headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 13)      
       

stakjin

staken

stiv og støl til å gå

.

Get Adobe Flash player

stallæ v.,-a

stalle

urinere (om hester)

.

Get Adobe Flash player

stampæ f.

stampe

hus der dei stampa heimevove ullty, t.d. vadmål og «kvisla» (sjå «kvitil»), i same huset fanst og æi «pærrsæ» (s.d.). Drive av vasskraft

.

Get Adobe Flash player

stampæræiæ v.,-ddæ

stampereie

å reie skinn eller hud i stamp, så det kunne brukast til å laga klede og sko av

.

Get Adobe Flash player

stan f.

stad

«allæ stane»: alle stader

.

Get Adobe Flash player

standar m.

standar

den ståande delen av eit stillas

.

Get Adobe Flash player

standfot m.

standfot

stiv fot

.

Get Adobe Flash player

standkjinnæ f.

standkinne

smal, oppreist lita kinne der kinnekrossen vart stampa opp og ned til det vart smør, ”geitækinnæ”

.

Get Adobe Flash player

standkragji m.

standkrage

skjortekrage som var så stiv at han stod rett opp

.

Get Adobe Flash player

stankæ v.,-a

stanke

stønne, puste høgt

.

Get Adobe Flash player

stanæ v.,-a

stane

stanse, stoppe, slutte; «bli æin stane på»: stoppe ufriviljug, fordi noko plutseleg hender

.

Get Adobe Flash player

starvæ v.,-a

starve

streve tungt med arbeid

.

Get Adobe Flash player

stava v.,-a

stava

setje saman bokstavar til ord før dei kunne «ræinlesa»

.

Get Adobe Flash player

stavræ v.,-a

stavre

stavre, gå med møde; «stavræ se åver gølvæ»

.

Get Adobe Flash player

staænde

staende

«staænde halt»: om ein som mest ikkje greier gå

.

Get Adobe Flash player

steg n.

sti

kvise på augneloket

.

Get Adobe Flash player

stegfatt

stegfatt

som har stort spenn (om ski)

.

Get Adobe Flash player

stegji m.

stige

greie til å klatre i

.

Get Adobe Flash player

stikkle m.

stikle

eike i hjul

.

Get Adobe Flash player

stikklæ v.,-a

stikke

stikke (vegen)

.

Get Adobe Flash player

stikkling m.

stikling

sprosse

.

Get Adobe Flash player

stikklægal m.

stiklegard

stakittgjerde

.

Get Adobe Flash player

stiktæ v.,-a

stikte

halte, ha vondt for å gå, spara foten ved å ikkje trø nedåt; (jf. «livæ på»)

.

Get Adobe Flash player

stimæ v.,-a

stime

leike seg (om katt)

.

Get Adobe Flash player

stingæ ni v., stakk

stinge nedi

stikke nedi, duppe nedi (dei duppa kling nedi kjøtgryta, tok ein bit og duppa klingen nedi på ny)

.

Get Adobe Flash player

stiræ v.,-dæ

stire

glane; «æinstiræ»: nistire

.

Get Adobe Flash player

stivtæla

stivtela

stivfrosen

.

Get Adobe Flash player

stole (el storle)

storleg

absolutt; «e ha stole skulja jort dæ»

.

Get Adobe Flash player

stoms

stums

stups; «kåma stoms på æin»: koma brått, uventa, stups på ein

.

Get Adobe Flash player

storfølk

storfolk

rikfolk, folk frå byen ( framferd og utsjånad avgjorde om dei vart rekna som «storfølk»). Dei fekk servering i kammerset når dei kom.

.

Get Adobe Flash player

storgangen m.bf.

storgangen

tjukktarmen

.

Get Adobe Flash player

storturtig

storturftig

storforlangande, motsett: «småturtig»

.

Get Adobe Flash player

storvølén

storvoren

nokså stor

.

Get Adobe Flash player

storækjel m.

storekjel

stor koparkjel til ysting og primkoking; ”veslækjel”vart brukt til å koke grisemat, klær o.a. i

.

Get Adobe Flash player

strak

strak

bein, rett; «gå strakastæ læie»: gå strakaste vegen, «strakvøksen»: rakvaksen, serskilt rettvaksen

.

Get Adobe Flash player

strang

strang

sterk på smak eller lukt, som svir i halsen

.

Get Adobe Flash player

strangji m.

strange

avkvista stamme av lauvtre

.

Get Adobe Flash player

stratt m.

stratt

stilk

.

Get Adobe Flash player

strek m.

strek

pek, fantestrek; «skarvæstrek»

.

Get Adobe Flash player

strenæ v.,-a

strene

skunde seg, fara i full fart (forbi)

.

Get Adobe Flash player

stri

stri

1) stri, stridig, vanskeleg å ha med å gjera, 2) velfylt; «stritt kødn»: stritt korn, det beste og tyngste kornet, motsett: «lette»

.

Get Adobe Flash player

strikji v.,-ktæ

strikje

stramme; «dæ strikji (før knappo) åver bringa»: det strammar over bringa

.

Get Adobe Flash player

strind f.

strind

stripe; «strindut»: striput

.

Get Adobe Flash player

stronk m.

strunk

butt til å ha bryne i; «brynæstronk»

.

Get Adobe Flash player

stropplæ f.

stroppe

hempe bak på støvel, også sagt «stroppl

.

Get Adobe Flash player

strult m.

strult

røyr, omnsrøyr

.

Get Adobe Flash player

strunt m.

strunt

ein som er «struntén», som er halvt fornærma eller verkar avvisande

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 13)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>