headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 12)      
       

sprak n.

sprak

gneist (som høyrest)

.

Get Adobe Flash player

sprall m.

sprall

små kuler av møk frå sau, geit, hare

.

Get Adobe Flash player

sprallæ v.,-a

spralle

gjera frå seg, skite (om sau, geit, hare)

.

Get Adobe Flash player

sprela v.,-tæ

sprela

gjera livlege rørsler med lemene og kroppen

.

Get Adobe Flash player

sprik f.

sprik

så langt ein kan nå over med utstrekte fingrar

.

Get Adobe Flash player

sprikløvd f.

sprikløvd

lengda frå tommeltotten til veslefingeren

.

Get Adobe Flash player

spring m.

spring

vasskran; ”springvatn”: trykkvatn med fall

.

Get Adobe Flash player

springæ ette værme

springe etter verme

ha det travelt når ein er hjå nokon (uttrykk frå den tid ein måtte låne varme)

.

Get Adobe Flash player

sprislæ v.,-a

sprisle

drysse, spreie

.

Get Adobe Flash player

sprægglut

spraglut

i to eller fleire fargar; «sprægglasøkka»: spraglute sokkar

.

Get Adobe Flash player

sprækkji or se v.,-ktæ

sprekkje or seg

seia vel mykje

.

Get Adobe Flash player

sprænjæ f.

sprengje

Trommesjuke

.

Get Adobe Flash player

sprænæ f.

sprene

flekk, sprut ( t.d. ”ei møkjasprænæ”), hard kort regnskur

.

Get Adobe Flash player

sprættén

spretten

leiken, ledug, spenstig

.

Get Adobe Flash player

sprættæ f.

sprette

lita kragenål, sylvring med tverrsplitt

.

Get Adobe Flash player

sprættæ (se) v.,-a

sprette

sprette, gjera kåte kast

.

Get Adobe Flash player

sprættabøji m.

spretteboge

kjepp til å sprette pinne med

.

Get Adobe Flash player

sprættæklypæ v.,-klåup

spretteklype

knipse nokon på nasen for å erte

.

Get Adobe Flash player

sprøttæ f.

sprotte

opning, helst på klesplagg; «brokæsprøttæ»; «å sprøttnæ»: gå opp, opne seg av seg sjølv (om broka)

.

Get Adobe Flash player

språkæ v.,-a

språke

snakke ”fint”, knote

.

Get Adobe Flash player

spune m.

spunad

(også «spuna»: spunad) spinning, arbeidet med å spinne, også brukt om ferdigspunne garn

.

Get Adobe Flash player

spuns m.

spuns

kloss brukt som lokk på trebutt; «fjøs-spuns»: lokk i golvet på fjøset, til å dekkje for spunsholet der ein moka møka ned i kjellaren

.

Get Adobe Flash player

sputær m.

sputer

sprut; «i full sputær»: i full fart; «så sputærn sto»: så spruten stod (jf. «sputræ»)

.

Get Adobe Flash player

sputræ v.,-a

sputre

sprute

.

Get Adobe Flash player

sputtæbakk(ji) m.

spyttebakke

skål ein kunne spytte i i staden for å spytte på golvet

.

Get Adobe Flash player

spyllæ v.,-tæ

spille

”spyllæ ne”: miste, søle bort

.

Get Adobe Flash player

spægråut m.

spegraut

fløyelsgraut, graut av kveitemjøl, smør og mjølk, servert med smørauga

.

Get Adobe Flash player

spæl m.

spæl

lita rove, på geit og spælsau

.

Get Adobe Flash player

spænt i hæl

spent i hel

heilt, aldeles i hel; «e kjæm te slå me spænt i hæl»

.

Get Adobe Flash player

spænæ v.,-a

spedne

ta av, bli tunnare (om dyr), jf. «segrass»

.

Get Adobe Flash player

spærrhyllæ f.

sperrhylle

hylle frå vegg til vegg, utan knekt

.

Get Adobe Flash player

spærræ f.

sperre

«spærru» var bjelkane som vart lagde tvers over åsane i rausta tak

.

Get Adobe Flash player

spøkri n.

spøkeri

skrømt, spøkjelse, om nokon som «jikk att ette se»

.

Get Adobe Flash player

spøli f.flt.

spoler

bjørkerune som vart berkt og delt på langs, og deretter brukt til å flette «tæinu» av

.

Get Adobe Flash player

spønén

spønen

stiv, hard, ikkje lett å bøye

.

Get Adobe Flash player

spøng m.

spong

grann list av metall til forsterking eller støtte i klede

.

Get Adobe Flash player

spørja se væg v., spoldæ

spørja seg veg

spørja seg fram

.

Get Adobe Flash player

spørsmålsbokji f.bf.

spørsmålsboka

Pontoppidans forklaring

.

Get Adobe Flash player

spørv m.

sporv

1) sporv (også brukt ”spurv”), 2) hake på ljå som gjekk inn i orvet

.

Get Adobe Flash player

spøssk

spotsk

hovmodig og skarp

.

Get Adobe Flash player

sta m.

stad

plass; «mangæstan»: mange stader; «aræstan»: andre stader; «æistane»: ein eller annan stad

.

Get Adobe Flash player

sta-fast

stadfast

noko tungt og fast som ikkje kan flyttast

.

Get Adobe Flash player

stabbe m.

stabbe

hoggestabbe, avsagd stolpe

.

Get Adobe Flash player

stabbædans m.

stabbedans

spesiell dans i bryllup

.

Get Adobe Flash player

stabæint

stadbeint

sta, bestemt, beint fram

.

Get Adobe Flash player

stabæis m.

stabeis

stabukk

.

Get Adobe Flash player

staggæ v.,-a

stagge

prøve å roe

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 12)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>