headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 19)      
       

sæta v.,-ttæ

setja

«sæta på bolæ»: dekkje på bordet; «sæta burt»: misse; «sæta te»: tru seg til, våge seg til å gjera eit eller anna; «sæta se»: feste seg; «sæta se før sommarn»; «sæta se før væte»: feste seg for sommaren/vinteren; ”sæta se fyry”: setja seg føre, planleggje; «sæta i se all matn»: få i seg alt, ete; «sæta åvær skula»: skulke skulen

.

Get Adobe Flash player

sætan

sætande

«ikkji sætan»: ikkje sikkert, ikkje til å tru på, ikkje godt å seia; «dæ æ kji sætan mæ hono»: det er ikkje godt å vita med han

.

Get Adobe Flash player

sætan

setjande

”å kåma sætan”: å koma i full fart, helst litt freidig og frekt

.

Get Adobe Flash player

sætaæpplu n.flt.

setjeeple

setjepoteter

.

Get Adobe Flash player

sætt m.

sætt

slegge brukt til å jamne stein (ved muring)

.

Get Adobe Flash player

sætt n.

sett

servise; ”bøllasætt”: fleire like bollar, men med ulik storleik;«ringæsætt»: sett av ringar til omnen eller kjelringen

.

Get Adobe Flash player

sæt no at

set no at

tenk om…

.

Get Adobe Flash player

sættningsbal f.

setningsbal

lågt trekjerald til mjølk for å få fløyta til å rymme opp

.

Get Adobe Flash player

sættæng

settung

mål for korn og poteter, 8,7 liter

.

Get Adobe Flash player

sætæ v.,-a

sæte

laga såter av halvturt gras

.

Get Adobe Flash player

sætæturt

sæteturt

når fôret var så turt at ein kunne ha det saman i «sætu»

.

Get Adobe Flash player

sør

lei

.

Get Adobe Flash player

sø n.

sod

sodd, kraft av kokt kjøt, nytta til suppe eller «klubbæsø»; «fiskæsø»: suppe laga av fiskekraft med jamning

.

Get Adobe Flash player

søbbnæ v.,-a

somne

også brukt ”svøbbnæ”

.

Get Adobe Flash player

sødning m.

sodning

det som blir «sjøtt» (kokt opp) i éi vende

.

Get Adobe Flash player

søén

soden

1) raudsprengd (fyllesjuk), 2) verke lite oppvakt – jamvel om ein ikkje er det

.

Get Adobe Flash player

søg m.

sog

1) kald trekk etter dalen («vårsøg»), 2) trong dal i terrenget; «i søgji»

.

Get Adobe Flash player

søgn f.

segn

lita soge

.

Get Adobe Flash player

søk

søk

grisk

.

Get Adobe Flash player

søk(jin)

søken

innpåsliten, som er ute etter noko, som er «om se»

.

Get Adobe Flash player

søkkæbandstae m.bf.

sokkebandstaden

like nedanfor kneet

.

Get Adobe Flash player

søkkælæist m.

sokkeleist

«springæ søkkælæista»: springe med berre sokkar på

.

Get Adobe Flash player

søkkæpar n.

sokkepar

lange strømper for kvinner ( karane sine gjekk til knes), til skilnad frå «føslu»

.

Get Adobe Flash player

søkkæseg n.

sokkesig

det at sokkane sig ned

.

Get Adobe Flash player

søks f.

saks

1) sauesaks, 2) fangstreiskap; «røvs-søks», «fotsøks»; «huvusøks» eller «hælssøks»

.

Get Adobe Flash player

søkt

søkt

ettertrakta, ettersøkt

.

Get Adobe Flash player

søll f.

soll

flatbrødsoll, matrett av oppbrote flatbrød med sur eller søt mjølk på

.

Get Adobe Flash player

søllmjølk f.

sollmjølk

heilmjølk som er kokt, avkjølt og syrna, «søllmjølk» vart lagra på trekaggar i kjellaren over sommaren («sommarmjølk»)

.

Get Adobe Flash player

søltæ f.

solte

saltlake av turrsalta kjøt eller fisk o.a.; «lakji»

.

Get Adobe Flash player

lædæmbæ f.

søledemme

sølepytt

.

Get Adobe Flash player

sø-né

sør-ned

lei

.

Get Adobe Flash player

søplént

søplent

unett, helst brukt om side klede

.

Get Adobe Flash player

søplæron f.

søplero

hjørnet ved peisen

.

Get Adobe Flash player

søpæl n.

søppel

”søplæbrætt”, ”søplædynjæ”

.

Get Adobe Flash player

søpå

sørpå

om stad i sør

.

Get Adobe Flash player

søssle

søtleg

som smakar godt; «et so søssle»: et godt og kosar seg

.

Get Adobe Flash player

søte f.

søte

snøsøte, fjellplante med blå blomar

.

Get Adobe Flash player

sø-te

sørover

lei (retning?)

.

Get Adobe Flash player

søtsipil m.

søtsipel

ein som er glad i søtsaker

.

Get Adobe Flash player

søtsuppæ f.

søtsuppe

saftsuppe

.

Get Adobe Flash player

søtæ kjæræ venæ

søte kjære vene

uttrykk brukt når ein tigg og naudber om noko

.

Get Adobe Flash player

søtæpple n.

søteple

eple (berre «æpple» eller «jolæpple»: potet)

.

Get Adobe Flash player

sø-upp

sør-opp

lei

.

Get Adobe Flash player

søvægæn m.bf.

sørvegen

vegen sørover, mot sola, frå nord til sør

.

Get Adobe Flash player

søykjan

sytten

17

.

Get Adobe Flash player

søymæ v.,-dæ

søyme

flyte lett bortover, t.d. på ski

.

Get Adobe Flash player

søyæ f.

søye

vaksen hosau

.

Get Adobe Flash player

sø-åvær

sørover

lei

.

Get Adobe Flash player

så(r) m.

stort trekar (seinare laga av sink) med handtak på båe sidene, må berast av to

.

Get Adobe Flash player

så-æ(r)læ f.

så-erle

gul-erle (fugleart) som kom ved den tida dei sådde

.

Get Adobe Flash player

såbørsæ f.

såbørse

«skøtæ mæ såbørsa»: sleppe ein smellfis

.

Get Adobe Flash player

såfiril m.

såfirel

smågut som gjekk føre såmannen i motlys, for å syne kor langt det alt var sådd; «å gå såfyry»

.

Get Adobe Flash player

såi f.flt.

såer

skalet på kornet

.

Get Adobe Flash player

såld n.

såld

sikt, reiskap av netting på treramme, nytta når ein skulle reinske korn frå agner

.

Get Adobe Flash player

såldæ v.,-a

sålde

reinske korn ved hjelp av såld

.

Get Adobe Flash player

sån m., flt. søni

son

barn av hankjønn

.

Get Adobe Flash player

såpækoking f.

såpekoking

koke såpe av feitt, kaustisk soda og salmiakk

.

Get Adobe Flash player

sårkalén

sårkalen

krankal, sår, øm, kan også gå på det psykiske

.

Get Adobe Flash player

sårkji f.

sårke

sår, skurver, utslett

.

Get Adobe Flash player

sårvænja

sårvengja

sår og støl i kroppen etter hardt og uvant arbeid

.

Get Adobe Flash player

såtæ f.

såte

pall eller stor haug i terrenget

.

Get Adobe Flash player

såumfara v.,-fôr

saumfara

granske nøye

.

Get Adobe Flash player

såumæ v.,-a

saume

brodere (kvitsaum eller rosasaum)

.

Get Adobe Flash player

såupgråut m.

saupgraut

graut kokt av byggmjøl, kveitemjøl og kjernemjølk

.

Get Adobe Flash player

såupprim n.

saupprim

søteprim kokt av ein del kjernemjølk

.

Get Adobe Flash player

såuæsvart

sauesvart

gråsvart eller brunsvart (ikkje kolsvart)

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 19)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19