi, suppe el.l.

.

Get Adobe Flash player

skvala v.,-a

skvala

1) gulpe opp att (om spedborn), 2) å skylja av det meste før ein vaskar

.

Get Adobe Flash player

skvaldræ v.,-a

skvaldre

skravle, t.d. om ungar, også brukt om skjorer

.

Get Adobe Flash player

skvalægg n.

skvalegg

ubefrukta egg

.

Get Adobe Flash player

skvamplæ v.,-a

skvalpe

 

.

Get Adobe Flash player

skvinklæ v.,-a

skvinkle

skvalpe litt, søle litt

.

Get Adobe Flash player

skvæktæ v.,-a

skvekte

skvulpe, renne over p.g.a. rørsle

.

Get Adobe Flash player

skvælji v., -ldæ

skvelje

gulpe, kaste opp (om vaksne folk); ”skvælgen sto”; jf. ”skvala”

.

Get Adobe Flash player

skvættén

skvetten

skremd

.

Get Adobe Flash player

skvættæ v., skvatt, skvøtte

skvette

skvette, kvekke

.

Get Adobe Flash player

skøa v.,-ddæ

skoda

sjå vel på; «skøa se fyry»: m.a. om jenta som kom på vitjing til garden dit ho skulle giftast (også kalla «sjå se te»)

.

Get Adobe Flash player

skøddæ m. el. f.

skodde

tåke

.

Get Adobe Flash player

skøkk m.

skokk

flokk; «æin hæil skøkk»

.

Get Adobe Flash player

skøkkle m.

skokle

drag for plog eller harv; «æine skøkklen»: det eine draget

.

Get Adobe Flash player

skøkklæ v.,-a

skokle

«skøkklæ o gå»: gå rart, unormalt, «ranglént»

.

Get Adobe Flash player

skøkklæ
fallsdagen m.bf.

skoklefallsdagen

merkedag 3. juni, då skulle våronna vera unnagjort

.

Get Adobe Flash player

skøkklæsjyr

skokleskyr

om hest som er redd for å gå i skjæker eller skoklar

.

Get Adobe Flash player

skøllént

skollent

om ei høgd eller ein stad som er godt synleg, der ein ser vidt omkring

.

Get Adobe Flash player

skøllæ v.,-tæ

skolle

ruve og lyse opp, synast godt i lendet; «dæ kjæm te å skøllæ bra»

.

Get Adobe Flash player

skølm f.

skolm

tunn del av noko, t.d. av ein nagl

.

Get Adobe Flash player

skølmæknapp m.

 

knapp med varetrekk utanpå

.

Get Adobe Flash player

skølt

hovud, skolt

hovud på menneske. (skalle vart kun brukt om dyrehovud)

 

skønk f., flt. sjænka

skank, skjenker

fot, brukt om lange føter, om føtene til ein som er «lang uppi fue»: langbeint

.

Get Adobe Flash player

skønkæ v.,-a

skunke

halte med eit spesielt ”gøngælag” (ganglag); også sagt «skonkæ»

.

Get Adobe Flash player

skøra på hødne

skora på horni

få årringar på horna (kyr får ein slik ring for kvar kalv dei har fødd, på den måten kan ein sjå kor gamle dei er). Uttrykket vart brukt i overført tyding, om folk; «ho skøra duvæle på hødne»: ho tek til å bli gamal

.

Get Adobe Flash player

skøra v.,-a

skora

felle eit tre eller dele i stokkar

.

Get Adobe Flash player

skørr f.

skòr

1) berghylle, utskot, 2) trapp framfor senga i stova

.

Get Adobe Flash player

skøru f.

skòre

laga med kniv i tre, kutt, sår

.

Get Adobe Flash player

skøtlo n.

skotlo

også kalla «finnkulæ»: samanrulla og pressa kuler av hår som fanst i magen på nokre sauer og kyr. Vart oppskore og blanda med vatn, brukt som medisin mot ymse sjukdomar på dyr

.

Get Adobe Flash player

skøttræ v.,-a

skotre

glytte, lure seg til å titte på

.

Get Adobe Flash player

skøtu f.

skote

stengsel for dør

.

Get Adobe Flash player

skøvast v., skuvdest

skovast

1) bli skuvd hit og dit, att og fram, 2) minke; «skøvast tå»

.

Get Adobe Flash player

skøvlæ v.,-a

skovle

gå fort og tungt

.

Get Adobe Flash player

skøvut

skovut

ulikt, ujamnt (òg om tilværet)

.

Get Adobe Flash player

skøvvæl m.

skovl

uthola lite trebrett, 1) brukt som ause i ei «mjøllu» 2) brukt til å kaste «drøsén» når dei treska med tust, sjå «kastæskøvvæl»

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 6)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>