headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 15)      
       

styttæ v.,-a

stytte

1) støtte, 2) forkorte; «dagatn styttast»: dagane blir kortare; «styttnæ»: bli kortare

.

Get Adobe Flash player

stæ n.

ste

plass ved elv der ein lunna innåt tømmeret som skulle fløytast, eller plass der ein legg båten, ”båtstæ”

.

Get Adobe Flash player

stæbnævitne n.

stemnevitne

t.d. ein lensmannsbetjent, fullmektig eller tillitsvald hadde med seg eit vitne

.

Get Adobe Flash player

stæfylling f.

stefylling

vasstoda når elva er heilt full

.

Get Adobe Flash player

stægglæ v.,-a

stegle

1) spikre opp, feste, setja opp til påsyn; «dæ va stæggla bjødnaskalla på høgstuguvæggji på Trøim»; «stægglæ opp sjinn på væggæn»: spikre skinn på veggen (til turk) 2) setja opp noko til pynt, eller setja på seg noko for å pynte seg; «stægglæ på se»

.

Get Adobe Flash player

stæindulp m.

steindulp

steinskvett, fugl som held seg i steingardar eller (fjøs)murar

.

Get Adobe Flash player

stæinjarv m.

steinjarv

steinfull slått, utkantslått

.

Get Adobe Flash player

stæinmærr f.

steinmerr

innretning til å frakte stein med, laga av ein skjenegang av stokkar som ein «kavlætram» kunne gli på

.

Get Adobe Flash player

stækkji v.,-ktæ

stekkje

laga stakk av lauvkjerv eller hardtrakka høy kring staur sett i jorda

.

Get Adobe Flash player

stæll n.

stell

1) småting, 2) leikesaker, 3) leikestad

.

Get Adobe Flash player

stællæ f.

stelle

stad

.

Get Adobe Flash player

stællæ v.,-tæ

stelle

1) stelle seg,vaske seg, 2) stelle i fjøset, 3) «stællæ tå kjyddno»: kinne, yste, koke prim

.

Get Adobe Flash player

stæmmæ blod v.,-dæ

stemme blod

få blodet til å stogge med overnaturlege verkemiddel

.

Get Adobe Flash player

stæmpil m.

stempel

1) reiskap (før «jødnnavarn» kom) til å laga hol i oppvarma jern, 2)stempel på brev, ”lakkstæmpil”

.

Get Adobe Flash player

stæmplakast n.

stemplakast

hallingkast der dansaren landar på begge føtene

.

Get Adobe Flash player

stærtæ v.,-a

sterte

dra tungt; ”han stærta o drog”

.

Get Adobe Flash player

stættæfat n.

stettefat

svarva fat eller bolle med stett under

.

Get Adobe Flash player

støa v.,-ddæ

stø

«støa se te»: ordne seg til, stabilisere seg (m.a. om vêret), «støa se innåt noko»: stø seg til noko

.

Get Adobe Flash player

støkkji v.,-ktæ

støkkje

1) sprenge laus eit stykke, 2) kveppe, bli skremd, 3) skremme opp dyr

.

Get Adobe Flash player

støkkæbrun m.

stokkebrunn

vassbrunn som er tømra frå berggrunnen og opp til over bakken

.

Get Adobe Flash player

støkkæbåt m.

stokkbåt

båt uthola av ei stor furu

.

Get Adobe Flash player

støla f.bf.

støla

form for stivkrampe på smålam når dei kom ut om våren

.

Get Adobe Flash player

stølabelte n.

stølebelte

belte av ihophekta plater

.

Get Adobe Flash player

stølme m.

stolme

hardt jur, heving i juret

.

Get Adobe Flash player

stølp f., flt. støppla

stolp

djupe fotefar i snø eller søle

.

Get Adobe Flash player

stølphus n.

stolphus

einhøgda hus plassert på stolpar (så det ikkje skulle koma mus til)

.

Get Adobe Flash player

stølpæmål n.

stolpemål

lekkjemål til å ta mål av dyr med, også brukt ”lækkjimål

.

Get Adobe Flash player

stølpæ-ra f.

stolperad

påsydd kant til å sy knappar på. Jf. «knappæstøl

.

Get Adobe Flash player

stølæ v.,-tæ

støle

vera på stølen, «sita på støle»; «dæi støla dær»: dei var på stølen der, dei hadde stølen sin der

.

Get Adobe Flash player

støndu f.

stonde

stillas ved husbygging, også brukt om ereksjon

.

Get Adobe Flash player

støng f.

stong

1) stong, t.d. ”fiskæstøng”, 2) stong spikra opp bak uthuset, brukt som do; «sita på støngæn»

.

Get Adobe Flash player

støppasæng f.

stoppaseng

seng med «støppamadrass», stoppa av stampelo og alfa (sivaktig stråmasse), trekt med sekkestrie eller bolster

.

Get Adobe Flash player

størknæ v.,-a

storkne

gå over frå å vera flytande til fast, t.d. om blod, sjå ”slevræ”

.

Get Adobe Flash player

størr f.

storr

siv som veks i myr og i tjørn; «isstørr»: storr som dei slo på isen om hausten

.

Get Adobe Flash player

størrmadrass m.

storrmadrass

sengeunderlag av storr (brukt i staden for halm); «sænjistørr»

.

Get Adobe Flash player

størtæ upp v.,-ta

størte

støtte (psykisk), oppmode, overtale; «dæi haddæ størta´n upp»: dei hadde sett han opp, overtala han, fått han til å gjera noko; «han va uppstørta»

.

Get Adobe Flash player

størtæ v.,-a

størte

1) stramme slik at det hemmar (om klesplagg); «plaggæ va størtént», 2) «størtæ hæstæn»: stramme og feste taumane kring draget så hesten ikkje skulle gå

.

Get Adobe Flash player

støvælig

støverdig

stødig, solid, som ein kan lite på

.

Get Adobe Flash player

støypæ v.,-ftæ

støype

la trekkje i kald væske; «støypæ bjørkjilut», la oska trekkje i kaldt vatn ; «støypæ kamfær» (ha kamfer i sprit, til medisinsk bruk, s.k. «kamfærspiritus»), ”støypæ huvukrunæ”: stupe kråke

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 15)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>