headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 3)

 

 

 

 

 

 

 

sjyru f.

skyru

sigd, eldste reiskap til å skjera åker med

.

Get Adobe Flash player

sjysskar m.

skysskar

 

.

Get Adobe Flash player

sjysstasjon

skysstasjon

 

.

Get Adobe Flash player

sjytt m.

skyttel

(i vev eller symaskin)

.

Get Adobe Flash player

sjædnæ f.

stjerne

stjerne

.

Get Adobe Flash player

sjæftæ v.,-a

skjefte

setja skaft på, t.d. på øks eller rive

.

Get Adobe Flash player

sjægløygd

skjegløygd

om ein som skjeglar

.

Get Adobe Flash player

sjæggæ v.,-a

skjegge

”sjæggæ se”: barbere seg

.

Get Adobe Flash player

sjæi n.

skeid

aketur med kjelke. Sjå «aku»

.

Get Adobe Flash player

sjæijødn n.

skeijern

reiskap til å hola ut treskor og skeier med

.

Get Adobe Flash player

sjæikrok m.

skeikrok

heimespikka trekrok til å tre i vevskeia med

.

Get Adobe Flash player

sjæimat m.

skeimat

til skilnad frå «turrmat» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

sjæissæ f.

skeise

skøyte; ”gå på skeissu”

.

Get Adobe Flash player

sjæivatn n.

skeivatn

saltsyre ved lodding med tinn

.

Get Adobe Flash player

sjækkjast v.,-ktest

skjekkast

bli skakt, t.d. eit lass kan «sjækkjast» eller «sjækkji se»

.

Get Adobe Flash player

sjæktut

skjektut

ujamnt, t.d. om farge

.

Get Adobe Flash player

sjæktæ f.

skjekte

kastepil (smågutleike)

.

Get Adobe Flash player

sjælbæinsknapp m.

sjelbeinsknapp

knapp laga av kvitt bein

.

Get Adobe Flash player

sjælda

sjeldan

.

Get Adobe Flash player

sjældri n.

skilderi

fotografi, teikning, bilete

.

Get Adobe Flash player

sjældræ v.,-a

skildre

teikne

.

Get Adobe Flash player

sjænnæ v.,-tæ

skjenne

bruke kjeft, tala til rettes

.

Get Adobe Flash player

sjære m.

skjere

saks

.

Get Adobe Flash player

sjærnål f.

skjernål

nål med tre kantar som er slipte til, brukt til å sy skinn med

.

Get Adobe Flash player

sjærsætt

skjersett

stengt så noko blir uråd eller vanskeleg

.

Get Adobe Flash player

sjævæ f.

skjæve

flekk, skjold; «sjævut»: skjoldut

.

Get Adobe Flash player

sjøa v.,-ddæ

sjode

smelte jern, eller smelte saman stål og jern

.

Get Adobe Flash player

sjøl n.

skjol

gang, førerom til ei stølsbu, gise rom mellom bu og fjøs, brukt til å yste og koke i; «kokæhus»

.

Get Adobe Flash player

sjøldæ f.

skjold

flekk, av t.d. å ha falma

.

Get Adobe Flash player

sjøling m.

skjerding

jernkrok festa oppe i peisen, brukt til å hengje gryta på

.

Get Adobe Flash player

sjølingsmark n.

skjerdingsmark

eigarmerke på sau, på skap som ein krok, laga med eit langt og eit kort klypp inn i øyra på sauen

.

Get Adobe Flash player

sjølingstre n.

skjerdingstre

trestykke til å henge «sjølingæn» på , montert nedst i peispipa

.

Get Adobe Flash player

sjølstyr n.

sjølvstyre

«væra på sjølstyr»: gå utan tilsyn

.

Get Adobe Flash player

sjølsøllsplagu f.

sjølvvaldsplager

(også uttala «sjølsælsplagu») plage som ein er skuld i eller valdar sjølv

.

Get Adobe Flash player

sjølvose

sjølveseg

av seg sjølv; «no går dæ sjølvose»: no går det utan hjelp, av seg sjølv

.

Get Adobe Flash player

sjølvæ v., skølv

skjelve

«sjølvhænt»: skjelvhendt

.

Get Adobe Flash player

sjønæ v.,-tæ

skjøne

forstå seg på litt av kvart; «væra sjønug»

.

Get Adobe Flash player

sjør f.

skjor

 

.

Get Adobe Flash player

sjørævæng m.

skjoreveng

brukt om barn eller andre som er svært tunne og veike

.

Get Adobe Flash player

sjøta

 

kallerop for kyr: «sjøt-sjøt, sjæt-sjæt, sjøta, kom no», jf. «sælog»

.

Get Adobe Flash player

sjøtislåus

skøytelaus

tankelaus, vågal

.

Get Adobe Flash player

sjøtisvølén

skøytesvoren

som har liten omtanke for seg sjølv eller andre

.

Get Adobe Flash player

sjøttæ v.,-a

skjøtte

1) ta vare på; 2) «han sjøtta kji noko»: han er svært vågal, omsynslaus og ”uvølén”, både til å uttala seg og i arbeid

.

Get Adobe Flash player

sjøvast v.,-dest

skuvast

forskuvast, sjå ”skøvast”

.

Get Adobe Flash player

sjøvu f.

skjøve

kniv med rundt handtak, brukt til å skava bork av trekubbar, sjå ”skavjødn”

.

Get Adobe Flash player

sjøyt m.

skøyt

synleg skøyt

.

Get Adobe Flash player

sjøytæ v.,-ttæ

skøyte

«sjøytæ på»: skøyte på, gjera noko større ved å leggje til noko anna; «sjøytæ affe»: leggje til (t.d. ord, setningar)

.

Get Adobe Flash player

sjå f.

skjå

ekstra tunt skinn, hinne under rette skinnet over magen på dyr

.

Get Adobe Flash player

sjåante

sjåandetil

å sjå til, etter det ein kan sjå

.

Get Adobe Flash player

sjåglas n. flt.

sjåglas

fyrste forma for briller

.

Get Adobe Flash player

sjårøytæ v.,-ttæ

skjårøyte

misse hårlaget (om dyr som ligg vått)

.

Get Adobe Flash player

sjått

 

fort

.

Get Adobe Flash player

sjåu m.

sjau

1) om eit større arbeid som skulle gjerast fort, 2) om sjukdom, t.d. vart ei sterk og langvarig forkjøling kalla «æin fæld sjåu», 3) talet «sju»

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 3)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>