headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 5)

 

 

 

 

 

 

 

skraslælæji v.,-lo

skraslele

gapskratte

 

skrata v.,-a

skrata

”sjøre skrata, dæ kjæm fræmman”

skrev n.

skrev

skritt; «uppi klufte» (s.d.)

skreva v.,-a

skreva

spreie føtene, skritte; «skreva agålæ»: skritte av garde (med lange steg)

skri v., skræi

skri(de)

1) gli, 2) «skri åvær»: gli over, gå fort over, t.d. ein farang

skrikkæ v.,-a

skrikke

(om kyr og hestar) bykse, hoppe, leike seg

skrinn

skrinn

mager; “skrinn mjølk», «skrinn jol»

skripaladd m.

skripaladd

sutrut, klengjut unge

skripalæte n.

skripalæte

klaging og syting for lite, når ein kan gå og «skripæ se»: klage og syte;
«dæ bi gråt ette skripalåt»

skriput

skriput

bortskjemd og sær, kjælen

skriu f.

skrede

skred, ras av jord, stein eller snø

skromphus n.

skrumphus

vertshus, skjenkestad, overnattingsstad

skrompæ v.,-a

skrumpe

minke, krype

skromæ v.,-a

skramme eller
skråme

1) «skromæ se (upp)»: få eit lite skrubbsår, 2) (også kalla «skoma») mørkne;
«dæ tæk te skromast no». Kan også uttalast "Skrommæ"

skrubb m.

skrubb

ulv

skrukkæ f.

skrukke

rukke i andletet eller anna; «skrukkut»

skrullæ f.

skrulle

halvtullut eller ikkje så fornuftig kvinnfolk, ein mann kan også vera ”skrullén”

skruv n.

skruv

den øvste delen av eit skåp flatt eller avrunda; «skåpskruv»

skruvæmor f.

skruvemor

mutter til skruve eller bolt

skryftæ f.

skryfte

overhaling med mange ord, ei «skrapu»

skrykkji v.,-ktæ

skrykkje

kvekke, skvette; «skrykkji se»: kaste seg fort unna

skrymslæ ette v.,
-a

skrymsle etter

jaga, skremme (for å få styr på dyr eller ungar); «sjussæ dæi ut»

skryæ v.,-ddæ

skrye

harke, hoste opp slim og snørr, ei ”skryæ”

skræddartimen
m.bf.

skreddartimen

skumringstimen, når det er halvmørkt vinterstid; sjå ”kvældæsætu”

skræi f.

skrei

mange folk i fylgje, jf. «juleskræie»

skrællæ f.

skrelle

motordriven reiskap i mølla, brukt til å «skrællæ» av såene på kornet

skræmæle

skræmeleg

frykteleg. Også "skræmmæle"

skrænjæ v.,-a

skrenje

le påfallande høgt

skræppæ f.

skreppe

taske med to ”fahsla” (berereimar)

skræppæ v.,-tæ

skreppe

skryte, rose, ”kjytæ”; «han skræptæ tå præste»: han skrytte av presten

skrøkkji v.,
skrøkk

skrøkke

fara ille, minke or, skrante, magrast

skrølén

skrolen

frosen av eitt eller anna, t.d. «få søllskrølæ»: bli frosen fordi ein har ete kald mat

skrøpu f.

skrape

skrape til å pusse kyr med, også brukt om eit overlag myndig kvinnfolk

skrøtt m.

skrott

kroppen på menneske og dyr

skrøv

skrov

dårleg, som lett går sund; «skrøve fjell»: dårleg fjell som forvitrar, fjell med
«flisegrjøt-stæin» - altså flisete stein som lett smuldrar; «skrøvis»:
stykke av dårleg is som samlast opp på tjukkare is nærmare land

skrøv n.

skrov

heil dyreskrott utan føter, innvoll og skinn

skrøyvæ v.,-dæ

skrøyve

ruve, ta stor plass

skrålæ v.,-a

skråle

bråke, prate høgt

skubb m.

skubb

storarbeid, tungt arbeid; «ta æin skubb»: få gjort eit storarbeid; «ta skubbæn»:
ta hardaste støyten, eller tyngste delen av arbeidet

skubbén

skubben

dyktig og sikker, som ikkje var god å skubbe seg innåt

skubbæ v.,-a

skubbe

1) «skubbæ se»: klå seg, 2) «skubbæ undå»: skubbe unna, dytte vekk, flytte til sides

skudn m.

skurn

flat skalk, liten, tunn rest

skul m.

skurd

skurdonn; «i skule»: i skurdonna; «køddnskul»: kornskurd;

skule

skurden

t.d. «fint i skule»: fint å sjå til, fint tilmåta, jfr. «treskul»

skulén m.bf.

skulén

læraren

skulja v.,
ska/sko, skuldæ

skulle

«e ha skulja jort dæ!»

skulubrok f.

skurdbrok

”dei haddæ fått på se skulubrokji”: dei var stive og støle etter hardt arbeid i skurdonna

skulumål n.

skurdmål

1000m2 kornåker

  << tilbake S (side 5)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>