headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

R (side 3)

 

 

 

 

 

 

 

risæ v.,-tæ

rise

hogge ris av råbjørk (som hjelpefôr til krøtera), jf. «bæit»

rivæ v., reiv

rive

”rivæ kjaft”: krangle for moro skuld; ”dæ reiv i kjakakroko”: når mat eller drykk
smaka sterkt eller surt

rjumme m.

rjome

syrna fløyte; «søtrjumme»: søt fløyte; i nyare tid: «rumme»

rjummæ-æmbar
m.

rjome-ambar

lagga trekjerald med lok, brukt til å ha rjome i

rjummæbrø n.

rjomebrød

tunne lefser steikt på ”takkæ”, med rømme og smør i deigen, strøydd med sukker før
steiking

rjummægråut m.

rjomegraut

rømme- eller fløytegraut

rjupæ f.

rype

vill hønsefugl

rjupæsnuru f.

rypesnare

greie til å fange ryper i

rjøkæ v., råuk

ryke

1) ose, gje frå seg røyk; «dæ rjåuk upp or pipun», 2) gå sund

rjøtæ v., råut

ryte

snorke. Jf. «rytæ»

ro f.

ro

mutter til skrue

roar m.

roar

den som rodde båten

role

roleg

1) roleg, stilt, 2) støtt, heile tida; «dæ va kji slik role»

rolehæit f.

rolegheit

«få rolehæit»: få ro over seg og kring seg, slik at ein kan somne eller samle seg

romhænt

romhendt

raus

romlæ v.,-a

rumle

jf. «ronglæ» ”dæ romla i maga”

romskle

romsleg

når ein «haddæ rymde før se»: hadde god plass, også romsleg økonomisk

ron f., flt. røna

ro

krå

ronglæ v.,-a

rungle

torne; ”dæ kom ein tolæskræll so det rongla imyljo fjello”

ronæmyljo

roimellom

overalt i rommet

rosabunding m.

rosabunding

strikketøy med mønster i fargar

ro-sjekkjæ f.

roskjekke

for at eit hus ikkje skulle bli «roskakt» (ha skeive hjørne), laga dei ei «ro-sjekkjæ»:
samanspikra bord til å kontrollere diagonalane med

roskåp n.

roskåp

kråskåp (også kalla «hækksætskåp»)

rosæbragd f.

rosebragd

vevmønster, mønster i t.d. kjoletøy. Jf. «bragdævæv»

rovædrag n.

rovedrag

1) oppdikta reiskap som ein sende ungane for å låne hjå ein granne, slik at dei ikkje skulle sjå sjølve avlivinga når det var slakting på garden,
2) liten unge som heng i skjørta på mor

rovætangji m.

rovetange

halerot

rubb o stubb

rubb og stubb

alt i hop

ruffæ v.,-a

ruffe

ta eit tak; «ruffæ undå æin del»

rufsæ v.,-a

rufse

riste opp, om t.d. høy

ruggæ f.

rugge

lovord om lita jente eller kvinne; «dæ va rugga si, dæ!»

ruggæ v.,-a

rugge

gå sakte og vagge; «ho ha ti te gå o ruggæ se no»: ho kan ta det med ro

ruggæstol m.

ruggestol

gyngestol

ruglut

ruglut

ujamn

ruhslæ v., -a *

rusle

1) gå sakte, 2) ture, feste hardt med alkohol; „dei drivo o tura noli galo“

rukaku f.

rugbrød

runde brød med ein del rugmjøl (då dette kom kring 1870), resten byggmjøl

rukkastakk m.

rukkastakk

1) rynka skjørt, 2) marikåpe

rukklæ f.

rukle

stort følgje, stor hop; «hæile rukkl

rukkæ f.

rukke

skrukke; «føldén i annlete»: skrukkut i andletet

rullæ v.,-a

rulle

1) dette, falle, 2) rulle, trille; ”rullæ kistæ”: barneleik der to ligg rygg mot rygg
og held kring kvarandre medan dei rullar utforbakke

rultén

rulten

ustø, som har lett for å rulle over ende

rundill m.

rundel

runding, sirkel

rune m.

runne

ungskog som renn opp att av gamle røter; «bjørkjirune»; «øspærune»

rundbrænnar m.

rundbrennar

1) parafinlampe, 2) jentefut

runingskvigæ f.

runingskvige

kvige som er forplantningsdyktig, men som ikkje har «tikji se»;
«ikkji ha stande mæ ri»

rupplæ sé v.,-a

ruple seg

uroe eller reise seg etter kviling (om krøter)

ruppæteræ v.,-dæ

rupetere

reparere og ominnreie, skapa mykje rot; «mykji ruppætering»

rupæsækk m.

rypesekk

ryggsekk eller ransel utan meis

rusk m.

rusk

stor og svær kar

  << tilbake R (side 3)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>