headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

S (side 10)

 

 

 

 

 

 

 

snjøsøkka m.flt.

snøsokkar

vadmelssokkar som gjekk frå kneet og ned på skoen

.

Get Adobe Flash player

sno f.

sno, snor

snor, sno

.

Get Adobe Flash player

snodig

snodig

1) rar, 2) god og triveleg

.

Get Adobe Flash player

snok m.

snok

snik, ein som sneik seg til noko

.

Get Adobe Flash player

snuddén

snudden

lett rusa

.

Get Adobe Flash player

snuddna m.

snunad

1) snuing, t.d. i spinning eller dans, 2) omsnunad, forandring til eit anna tilvære

.

Get Adobe Flash player

snuggæ v.,-a

snugge

ordne med noko i huset; «snuggæ se»: pynte seg for å gå bort

.

Get Adobe Flash player

snupp m.

snupp

bit, snabb, endestykke

.

Get Adobe Flash player

snuppande role

snuppande roleg

stadig vekk

.

Get Adobe Flash player

snuppæ f.

snuppe

lita (små)jente

.

Get Adobe Flash player

snuppæle

snuppeleg

snautt, litt stussleg

.

Get Adobe Flash player

snurklæ se v.,-a

snurkle

«snurklæ se»: gå saman, bli samansurra (om garn som er hardt tvinna)

.

Get Adobe Flash player

snurpæ v.,-a

snurpe

1) dra saman (ved bøting og saum), 2) ”snurpæ på nasén”

.

Get Adobe Flash player

snurre m.

snurre

litt spøkefull nemning om penis

.

Get Adobe Flash player

snurt m.

snurt

«få snurten tå»: få skimt av

.

Get Adobe Flash player

snuru f.

snare

streng til å fange hare og fugl, laga fyrst av hestetagl, seinare av messingtråd; «snurufangst»

.

Get Adobe Flash player

snusdåse m.

snusdåse

lita øskje til snus; ”dæ æ mangæ slags gjæli på dei snusdåso”, uttrykk i samband med noko som er særleg fint eller vanskeleg

.

Get Adobe Flash player

snusflæskæ f.

snusflaske

lita tint med snus til å ha i lomma

.

Get Adobe Flash player

snuskri n.

snuskeri

1) småtteri, smular (avfall), rusk, 2) fanteri

.

Get Adobe Flash player

snuskvædn f.

snuskvern

lita rikke av tre, liknande morter, til å mala snus med

.

Get Adobe Flash player

snutt

snurt

snytt, skuffa, fornærma, jf. «dåkt ve»

.

Get Adobe Flash player

snuttæ f.

snutte

bitte liten del; ”fækk kji so mykji som ei snuttæ”

.

Get Adobe Flash player

snuvændæ v.,-tæ

snuvende

1) snu, vende , 2) snu klede som var slitne, slik at dei kunne brukast på andre sida

.

Get Adobe Flash player

snyjil m.

snigel

blautdyr

.

Get Adobe Flash player

snyktæ v.,-a

snykte

snufse; «snykta o gret»

.

Get Adobe Flash player

snyrkjiband n.

snyrkeband

dra-band til å snøre att t.d. hol på ein sekk med

.

Get Adobe Flash player

snytæ f.

snyte

lite hjørne, t.d. «bolsnytæ»: bordhjørne, del ell endestykke

.

Get Adobe Flash player

snytæ v., -ttæ

snyte

1) snyte seg, 2) lure nokon

.

Get Adobe Flash player

snæisén

sneisen

fin og fjong; ”dæ va ei snæisén jentæ”

.

Get Adobe Flash player

snæiæ f.

sneie

sneiord, så vidt litt nedsetjande

.

Get Adobe Flash player

snæiæ v.,-ddæ

sneie

sneie borti, streife; «snæiddæ so vitt burti»: kom så vidt borti

.

Get Adobe Flash player

snældæstol m.

snellestol

trekasse med feste for to eller fleire sneller, brukt ved tvinning av garn

.

Get Adobe Flash player

snærpén

snerpen

med ein skarp veremåte, fin på det

.

Get Adobe Flash player

snærpæ f.

snerpe

1) snerpe, toppen av kornakset. Jf. «aggni», 2) pennesplitt

.

Get Adobe Flash player

snærtén

snerten

fin, lett og nett

.

Get Adobe Flash player

snærtæ se inn
v.,-a

snerte innom

sjå svint innom

.

Get Adobe Flash player

snørrkjiling m.

snørrkilling

ein det renn snørr or, snørrunge (brukt som skjellsord)

.

Get Adobe Flash player

snørrklysæ f.

snørrklyse

(óg kalla «snørrklæssæ»): snørrklump, jf. «nasabubb»

.

Get Adobe Flash player

snørælykkjæ f.

snørelykkje

taum eller hyssing med ei lykkje i enden

.

Get Adobe Flash player

snøv

snau

trong, for liten; «dæ æ snøft»: det er snautt (gjerne om klesplagg)

.

Get Adobe Flash player

snål

snål

rar, annleis, underleg

.

Get Adobe Flash player

snålént

snålent

lite, utilstrekkeleg (brukt t.d. når dyra leitar etter mat); «snultrént», «svultale»

.

Get Adobe Flash player

snåling m. snåling raring, merkeleg person, ein «løgle skruve» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake S (side 10)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  neste side >>