headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

R (side 4)

 

 

 

 

 

 

 

ruskavaru f.flt.

ruskevarer

småvarer, jordbruksvarer som ein krøterhandlar hadde med for sal

.

Get Adobe Flash player

ruskri n.

ruskeri

småtteri, blanding av forskjellige småting

.

Get Adobe Flash player

russing m.

rosin

turka drue

.

Get Adobe Flash player

russærbølle m

russarbolle

fin, måla (øl)bolle, kom frå Russland på 1800-talet

.

Get Adobe Flash player

rust f.

rust

1) skogsnar, 2) lygne i skogen

.

Get Adobe Flash player

ruteræ v.,-tæ

rutere

drive på, lage leven

.

Get Adobe Flash player

rutt, rutte

rutt, rutte med

rikeleg; «ho haddæ so rundæle å ruttæ mæ», ”ho haddæ dæ ikkjo so rutt”

.

Get Adobe Flash player

rutæ f.

rute

flatemål, 6 x 6 alen

.

Get Adobe Flash player

ryfte n.

ryfte

1) stykke, t.d. eit stykke av eit jorde eller ein åker, 2) skrådd tøystykke; «ryftasjørt»

.

Get Adobe Flash player

ryggjyhøgg n.

ryggstykke

ryggstykke (dobbel kotelettrad) av slakta dyr, brukt når ein kokte «majjæl» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

ryggjytak n.

ryggjetak

tak kring ryggen (i dragsmål når dei ”brotost” eller ”drogost”)

.

Get Adobe Flash player

rykk m.

rykk

ri, kort stund (t.d. om vêr eller arbeid)

.

Get Adobe Flash player

rykkji v.,-ktæ

rykkje

(om å rynke eit klesplagg), sjå «nykkji»

.

Get Adobe Flash player

rymd f.

rømd

utstrekning i rommet; «svær rymd»

.

Get Adobe Flash player

rymmæ v.,-dæ

romme, rømme

1) romme, ha (god) plass til, 2) flyte opp (om fløyten når han skil seg frå mjølka), 3) rømme, flykte

.

Get Adobe Flash player

ryr

ryr

udryg

.

Get Adobe Flash player

ryrhæltæ f.

ryrhelte

halt kyr med smerter i krysset (også uttala: «rylhæltæ»)

.

Get Adobe Flash player

rysji v.,-ktæ

ryskje

rive, slite, lugge

.

Get Adobe Flash player

rytæ v., ryt, råut

ryte

snorke, (også brukt «rjøtæ»)

.

Get Adobe Flash player

ræddugji m.

reddhuge

«han har slik ræddugji før læ(n)smanne»

.

Get Adobe Flash player

ræglæ f.

regle

historie, forteljing

.

Get Adobe Flash player

ræiddna m.

reidnad

søl, tilgrising

.

Get Adobe Flash player

ræig f.

reig

farang, magesjau

.

Get Adobe Flash player

ræikjæring f.

reikjerring, reiedeie

kjerring som stod for matlaginga i gjestebod, jf. «ræiædæiæ»

.

Get Adobe Flash player

ræimæsjinn n.

reimeskinn

mann som var meir enn vanleg mjuk og spenstig

.

Get Adobe Flash player

ræinlæsa v., -les

reinlesa

lesa etter at ein har lært å stava

.

Get Adobe Flash player

ræint

reint

”ræint tå lagji”: overlag, veldig

.

Get Adobe Flash player

ræinæ f.

reine

1) nedkant, 2) grasvaksen helling nedafor åkeren

.

Get Adobe Flash player

ræinæjol f.

reinejord

jord som hadde lagt seg opp i nedre kanten på åkeren, og som vart køyrd til øvre kanten

.

Get Adobe Flash player

ræipæpratæ v.,-a

reipeprate

sakke stygt; ”ræipæprat”: griseprat, ”garpæprat”

.

Get Adobe Flash player

ræist f.

reist

bremsespenning eller lekkje, til å setja på sledemeien ved bratt utforkøyring, bremseskinne med «lækkji« til å setja på kjerrehjulet

.

Get Adobe Flash player

ræisæpass n.

reisepass

pass utskrive for dei som hadde rett på fri skyss frå eit skysskifte til eit anna. Om dei som vart jaga/vist bort frå ein stad vart det óg sagt at dei «fekk ræisæpass»

.

Get Adobe Flash player

ræiu, flt. ræiugæ

reiug

ferdig, klar til; «dæ va kji snøggæ ræiu»: det tok si tid å bli ferdig, det var sanneleg ikkje så snøgt gjort

.

Get Adobe Flash player

ræiv m.

reiv

tøystykke av ull eller bomull, lagt rundt spedbarn til oppunder armane for å halde klutane på plass; ”ræivæ onjin. Jf. «linde»

.

Get Adobe Flash player

ræivaongji

reivunge

spedbarn; «æin som ikkji æ kåme or ræivo»: ein som ikkje er ferdig med spedbarnsalderen

.

Get Adobe Flash player

ræiæ pæing

reie pengar

kontant betaling

.

Get Adobe Flash player

ræiæ v.,-ddæ

reie

(også sagt: «røa») å pensle nysteikt kling med fløyte

.

Get Adobe Flash player

ræiæ v.,-ddæ

reie

1) reie skinn, 2) «ræiæ se te»: grise seg til (slik at ein blir «teræitt), 3) «ræiæ se i arbæie»: drive på (med kroppsarbeid)

.

Get Adobe Flash player

ræiædæiæ f.

reiedeie

1) kokke i gjestebod, 2) ei som hjelpte til ved slakting; også bru: jf. ”reiækjæring”

.

Get Adobe Flash player

ræiæpratæ

sladreprat

 

.

Get Adobe Flash player

ræka v., rek

reka

1) stinge, stikke; «han rek kniven i han»; «ræka mæ fantol», 2) rangle og gå; «ræka ette vægji»: reka etter vegen

.

Get Adobe Flash player

rækarfant m.

rekarfant

omstreifar

.

Get Adobe Flash player

rækkji v., røkk/rokko

rekke

rekkje over, nå

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake R (side 4)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>