headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 2)

 

 

 

 

 

 

 

sjart m.

stjert

sjå ”sjartæplagg”

sjartæplagg n.

stjerteplagg

lite skaut lagt i trekant og knytt framme under haka

sjela frå v.,-a

sjela frå

«sjela fyri»: kommandere

sjena v.,-a

skjena

om krøter som bykste og sprang, sette rova i vêret og liksom herma etter kvarandre

sjensommar m.

skinsommar

turkesommar; ”grasæ sjein burt”

sjep n.

skip

stor båt

sjep, adj

skjep,
eit skjepakrøter

1) stor, kraftig, 2) uroleg; «æit sjepakrytyr»

sjepa v.,-a

skipa

«dæ sjepa se nøkk (te) mæ tin»: det lagar seg nok med tida, det ordnar seg nok til

sjépakluft f.

skipakluft

formvakse trekluft til å stikke inn i kornbandet når det skulle flyttast nedi eller opp or brotet

sjépastav m.

skipastav

stav, formvaksen som ei kluft, brukt til å «sjepa på» (flytta på) varmen med

sjepund n.

skippund

160 kilo

sji-nasen m.bf.

skinasen

skituppen, ”sjibrætta”

sji-ve f.

skived

ski(gards)ved, kløyvd eller saga material til å laga skigard av

sjiftesgal m.

skiftesgard

delingsgjerde mellom to eigedomar

sjiftæ v.,-a

skifte

dele (ut); «sjiftæ matn»: dele (ut) maten (det var far i huset som gjorde det);
«takk før sjifte» (kanskje òg om ordskiftet ved bordseta)

sjikjølkji m.

skikjelke

kjelke med ski i staden for meiar

sjikks

skiks

«kåma te sjikks att»: koma til rettes, på plass att

sjikkæ v.,-a

skikke

sende; «sjikkæ ræ attænde»: levere attende lånte ting

sjil v., sjela,-dæ

skil

sjå; «sjildæ dæi frå æinan»: skilde dei frå kvarandre, såg skilnad på dei;
«e sjil kji utta brillu»: eg ser ikkje utan briller

sjilja v.,-dæ

skilja

sjå; «sjildæ dæi frå æinan»: skilde dei frå kvarandre, såg skilnad på dei;
«e sjil kji utta brillu»: eg ser ikkje utan briller

sjimmlut

skimlut

skjoldut; hest som var ”sjimmlut” kalla ein gjerne ”sjimmæln”

sjinnbråk f.

skinnbråk

reiskap laga av ei dobbel, vridd vidje eller jernbøyle som vart festa på veggen i
arbeidshøgd og brukt til å reie saue- og bukkeskinn til brøker, vestar og skinnfellar

sjinnfældværkji
n.

skinnfellvirke

vyrke til ein skinnfell (det trongs seks skinn)

sjinæ v., sjæin

skine

1) skine (som sola), 2) turke bort; «grasæ sjæin burt»: graset turka bort

sjir

skir

berr, heilt, reint; «dæ va sjire fløyta»; «dæ va sjire møkji»

sjirfløytt

skirfløytt

overfløymd med vatn etter regnvêr

sjirnæ v.,-a

skirne

bli klårt (når botnfallet har lagt seg)

sjivja v.,-a

skivja

kløyve, laga skiver; «å sjivja tunt»

sjivju f.

skivje

1) klaffebords hengsla til veggen, mest på stølane, 2) skive

sjoæ v.,-a

sjoe

brukt om det tunge suset frå bekker, skog og fjell om våren eller etter ei regnbløyte;
”dæ sjoa i luftn”

sjukal

sjukal

dårleg, halvsjuk

sjuktæ v.,-a

sjukte

blåse ein melodi utan å lage plystrelyd

sjussæ v.,-a

skysse

få bort, skysse unna, ”dei sjussa ongatn på dør”

sjybløt n.

skyblot

uvanleg hard regnskur

sjyfsæ v.,-tæ

skyfse

«sjyfsæ åt» eller «sjyfsæ burt»: berre blåse av, le åt. Jf. «våttæ»

sjygnæ v.,-a

skygne

halde seg usett, sjå seg for, for å koma seg usett fram; «væra sjygnén»

sjyjjast v.,-gdest

skyggast

vera sky, skvetten

sjykju f.

skykkje

usselt lite hus eller tilbygg

sjyld

skyld

i slekt

sjyldfølk n.flt.

skyldfolk

slekt

sjyldæ v., skulda

skylde

vera ”sjyldig” (skuldig)

sjylæ v.,-dæ

skylje

”me sjyldæ klæu»: me skylde klede; «sjylæ smør» eller «såupæ»:
vaske saupen av nykinna smør før det vart salta

sjyr

skyr

redd, vár, lett å skræme; «sjærr»

sjyrmæ f.

skyrme

omgangssjuke eller annan, liknande sjukdom (både på folk og dyr)

sjyrpæ f.

skyrpe

freselyd frå geiter når dei vart skremde (sauer bles i nasen)

sjyrpæ v.,-a

skyrpe

fnyse som ei geit, pruste, berre blåse av

  << tilbake S (side 2)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>