headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

R (side 5)

 

 

 

 

 

 

 

rækkji v.,-ktæ

rekkje

1) reka, gå etter kvarandre; «rækkji i ra» 2) rekkje opp (ved strikking)

.

Get Adobe Flash player

rækkjæ f.

rekkje

«talikrækkjæ»: tallerkhylle, helst i kammerset

.

Get Adobe Flash player

rækstævæg m.

reksteveg

krøterveg; «dæi gongo i same ræksto»: dei gjekk i same hamna

.

Get Adobe Flash player

rækæl m.

rekel

lang og spe person, ”ein lang rækæl»

.

Get Adobe Flash player

læ f.

ræle

lang, tunn stong; stomn av langt, grant grantre, brukt til å laga «rælæstængjing» eller «rælegal»

.

Get Adobe Flash player

læhæs f.

rælehesje

hesje av ”rælu”, brukt før hesjetråden kom

.

Get Adobe Flash player

ræmbæ v.,-a

rembe

liggje og strekkje seg i velvære; "liggji å ræmbæ se"

.

Get Adobe Flash player

ræmja v.,-a

remja

skrike (om ungar og geiter)

.

Get Adobe Flash player

ræmpling m.

rempling

halvstor kalv

.

Get Adobe Flash player

rænglæ se v.,-a

rengle seg

forstuve eller vri foten

.

Get Adobe Flash player

rænji v.,-gdæ

rengje

1) vrengje, 2) diskutere, krangle; «me soto rængdest før moro skuld», jf. «vri» 3) ”rængji kælv»: henge seg opp med hendene, smette hendene mellom armane og koma ned att på føtene

.

Get Adobe Flash player

rænnast

rennast

om kyr som er brunstig, ”ho vil rænnast”

.

Get Adobe Flash player

rænnslæ f.

rensle

stad der noko glir, t.d. skispor; «timmræ-rænnslæ»

.

Get Adobe Flash player

rænnæ f.

renne

skråskøyt, t.d. i eit kleplagg, innfelling

.

Get Adobe Flash player

rænnæ v., rann el. rænnda

renne

renne, springe fort (til)

.

Get Adobe Flash player

rænnæbom m.

rennebom

 

.

Get Adobe Flash player

rænnæbyttæ f.

rennebytte

stor bytte til å ha sur mjølk i. Ved hjelp av «silækniv» held dei fløyta att i “baln» og skummamjølka rann i bytta. (sjå «bal» og «silækniv»)

.

Get Adobe Flash player

rænnælykkjæ f.

rennelykkje

snøring, rennesnare

.

Get Adobe Flash player

rænnævindæ f.

rennevinde

rennebom (i vev); «rænndæ æi uppstu»: setja opp renning til vev

.

Get Adobe Flash player

rænsæmasjinæ f.

reinske(maskin)

maskin, dregen for hand, brukt til å skilja kornet frå «drøsén»

.

Get Adobe Flash player

ræpæ f.

ræpe

kuruke; «kyr-ræpæ»

.

Get Adobe Flash player

ræsslæiæ v.,-ddæ

rettleie

legge til rette

.

Get Adobe Flash player

ræssom dæ va

rett som det var

rett som det var, like etter, før dei visste av det

.

Get Adobe Flash player

ræsæ f.

ræse

«æi svær ræsæ»: kraftig forkjøling eller annan sjukdom som går

.

Get Adobe Flash player

rættargøngu f.

rettargonge

å få nokon til å stå til rettes for lygn eller tjuveri ved å ha med seg vitne

.

Get Adobe Flash player

rættigæbakæls n.flt.

rettige-bakels

også kalla «gommobakæls», ein slags snippar (kaker) med kanel og sukker på

.

Get Adobe Flash player

rættno

rett no

no nettopp, for litt sidan

.

Get Adobe Flash player

rættæreræ v.,-tæ

retterere

(også uttala «rættæleræ») 1) koma seg, bli betre etter å ha vore dårleg eller etter å ha svima av, 2) forandre seg til det betre

.

Get Adobe Flash player

røa v., -ddæ

røda

prate

.

Get Adobe Flash player

røa v., ruddæ

rø -r, -dde, -dd eller -tt

1) rydda, få unna, 2) raka møk og rydda på jorde og vollar om våren, 3) drive med nyrydding av jord; «me kåma te røa noko tå nyo»: me kjem til å rydde ein ny plass

.

Get Adobe Flash player

rødig

rødig

ved god helse etter alderen

.

Get Adobe Flash player

røfslét m.

revslet

raudfarge som på eit reveskinn

.

Get Adobe Flash player

røfstræe n.

revstræde

inngjerding til å fange rev i

.

Get Adobe Flash player

røkk m.

rokk

(spinne-)rokk. Namn på delar «røkkæsno»; «røkkæjul»; «lakkarn»: staven ned i fjøla; «lakkæfjøle»; «snældæ»; «nøkka»: krokar på snelle

.

Get Adobe Flash player

røkkji på v., røkk

rekke på

vinne på, ha tid til å få gjort noko

.

Get Adobe Flash player

røkkæmann m.

rokkemann

den fyrste som kom til gards etter nyttår, då kvinnene hadde byrja å spinne att

.

Get Adobe Flash player

røkæ i rangæ

ryke i range

svelgje gale, få i rangstrupen

.

Get Adobe Flash player

røkæ v., råuk

ryke

«røkæ sund»: gå sund; «røkæ mæ»: døy; ”røkæ i tåttatn på koraræ”

.

Get Adobe Flash player

rønd f.

rand

skorpe; «kakurønd»: brødskorpe; «ostærønd»: osteskorpe

.

Get Adobe Flash player

rønæ f.

røne

småkvise; «rønut»: småkvisut

.

Get Adobe Flash player

røs(j)a v., rustæ

rysje

dette av (om lauv og bær); «øspe ha rust»

.

Get Adobe Flash player

røste m.

roste

stort trekjerald med tre føter, hol og tapp; «smør-røste»: til å vaske saupet or nykinna smør; «bryggjærøste»: trekjerald nytta ved ølbrygging; «kjøtrøste»

.

Get Adobe Flash player

røstæ sé v.,-a

røste seg

lata røysta til, i song og tale

.

Get Adobe Flash player

røsæle

røsleg

stor og kraftig; «drustæle”

.

Get Adobe Flash player

røtén

ròten

1) ròten, nedrotna, 2) lat, doven

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake R (side 5)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>