headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 11)      
       

snåln m.bf.

snålen

småfeet, sau og geit

.

Get Adobe Flash player

snålæ v.,-a

snåle

leite etter mat

.

Get Adobe Flash player

snålænden m.bf.

snålenden

plassen nedst ved matbordet

.

Get Adobe Flash player

snåvæ v.,-a

snåve

snuble

.

Get Adobe Flash player

so (alle) vittast

så (aller) vidtast

berre så vidt; «so vittast e røkk dæ»: berre så vidt eg rekk det

.

Get Adobe Flash player

sogglæ v.,-a

sogle

gla, gå ned (om sola)

.

Get Adobe Flash player

so-læin

soleis

slik, på den måten, også brukt ”solæisse”

.

Get Adobe Flash player

solhyllæ f.

solhylle

«sæta solhyllæ»: setja handa over augo for å sjå betre mot sola

.

Get Adobe Flash player

sommardrått m.

sommardrått

det dei fekk produsert av ost, smør og prim på ein sommar

.

Get Adobe Flash player

sommarnetatn f.flt.

sommarnettene

14. april, fyrste faredag

.

Get Adobe Flash player

sommæ

somme

(også uttala «somlæ») nokre, ein og annan

.

Get Adobe Flash player

sommætiær

somme tider

somme tider, stundom

.

Get Adobe Flash player

somtæ se v.,-a

somte seg

tenkje seg om, samla tankane

.

Get Adobe Flash player

so-nér

so nær

nesten

.

Get Adobe Flash player

sopling m.

sopling

laga av bjørkeris eller hestetagl

.

Get Adobe Flash player

sopling-ris n.

soplingris

bjørkeris til å laga sopelimar av

.

Get Adobe Flash player

sotar m.

sotar

reiskap, jern til avsoting av vedkomfyr og omnsrøyr

.

Get Adobe Flash player

sottæ på v.,-a

sotte på

angre på

.

Get Adobe Flash player

sotæ v.,-a

sote

fjerne sot, t.d. i omn, jf. «sotar»

.

Get Adobe Flash player

spanabrok f.

spanabrok

utsauma, brodert skinnbukse, brudgomsbukse

.

Get Adobe Flash player

spanskæsjuka f.bf.

spanskesjuka

farleg epidemi, pandemi, i 1918

.

Get Adobe Flash player

spasi m.

passasje

plass til, rom for; «liten spasi»: trongt å koma fram

.

Get Adobe Flash player

speikæ v.,-a

speike

spankulere; ”han gjikk speika”: han gjekk gjerandslaus omkring

.

Get Adobe Flash player

spela se v.,-a

spela seg

1) leike seg; «dæi få spela på te dæi læræ», 2) øse seg opp og vise seg

.

Get Adobe Flash player

spela stæin

spela stein

spela med steinar (barneleik), å halde to – tre eller fleire steinar i lufta på ein gong

.

Get Adobe Flash player

spelande fin

spelande fin

lysande, klår og fin; «æin spelande fin dag» (om godvêrsdag)

.

Get Adobe Flash player

spelig

speleg eller [spelig]

spennande, «dæ kan bli speligt» - sagt om ei vanskeleg oppgåve eller sak som ein ikkje veit utfallet av. ("Spelugt" vert også brukt).

.

Get Adobe Flash player

spelkom m.

spilkum

stor bolle eller kopp med stett, laga av steintøy

.

Get Adobe Flash player

spelug

spelug

leiken, huga til å ”ajeræ”

.

Get Adobe Flash player

spenasårkji m.bf.

spenesårke

sår på spenane, eksem, jf. «brunasårkji»

.

Get Adobe Flash player

spenavarm

spenevarm

så varm som mjølka er når ho kjem frå spenane

.

Get Adobe Flash player

spetu f.

spite

1) splint av tre til å stengje pølsa; «kurvæspetu», 2) tresplint til å stramme ljåtågi med; «ljåspetu», 3) strikkepinne; «bunding-spetu»

.

Get Adobe Flash player

spetugang m.

spetegang

sett av fem strikkepinnar

.

Get Adobe Flash player

spigglæ se v.,-a

spegle seg

sjå på seg sjølv i ein spegel

.

Get Adobe Flash player

spijil m.

spegel

 

.

Get Adobe Flash player

spikjikjøt n.

spekekjøt

kjøt som er «spikkna»: (inn)turka og salta, t.d. «spikjibog»; «spikjiflæsk» (av sideflesk)

.

Get Adobe Flash player

spikkulasjon m.

spekulasjon

tankefoster, noko i det uvisse

.

Get Adobe Flash player

spiko

spiko

plent, absolutt; ”ho vildæ spiko heimatt”

.

Get Adobe Flash player

spikæ v.,-a

spike

lage fliser, ”spiku”, til oppnøring

.

Get Adobe Flash player

spikkuleræ v.,
-tæ

spekulere

studere, tenkje

.

Get Adobe Flash player

spil(dr)æ f.

spildre

tunn list, utstyr til vevstol, brukt til å leggja innimellom renninga (uppstue) når dei «svæipa på æin vev»; også brukt ”spilkjæ”

.

Get Adobe Flash player

spinnhuk m.

spinnhuk

snurrebass (barneleike), jf. «kåtil»

.

Get Adobe Flash player

spinnhurr m.

spinnhurr

snurrebass; sjå ”kåtill” og ”spinnhuk”

.

Get Adobe Flash player

spisk

spisk

tunn i eine enden

.

Get Adobe Flash player

spisspur m.

spissbur

luring, artig kar

.

Get Adobe Flash player

spissæ v.,-a

spisse

skrelle kornet, ta vekk såene

.

Get Adobe Flash player

spissøl n.

spissøl

det siste og dårlegaste som rann av «røstén» (bryggekaret) når dei bryggja maltøl

.

Get Adobe Flash player

spitær m.

spiter

tunn stråle (t.d.frå spene ved mjølking); «dæ sto spitærn»: så spruten stod (jf. «sputræ»)

.

Get Adobe Flash player

spitræ v.,-a

spitre

å få fram ei tunn stråle, t.d. når dei «klypæmjølka» eller «nevamjølka»

.

Get Adobe Flash player

spjældæbrok f.

spjeldebrok

kvinnebukse med knyting i sidene, men utan kil i skrittet. Mennene hadde "lemmæbrok"

.

Get Adobe Flash player

spjøle m.

spole

spole i vevskyttelen; «æin gutæspjøle»: ung (tynn) gut

.

Get Adobe Flash player

spjølk m.

spjolk

innretning brukt til å stramme og halde breidda på veven

.

Get Adobe Flash player

spjølæ v.,-a

spole

laga spole, til veving

.

Get Adobe Flash player

spjølærøkk m.

spolerokk

reiskap til spoling av vevgarn

.

Get Adobe Flash player

spjåkæ se te v.,
-a

spjåke seg til

pynte seg (for mykje), nedsetjande uttrykk

.

Get Adobe Flash player

spol m.

spord

fiskespord, halefinne på fisk

.

Get Adobe Flash player

spold

spurd

kjend, namngjeten

.

Get Adobe Flash player

spolna m.

spurnad

(etter)spurnad, sporlag

.

Get Adobe Flash player

spon f., flt. spøni

spon

1) treskei til å eta med, 2) spon, brukt til å lage sponkorger, t.d. ullkorger, av. I ei «rispatæinæ» (s.d.) vart det brukt «spøli» (tjukkare, grovare spon) i tillegg til «spøni».

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 11)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>