headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 16)      
       

ståk n.

ståk

1) uro, 2) styr og stell; «fræmmanståk»: ekstra styr og stell med gjester

.

Get Adobe Flash player

ståkæ v.,-a

ståke

1) bråke, 2) styre, stelle, streve; «ståkæ på»

.

Get Adobe Flash player

ståtar m.

stotar

ein med dårleg og uvøren framferd, sullik

.

Get Adobe Flash player

ståtarkongji m.

stotarkonge

oppsynsmann, ein som skulle halde utanbygds tiggarar borte

.

Get Adobe Flash player

ståtræ v.,-a

stotre

berre såvidt få fram det ein skal seie

.

Get Adobe Flash player

ståukæ v.,-a

stauke

stikke med stav, stake eller anna for å leite etter noko eller for å finne vegen

.

Get Adobe Flash player

ståup n.

staup

1) «smørståup» (s.d.), 2) søkk i vegen på snøføre

.

Get Adobe Flash player

ståurslijin

staurslegen

«dæ va som om æin va ståurslijin»: det var som om ein var slegen med staur (sagt når ein var retteleg støl og stiv etter arbeid)

.

Get Adobe Flash player

ståurstøng f.

staurstong

spett

.

Get Adobe Flash player

ståuræ v., -a

staure

setja ned staur til hesjar og til å binde kornband på

.

Get Adobe Flash player

subbén

subben

1) likeglad, slurvut, 2) ureinsleg, 3) «dæ æ subbént»: det er tungt å gå (t.d. i snø)

.

Get Adobe Flash player

subbæ v.,-a

subbe

1) «subbæ tå se»: børste av seg det verste; «subbæ tå gølve» 2) «gå o subbæ»: dra føtene; «subbæføræ»: tungt, dårleg føre

.

Get Adobe Flash player

subbærivæ f.

subberive

grovrive, som ein brukte til å raka det grøvste med, også kalla «kjæmbærivæ»

.

Get Adobe Flash player

suddæ v.,-a

sudde

1) stå og småkoke, 2) regne så smått; «dæ sudda på»

.

Get Adobe Flash player

sufsæ f.

sufse

ei som var likesæl

.

Get Adobe Flash player

sugarongji m.

sugarunge

unge som syg mor si

.

Get Adobe Flash player

sukk(li) n.

sukk

myse, eller blanding av mjølk og «skval», nytta som dyrefôr

.

Get Adobe Flash player

sukklæ v.,-a

sukle

arbeide eller leike i vatn

.

Get Adobe Flash player

sukkæ f.

sukke

søkk, lita fordjuping, jf. «bonkæ»

.

Get Adobe Flash player

sukkærsjukæ

diabetes

 

.

Get Adobe Flash player

suldræ v.,-a

suldre

1) rote, tulle, somle, 2) same tyding som «sukklæ» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

sule m.

sole

1) sole på sko, 2) upåliteleg person som ikkje er så nøye på det

.

Get Adobe Flash player

sulkasam

sulkesam

som lett blir «sulka»(skiten)

.

Get Adobe Flash player

sulkæ v.,-a

sulke

gjera skiten; «sulkæ se te»: skitne seg til, bli «tesulka»

.

Get Adobe Flash player

sullæ v.,-a

sulle

bysse, ta ein (bådn-)sull

.

Get Adobe Flash player

sulu f.

svale

fugl (svale?)

.

Get Adobe Flash player

sulæ v.,-a

sole

1) «sulæ sko»: sole skor, setja sole på skor, 2) «sulæ på»: slite seg fram

.

Get Adobe Flash player

sulædra v.,-drog

soledra

utsetja seg for slit og påkjenning slik at det merkast over tid; ”dæ sulædrog i længdn”

.

Get Adobe Flash player

sund

sund

ikkje heil, øydelagd; «sundæ sko»; «suntsliji»

.

Get Adobe Flash player

sunna

sunna

1) frå sør; «dæ blæs tå sunna», ”dæ æ sunnadrag i luftn” 2) sør for; «sunna huse»

.

Get Adobe Flash player

sunnafør

sunnafor

sunnanfor, på sørsida; «haddæ vøre sunnafør, på buo»: hadde vore sunnanfor (lenger ned i dalen), på butikkane

.

Get Adobe Flash player

sunnate

sunna(n)til

også brukt “sunnante”

.

Get Adobe Flash player

sup m.

sup

svelg eller slurk av kopp eller flaske

.

Get Adobe Flash player

supand n.

supan

tunn vassvelling, kokt av vatn og byggmjøl, med prim eller søtost i

.

Get Adobe Flash player

supæ v.,-a

supe

drikke eller eta skeimat som var i varmaste laget; «supæ ræ i se»

.

Get Adobe Flash player

surbræsting f.

surbresting

surysting, når syrna mjølk vart oppvarma slik at den brast, så ystil og surmyse kunne skiljast. Surystilen vart gamalost, og surmysa vart innkokt til «suræprim»

.

Get Adobe Flash player

surklæ v.,-a

surkle

lyd av vatn, t.d. om ein får vatn i skorne

.

Get Adobe Flash player

surystil-søll

surystel-soll

soll av ystel, kald eller varm, med søt eller sur rømmemjølk til

.

Get Adobe Flash player

suræprim n.

surprim

sur prim, innkokt av surmyse

.

Get Adobe Flash player

suslæ v.,-a

susle

«suslæ burt»: søle bort, skusle bort, jf. «suldræ»

.

Get Adobe Flash player

susul m.

susul

kalv som veks dårleg, pusling

.

Get Adobe Flash player

sutislåus

suteslaus

sutlaus, sorglaus

.

Get Adobe Flash player

suttræ v.,-a

sutre

syte, smågråte; «e suttra kji før å væva, når e ha spønne sjøl»

.

Get Adobe Flash player

suvvæl n.

suvl

feit og god mat (smør, ost, kjøt, flesk, o.s.b.), jf. «syvlæ»

.

Get Adobe Flash player

svaga v.,-a

svaga

svaie, stå ustøtt, sjå ”svega på se”

.

Get Adobe Flash player

svaggnæ v.,-a

svagne

gå ned (om trote)

.

Get Adobe Flash player

sval f.

sval

svalgang, enkel gang utanfor stugudøra

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 16)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>