headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 18)      
       

syknæsundan

syknesundagen

siste sundag før jul; sjå ”lortælurdan”

.

Get Adobe Flash player

syllatær m.

soldat

soldat

.

Get Adobe Flash player

sylspret n.

sylspret

syl-odd (det var to slags syl: «pluggæ-syl» og «såumæ-syl»); «spret»: også sagt om ung jente

.

Get Adobe Flash player

syltæ f.

sylte

1) grisesylte; «syltæflæsk», 2) syltetøy, ”møltæsyltæ”, 3) i uttrykket «hæilæ sylta»: alle saman, heile hopen

.

Get Adobe Flash player

syn n.

syn

”ta dæ i åugæsyn»: sjå på det; «sjå se syn te»: sjå seg i stand til; «haddæ kji syn før slikt»: hadde ikkje interesse nok til å bry seg om slikt

.

Get Adobe Flash player

syndale

synderleg

ergerleg, sårt, stussleg; ”dæ va syndale lite”

.

Get Adobe Flash player

synst

synst

lengst sør; «synst i bygden»

.

Get Adobe Flash player

syrpén

sørpen

blaut, oppbløytt

.

Get Adobe Flash player

syrpæ f.

sørpe

t.d. agner eller hakka halm med «æi mjøldust» oppi, blanda med varmt eller kaldt vatn og brukt til mat for kyr eller hest

.

Get Adobe Flash player

syrpæbyttæ f.

sørpebytte

matkjerald til kyr, bytte til å bera «syrpæ» i. Ein eller to stavar var lengre enn dei andre og forsynt med hol til handa, slik at bytta vart lettare å bera og halde ut frå seg på vegen frå løa til fjøset

.

Get Adobe Flash player

syræbrø n.

syrebrød

brød av mjøl blanda med syreblad

.

Get Adobe Flash player

sysjin n.flt.

sysken

 

.

Get Adobe Flash player

sysjinbådn n., flt. -bøddn

syskenbarn

 

.

Get Adobe Flash player

syvlæ v.,-a

syvle

av «suvvæl» (s.d.); «syvlæ se»: kose seg med god mat; «dæ va syvlæle» eller «dæ va syvlént»: det var godt (om mat)

.

Get Adobe Flash player

sæddælbok f.

setelbok

pengebok

.

Get Adobe Flash player

sæig

seig

1) sterk, uthaldande, 2) langdryg og tung; «sæigæ daga»: lange (og tunge) dagar; «sæigt å væntæ»: lenge å vente, t.d. på folk som skulle koma, eller på å få betaling

.

Get Adobe Flash player

sæindræ

seinare

.

Get Adobe Flash player

sækstan

seksten

talet seksten

.

Get Adobe Flash player

sæl

sæl

tilfreds, nøgd; «sjå se sæl i»: vera glad for (det ein har eller det ein kan få)

.

Get Adobe Flash player

sældæ v.,-a

sælde

1) «sældæ or se»: koma med ei kraftsalve, 2) fara fort i veg, 3) sålde, reinske korn med såld

.

Get Adobe Flash player

sælmædik m.

salmodikon

einstrengja strykeinstrument

.

Get Adobe Flash player

sælog(a)

sælog(a)

(også uttala «selog») ord som vart brukt når ein kalla på kyrne; «sælog, kåme no»

.

Get Adobe Flash player

sælskle

sælskleg

gledeleg, godt og triveleg, fint, jf. «sæl»

.

Get Adobe Flash player

sælæbot f.

sælebot

sjelebot, hjelp i naud, velgjerning

.

Get Adobe Flash player

sæmja te v., samdæ

semja

gå seg til (t.d. om nye skor og klede); «dæ sæm se te lite ette kort»: det går seg til litt etter kvart

.

Get Adobe Flash player

sæmjast v., samdest

semjast

bli samde

.

Get Adobe Flash player

sæmmlæ f.

simle

hodyr av rein

.

Get Adobe Flash player

sæmpræ v.,-a

sempre

få til å passe; ”du får sæmpræ dæ te”

.

Get Adobe Flash player

sæmskasjinn n.

semska skinn

å «sæmskæ»; ta av hår og brødd før dei barka skinnet

.

Get Adobe Flash player

sænd

senn

«lite i sænd»: litt av gongen; ”ein om sænd”: ein om gongen

.

Get Adobe Flash player

sændan

sendande

«kåm sændan»: om noko som kom fort

.

Get Adobe Flash player

sændén

senden

kornut, sandut (om prim); «dæ sænda se»

.

Get Adobe Flash player

sænding f.

sending

mat ein tok med til barseng og andre «væhslu» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

sændingskørg f.

sendingskorg

korg til å ha «sænding» i, sveipt av spon

.

Get Adobe Flash player

sængræ v.,-a

sengre

lukte svidd (om ulltøy eller hår)

.

Get Adobe Flash player

sænjipløgg-gang m.

sengeplagg-gang

eitt sett sengetøy (det som høyrde med var «fæld» eller «vattæ», «kvitil», «høvdælag» og «åklæ»)

.

Get Adobe Flash player

sæntæl m.

sentel

mål brukt ved veging av «pottaskæ» (s.d.), 8 bismarpund + 8 merker = 50 kg.

.

Get Adobe Flash player

særk m.

serk

lang skjorte nærast kroppen, med eller utan ermar (kvinneplagg)

.

Get Adobe Flash player

sæss m.

sess

sitjeplass; ”sæssæfjøl”: sitjefjøla i vevstolen

.

Get Adobe Flash player

sæssjon m.

sesjon

utskrivingsmøte for dei som skulle i militærteneste

.

Get Adobe Flash player

sæssæ se v.,-a

sesse seg

setja seg, finne seg ein sess, ein stad å sitja; «då alle hadde sæssa se»: då alle hadde sett seg

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 18)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>