headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 4)

 

 

 

 

 

 

 

sjåusøvardagæn m.bf.

sjusovardagen

27. juli

.

Get Adobe Flash player

sk(r)omt

skumt

når det har skumra; «i sk(r)omingæn»: i skumringa; «dæ tæk te å sk(r)omas tile no»: det skumrar tidleg no

.

Get Adobe Flash player

skaftæstøvvæl

støvlett

heimesydde sko som rakk oppover leggen

.

Get Adobe Flash player

skafus

skadefus

lei til å vilja skade andre

.

Get Adobe Flash player

skakast v., skokst

skakast

riste, bli rista

.

Get Adobe Flash player

skalast tå v.,-dest

skalast av

minke smått om senn

.

Get Adobe Flash player

skalbita m.flt.

skardbitar

om ein har mist mange tenner, er «skalbita» dei tennene som står att

.

Get Adobe Flash player

skallæmajjæl f.

skallematgjerd

kjøtrett av kokte salta, røykte eller svidde sauehovud og -føter

.

Get Adobe Flash player

skam

skam

bannord, forkorting for «skam få meg», ei omskriven form av «faen ta meg»

.

Get Adobe Flash player

skamferæ v.,-fôr

skamfere

øydeleggje, ”hadde skamfert se”: hadde øydelagt seg

.

Get Adobe Flash player

skammæl m.

skammel

låg krakk med fire føter; «væslækrakkæn»

.

Get Adobe Flash player

skantil m. el. n.

skam-tile

bakaste stokken i båsane, inntil «flårn» (gjødselrenna)

.

Get Adobe Flash player

skapa se v.,-ftæ

skapa seg

gjera seg til

.

Get Adobe Flash player

skapælon n.

skabelon

fasong, form

.

Get Adobe Flash player

skara v.,-a

skara

1) leggje med overlapping (ikkje kant i kant); «skara nævvær»: leggje neverflak (slik at flaka overlappar) som underlag før ein legg torv på taket, 2) ”skara parafinlampa”: fjerne sotet på veiken

.

Get Adobe Flash player

skarvén

skarven

1) uvand, til kvardagsbruk, 2) dårleg; «nyar o nyar, skarvar o skarvar»

.

Get Adobe Flash player

skarvæklæu n.flt.

skarveklede

kvardagsklede, klede som var slitt, t.d. «skarvæbrok»; «skarvæsko»

.

Get Adobe Flash player

skarvæmærkji n.

skarvemerke

også kalla «skarvæmark»: dårleg merke, dårleg teikn, som kunne vera ein spådom om noko gale

.

Get Adobe Flash player

skarvæmål n.

skarvemål

dårleg mål; «før mykji o før lite æ æit skarvæmål»

.

Get Adobe Flash player

skata v.,-a

skata

stange, riste med horna, vise seg

.

Get Adobe Flash player

skatén

skaten

om dyr og folk som er ugreie og vanskelege å koma innåt

.

Get Adobe Flash player

skav n.

skav

1) avskava bork, nytta til dyrefôr, sjå «sjøvu», 2) skrell av rå potet, ”æpplæskav”

.

Get Adobe Flash player

skavjødn n.

skavjern

 

.

Get Adobe Flash player

sko

sko

tjuvaktig (helst om katten)

.

Get Adobe Flash player

sko se v.,-ddæ

sko seg

tene, vinne, få til seg

.

Get Adobe Flash player

skodning m.

skoning

1) «læggji unde skodning»: sko hesten, 2) ein hesteskogang, 3) forsterking på reiskap og andre bruksting

.

Get Adobe Flash player

skoføtt n.

skofot

alle former for skor, t.d.lågskor, skaftestøvlar, plugga skor

.

Get Adobe Flash player

skoga-sjør f.

skogaskjor

skogdue eller lavskrike

.

Get Adobe Flash player

skolæ f.

skorde

tunn steinflis til å støa opp under stein i mur

.

Get Adobe Flash player

skompæ v.,-a

skumpe

1) dytte, t.d. dytte til sidemannen med olbogen, 2) «skompast ijønom»: hangle og gå, plundre seg gjennom (om folk som hadde eit tilvære som ikkje var heilt enkelt), 3) «skompæ ijønom»: få gjennom, få gjennomslag for, t.d. ein påstand

.

Get Adobe Flash player

skoneræ v.,-tæ

skonere

leggje tøy under tøy som er tunt, for å gjera det sterkare i kanten

.

Get Adobe Flash player

skonsamle

skonsamleg

etter som, av og til, ulikt utført, t.d. matstell

.

Get Adobe Flash player

skorasp m.

skorasp

reiskap som skomakaren brukte til å slette pluggen inne i nye skor

.

Get Adobe Flash player

skortæ f.

skorte

lita berghylle, lita grop

.

Get Adobe Flash player

skortæ v.,-a

skorte

mangle, vera for lite

.

Get Adobe Flash player

skoskræi(ss) f.

skoskreids

«stå skoskræi(ss)»: skri på skorne, gli av garde på skorne (barneleik)

.

Get Adobe Flash player

skovæ f.

skove

skorpe etter kanten og i botnen på ein kjele; «primskovu»

.

Get Adobe Flash player

skrala v.,-a

skralle

«dæ skrala i fjello ette æin toreskræll»

.

Get Adobe Flash player

skranén

skranen

altfor møyr, som lett går sund (om steintøy og bakst)

.

Get Adobe Flash player

skranglént

skranglut

hardt og skranglut, ”skranglæføre”

.

Get Adobe Flash player

skranglæbjøllæ f.

skranglebjølle

storfebjølle med hard lyd

.

Get Adobe Flash player

skrapa v.,-a

skrapa

skrape; ”skrapa ette ongo”: gje dei ei ”skrapu” – dvs kjeft

.

Get Adobe Flash player

skrapakaku f.

skrapakake

1) siste kaka, den som vart baka av det som var att av deigen, 2) den siste ungen i familien

.

Get Adobe Flash player

skrappæ v.,-a

skrappe

(om regn) piske ned, fort og hardt; «rægnæ so ræ skrappa i takji»

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 4)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>