headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 10)

 

 

 

 

 

 

 

snjøsøkka m.flt.

snøsokkar

vadmelssokkar som gjekk frå kneet og ned på skoen

sno f.

sno, snor

1) snor, sno. 2) om lett snø som bles på skare i kaldt vær, eller snødrev

snodig

snodig

1) rar, 2) god og triveleg

snok m.

snok

snik, ein som sneik seg til noko

snuddén

snudden

lett rusa

snuddna m.

snunad

1) snuing, t.d. i spinning eller dans, 2) omsnunad, forandring til eit anna tilvære

snuggæ v.,-a

snugge

ordne med noko i huset; «snuggæ se»: pynte seg for å gå bort

snupp m.

snupp

bit, snabb, endestykke

snuppande role

snuppande roleg

stadig vekk

snuppæ f.

snuppe

lita (små)jente

snuppæle

snuppeleg

snautt, litt stussleg

snurklæ se v.,-a

snurkle

«snurklæ se»: gå saman, bli samansurra (om garn som er hardt tvinna)

snurpæ v.,-a

snurpe

1) dra saman (ved bøting og saum), 2) ”snurpæ på nasén”

snurre m.

snurre

litt spøkefull nemning om penis

snurt m.

snurt

«få snurten tå»: få skimt av

snuru f.

snare

streng til å fange hare og fugl, laga fyrst av hestetagl, seinare av messingtråd; «snurufangst»

snusdåse m.

snusdåse

lita øskje til snus; ”dæ æ mangæ slags gjæli på dei snusdåso”, uttrykk i samband med
noko som er særleg fint eller vanskeleg

snusflæskæ f.

snusflaske

lita tint med snus til å ha i lomma

snuskri n.

snuskeri

1) småtteri, smular (avfall), rusk, 2) fanteri

snuskvædn f.

snuskvern

lita rikke av tre, liknande morter, til å mala snus med

snutt

snurt

snytt, skuffa, fornærma, jf. «dåkt ve»

snuttæ f.

snutte

bitte liten del; ”fækk kji so mykji som ei snuttæ”

snuvændæ v.,-tæ

snuvende

1) snu, vende , 2) snu klede som var slitne, slik at dei kunne brukast på andre sida

snyjil m.

snigel

blautdyr

snyktæ v.,-a

snykte

snufse; «snykta o gret»

snyrkjiband n.

snyrkeband

dra-band til å snøre att t.d. hol på ein sekk med

snytæ f.

snyte

lite hjørne, t.d. «bolsnytæ»: bordhjørne, del eller endestykke

snytæ v., -ttæ

snyte

1) snyte seg, 2) lure nokon

snæisén

sneisen

fin og fjong; ”dæ va ei snæisén jentæ”

snæiæ f.

sneie

sneiord, så vidt litt nedsetjande

snæiæ v.,-ddæ

sneie

sneie borti, streife; «snæiddæ so vitt burti»: kom så vidt borti

snældæstol m.

snellestol

trekasse med feste for to eller fleire sneller, brukt ved tvinning av garn

snærpén

snerpen

med ein skarp veremåte, fin på det

snærpæ f.

snerpe

1) snerpe, toppen av kornakset. Jf. «aggni», 2) pennesplitt

snærtén

snerten

fin, lett og nett

snærtæ se inn
v.,-a

snerte innom

sjå svint innom

snørrkjiling m.

snørrkilling

ein det renn snørr or, snørrunge (brukt som skjellsord)

snørrklysæ f.

snørrklyse

(óg kalla «snørrklæssæ»): snørrklump, jf. «nasabubb»

snørælykkjæ f.

snørelykkje

taum eller hyssing med ei lykkje i enden

snøv

snau

trong, for liten; «dæ æ snøft»: det er snautt (gjerne om klesplagg)

snål

snål

rar, annleis, underleg

snålént

snålent

lite, utilstrekkeleg (brukt t.d. når dyra leitar etter mat); «snultrént», «svultale»

snåling m. snåling raring, merkeleg person, ein «løgle skruve» (s.d.)
  << tilbake S (side 10)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>