headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 17)      
       

svalafilie f.

svalafili

utskjering i bordkledninga på stugusval; «løftsfilie»: utskjeringar på «løft»

.

Get Adobe Flash player

svaldør f.

svaldør

dør til svalgangen («svaldøre» var delt, ei «væslædør» øvst, ei «storædør» nedst)

.

Get Adobe Flash player

svalént

svalent

litt kjøleg

.

Get Adobe Flash player

svall n.

svall

prat

.

Get Adobe Flash player

svallæ v.,-a

svalle

prate

.

Get Adobe Flash player

svalskuggji m.

svalskugge

skugge der det er ”svalént”

.

Get Adobe Flash player

svara i fjello

svara i fjella

gje atterljom, ekko (jf. namnet på fjellet Svarahøvda)

.

Get Adobe Flash player

svara se v.,-a

svara seg

løne seg

.

Get Adobe Flash player

svarpande sjøl

svarpande sjølv

reint for gale el.l. (kraftuttrykk)

.

Get Adobe Flash player

svarpæ f.

svarpe

blanding av likt og ulikt, grovt og raskt laga

.

Get Adobe Flash player

svarpæ v.,-a

svarpe

slå til med full styrke; «svarpast i køll» eller «svarpast i vænda»: rulle, ramle over ende

.

Get Adobe Flash player

svarv m.

svarv

sving

.

Get Adobe Flash player

svarvande sjøl

svarvande sjølv

forsterkande uttrykk om uro, anger

.

Get Adobe Flash player

svarvæ v.,-a

svarve

dreie

.

Get Adobe Flash player

svaræls m.

svarels

skatt, avgift

.

Get Adobe Flash player

sveg n.

svig

bereinnretning; «bæra-sveg»: bjørketein med lykkje i eine enden, brukt som reip

.

Get Adobe Flash player

svega på se v.,
-a

svaga

svaie

.

Get Adobe Flash player

sveji m.

svige

vidje, mjuk kjepp til å jaga krøter med

.

Get Adobe Flash player

svepa v., svæip

svipa

likna; «svepa på æinan», «svepa appå»: likna på kvarandre, likheit på grunn av slektskap

.

Get Adobe Flash player

svepu f.

svepe

tunn bjørkekjepp til å jaga dyr med

.

Get Adobe Flash player

svi v., -ddæ

svi

før rosemålinga kom, svidde dei trekjerald som dekorasjon; ”svi neåt” = ”brænnæ affe” (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

svime f.

svime

«i svime»: i svime, utan medvit; «slå i svime»; «væra svimæslijin»

.

Get Adobe Flash player

svimæ v.,-a

svime

«svimæ åv»: svime av, tapa medvitet

.

Get Adobe Flash player

svint

svint

snøgt, kjapt; «so allæ svintast»: som aller svintast, som snarast; «svintæ se»

.

Get Adobe Flash player

svivæ v., svæiv

svive

1) svive rundt i lufta, 2) snurre, dreie rundt, gå smått i ringar

.

Get Adobe Flash player

svivørsle

svivørdsleg

nedsetjande; ”dæ va svivørsle sagt”

.

Get Adobe Flash player

svultrént

svultrent

magert, fattigsleg (ordet «svultale» vart óg brukt), jf.»svøltin/svøltén»

.

Get Adobe Flash player

svæbn m.

svevn

«væra svæbnug»: vera svevnug; også brukt ”svøbn”

.

Get Adobe Flash player

svæig

sveig

fuktig (helst om klede og tøy); «søkkatn mine voro svæigæ»

.

Get Adobe Flash player

svæipæsjæi f.

sveipeskei

noko grov vevskei, nytta når renning skulle sveipast på «håusn» (åsen i vevreien)

.

Get Adobe Flash player

svæisen

sneisen

nett og lett, fin og fjong; ”dæ va ei svæisén jentæ”

.

Get Adobe Flash player

svæisær m.

sveiser

avløysar, mann som tok seg av budeiestell

.

Get Adobe Flash player

svæitte m.

sveitte

dyreblod (frå sau, geit, gris, naut eller rein), nytta til mat

.

Get Adobe Flash player

svæittæklubb m.

sveitteklubb

blodklubb

.

Get Adobe Flash player

svæll m.

svell

is, hålke; «gå på svælle»: gå på hålka

.

Get Adobe Flash player

svællgang m.

svellgang

isbrann

.

Get Adobe Flash player

svællkulæ f.

svellkule

issvull av overvatn

.

Get Adobe Flash player

svælla v., svall

svelle

svulme; ”ærtatn ha sølle”

.

Get Adobe Flash player

svær

svær

1) svær, stor, 2) lei, pågåande, 3) flink, ha godt lag med noko; «han va svær mæ ongo»

.

Get Adobe Flash player

Sværi

Sverige

 

.

Get Adobe Flash player

sværmæ v.,-a

sverme

like; «han sværma kji før dæssa heta»: han likte ikkje denne varmen; «jentutn sværma så før hono»

.

Get Adobe Flash player

svævæ v.,-dæ

svæve

få til å sove

.

Get Adobe Flash player

svølk m.

svolk

grov, svær kjepp

.

Get Adobe Flash player

svøllug

svallug

pratsam

.

Get Adobe Flash player

svøltin el. svøltén

svolten

 

.

Get Adobe Flash player

sy

sør i

sør i, «sy bygden»; ”sy jønom bygde”: sørover i bygda

.

Get Adobe Flash player

sy v.,-ddæ

syde

byrja å koke; «dæ syr»: det tek til å koke

.

Get Adobe Flash player

syftæsøkk

syftesok

2. juli, helgedag før slåtten tok til

.

Get Adobe Flash player

syknæ f.

sykne

kvardag; «i syknun»: til kvardags; «syknædag»

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 17)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>