headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

R (side 4)

 

 

 

 

 

 

 

ruskavaru f.flt.

ruskevarer

småvarer, jordbruksvarer som ein krøterhandlar hadde med for sal

ruskri n.

ruskeri

småtteri, blanding av forskjellige småting

russing m.

rosin

turka drue

russærbølle m

russarbolle

fin, måla (øl)bolle, kom frå Russland på 1800-talet

rust f.

rust

1) skogsnar, 2) lygne i skogen

ruteræ v.,-tæ

rutere

drive på, lage leven

rutt, rutte

rutt, rutte med

rikeleg; «ho haddæ so rundæle å ruttæ mæ», ”ho haddæ dæ ikkjo so rutt”

rutæ f.

rute

flatemål, 6 x 6 alen

ryfte n.

ryfte

1) stykke, t.d. eit stykke av eit jorde eller ein åker, 2) skrådd tøystykke; «ryftasjørt»

ryggjyhøgg n.

ryggstykke

ryggstykke (dobbel kotelettrad) av slakta dyr, brukt når ein kokte «majjæl» (s.d.)

ryggjytak n.

ryggjetak

tak kring ryggen (i dragsmål når dei ”brotost” eller ”drogost”)

rykk m.

rykk

ri, kort stund (t.d. om vêr eller arbeid)

rykkji v.,-ktæ

rykkje

(om å rynke eit klesplagg), sjå «nykkji»

rymd f.

rømd

utstrekning i rommet; «svær rymd»

rymmæ v.,-dæ

romme, rømme

1) romme, ha (god) plass til, 2) flyte opp (om fløyten når han skil seg frå mjølka),
3) rømme, flykte

ryr

ryr

udryg

ryrhæltæ f.

ryrhelte

halt kyr med smerter i krysset (også uttala: «rylhæltæ»)

rysji v.,-ktæ

ryskje

rive, slite, lugge

rytæ v., ryt, råut

ryte

snorke, (også brukt «rjøtæ»). Også brukt om lyden til rypa

ræddugji m.

reddhuge

«han har slik ræddugji før læ(n)smanne»

ræglæ f.

regle

historie, forteljing

ræiddna m.

reidnad

søl, tilgrising

ræig f.

reig

farang, magesjau

ræikjæring f.

reikjerring, reiedeie

kjerring som stod for matlaginga i gjestebod, jf. «ræiædæiæ»

ræimæsjinn n.

reimeskinn

mann som var meir enn vanleg mjuk og spenstig

ræinlæsa v., -les

reinlesa

lesa etter at ein har lært å stava

ræint

reint

”ræint tå lagji”: overlag, veldig

ræinæ f.

reine

1) nedkant, 2) grasvaksen helling nedafor åkeren

ræinæjol f.

reinejord

jord som hadde lagt seg opp i nedre kanten på åkeren, og som vart køyrd til øvre kanten

ræipæpratæ v.,-a

reipeprate

sakke stygt; ”ræipæprat”: griseprat, ”garpæprat”

ræist f.

reist

bremsespenning eller lekkje, til å setja på sledemeien ved bratt utforkøyring,
bremseskinne med «lækkji« til å setja på kjerrehjulet

ræisæpass n.

reisepass

pass utskrive for dei som hadde rett på fri skyss frå eit skysskifte til eit anna.
Om dei som vart jaga/vist bort frå ein stad vart det óg sagt at dei «fekk ræisæpass»

ræiu, flt. ræiugæ

reiug

ferdig, klar til; «dæ va kji snøggæ ræiu»: det tok si tid å bli ferdig, det var sanneleg
ikkje så snøgt (fort) gjort

ræiv m.

reiv

tøystykke av ull eller bomull, lagt rundt spedbarn til oppunder armane for å halde
klutane på plass; ”ræivæ onjin. Jf. «linde»

ræivaongji

reivunge

spedbarn; «æin som ikkji æ kåme or ræivo»: ein som ikkje er ferdig med spedbarnsalderen

ræiæ pæing

reie pengar

kontant betaling

ræiæ v.,-ddæ

reie

(også sagt: «røa») å pensle nysteikt kling med fløyte

ræiæ v.,-ddæ

reie

1) reie skinn, 2) «ræiæ se te»: grise seg til (slik at ein blir «teræitt),
3) «ræiæ se i arbæie»: drive på (med kroppsarbeid)

ræiædæiæ f.

reiedeie

1) kokke i gjestebod, 2) ei som hjelpte til ved slakting; også bru: jf. ”reiækjæring”

ræiæpratæ

sladreprat

 

ræka v., rek

reka

1) stinge, stikke; «han rek kniven i han»; «ræka mæ fantol», 2) rangle og gå; «ræka ette
vægji»: reka etter vegen

rækarfant m.

rekarfant

omstreifar

rækkji v.,
røkk/rokko

rekke

rekkje over, nå

  << tilbake R (side 4)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>