headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

R (side 3)

 

 

 

 

 

 

 

risæ v.,-tæ

rise

hogge ris av råbjørk (som hjelpefôr til krøtera), jf. «bæit»

.

Get Adobe Flash player

rivæ v., reiv

rive

”rivæ kjaft”: krangle for moro skuld; ”dæ reiv i kjakakroko”: når mat eller drykk smaka sterkt eller surt

.

Get Adobe Flash player

rjumme m.

rjome

syrna fløyte; «søtrjumme»: søt fløyte; i nyare tid: «rumme»

.

Get Adobe Flash player

rjummæ-æmbar m.

rjome-ambar

lagga trekjerald med lok, brukt til å ha rjome i

.

Get Adobe Flash player

rjummæbrø n.

rjomebrød

tunne lefser steikt på ”takkæ”, med rømme og smør i deigen, strøydd med sukker før steiking

.

Get Adobe Flash player

rjummægråut m.

rjomegraut

rømme- eller fløytegraut

.

Get Adobe Flash player

rjupæ f.

rype

vill hønsefugl

.

Get Adobe Flash player

rjupæsnuru f.

rypesnare

greie til å fange ryper i

.

Get Adobe Flash player

rjøkæ v., råuk

ryke

1) ose, gje frå seg røyk; «dæ rjåuk upp or pipun», 2) gå sund

.

Get Adobe Flash player

rjøtæ v., råut

ryte

snorke. Jf. «rytæ»

.

Get Adobe Flash player

ro f.

ro

mutter til skrue

.

Get Adobe Flash player

roar m.

roar

den som rodde båten

.

Get Adobe Flash player

role

roleg

1) roleg, stilt, 2) støtt, heile tida; «dæ va kji slik role»

.

Get Adobe Flash player

rolehæit f.

rolegheit

«få rolehæit»: få ro over seg og kring seg, slik at ein kan somne eller samle seg

.

Get Adobe Flash player

romhænt

romhendt

raus

.

Get Adobe Flash player

romlæ v.,-a

rumle

jf. «ronglæ» ”dæ romla i maga”

.

Get Adobe Flash player

romskle

romsleg

når ein «haddæ rymde før se»: hadde god plass, også romsleg økonomisk

.

Get Adobe Flash player

ron f., flt. røna

ro

krå

.

Get Adobe Flash player

ronglæ v.,-a

rungle

torne; ”dæ kom ein tolæskræll so det rongla imyljo fjello”

.

Get Adobe Flash player

ronæmyljo

roimellom

overalt i rommet

.

Get Adobe Flash player

rosabunding m.

rosabunding

strikketøy med mønster i fargar

.

Get Adobe Flash player

ro-sjekkjæ f.

roskjekke

for at eit hus ikkje skulle bli «roskakt» (ha skeive hjørne), laga dei ei «ro-sjekkjæ»: samanspikra bord til å kontrollere diagonalane med

.

Get Adobe Flash player

roskåp n.

roskåp

kråskåp (også kalla «hækksætskåp»)

.

Get Adobe Flash player

rosæbragd f.

rosebragd

vevmønster, mønster i t.d. kjoletøy. Jf. «bragdævæv»

.

Get Adobe Flash player

rovædrag n.

rovedrag

1) oppdikta reiskap som ein sende ungane for å låne hjå ein granne, slik at dei ikkje skulle sjå sjølve avlivinga når det var slakting på garden, 2) liten unge som heng i skjørta på mor

.

Get Adobe Flash player

rovætangji m.

rovetange

halerot

.

Get Adobe Flash player

rubb o stubb

rubb og stubb

alt i hop

.

Get Adobe Flash player

ruffæ v.,-a

ruffe

ta eit tak; «ruffæ undå æin del»

.

Get Adobe Flash player

rufsæ v.,-a

rufse

riste opp, om t.d. høy

.

Get Adobe Flash player

ruggæ f.

rugge

lovord om lita jente eller kvinne; «dæ va rugga si, dæ!»

.

Get Adobe Flash player

ruggæ v.,-a

rugge

gå sakte og vagge; «ho ha ti te gå o ruggæ se no»: ho kan ta det med ro

.

Get Adobe Flash player

ruggæstol m.

ruggestol

gyngestol

.

Get Adobe Flash player

ruglut

ruglut

ujamn

.

Get Adobe Flash player

ruhslæ v., -a *

rusle

1) gå sakte, 2) ture, feste hardt med alkohol; „dei drivo o tura noli galo“

.

Get Adobe Flash player

rukaku f.

rugbrød

runde brød med ein del rugmjøl (då dette kom kring 1870), resten byggmjøl

.

Get Adobe Flash player

rukkastakk m.

rukkastakk

1) rynka skjørt, 2) marikåpe

.

Get Adobe Flash player

rukklæ f.

rukle

stort følgje, stor hop; «hæile rukkl

.

Get Adobe Flash player

rukkæ f.

rukke

skrukke; «føldén i annlete»: skrukkut i andletet

.

Get Adobe Flash player

rullæ v.,-a

rulle

1) dette, falle, 2) rulle, trille; ”rullæ kistæ”: barneleik der to ligg rygg mot rygg og held kring kvarandre medan dei rullar utforbakke

.

Get Adobe Flash player

rultén

rulten

ustø, som har lett for å rulle over ende

.

Get Adobe Flash player

rundill m.

rundel

runding, sirkel

.

Get Adobe Flash player

rune m.

runne

ungskog som renn opp att av gamle røter; «bjørkjirune»; «øspærune»

.

Get Adobe Flash player

rundbrænnar m.

rundbrennar

1) parafinlampe, 2) jentefut

.

Get Adobe Flash player

runingskvigæ f.

runingskvige

kvige som er forplantningsdyktig, men som ikkje har «tikji se»; «ikkji ha stande mæ ri»

.

Get Adobe Flash player

rupplæ sé v.,-a

ruple seg

uroe eller reise seg etter kviling (om krøter)

.

Get Adobe Flash player

ruppæteræ v.,-dæ

rupetere

reparere og ominnreie, skapa mykje rot; «mykji ruppætering»

.

Get Adobe Flash player

rupæsækk m.

rypesekk

ryggsekk eller ransel utan meis

.

Get Adobe Flash player

rusk m.

rusk

stor og svær kar

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake R (side 3)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>