headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

R (side 2)

 

 

 

 

 

 

 

raspande

raspande

forsterkande ord; «raspande flink»: svært flink

.

Get Adobe Flash player

raspæ tå v.,-a

raspe

1) raspe av, skrape av, med til dømes fil eller skorasp, 2) vera uvøren med kleda sine (jf. «hærvæ»)

.

Get Adobe Flash player

rat n.

rat

avfall av mat

.

Get Adobe Flash player

ratt so

radt so

1) nett slik, 2) kommentar til det nokon seier til ein, omtrent same tyding som «dæ ska ru sjå», 3) ”ratt”: straks, med ein gong

.

Get Adobe Flash player

raulett

raudleitt

med roser i kjakane, ”raudæmd”

.

Get Adobe Flash player

raumojin

raudmogen

som tek til å raudne og bli mogen (om bær)

.

Get Adobe Flash player

raumosén

raudmosen

varm, raudleitt og pløsen i andletet

.

Get Adobe Flash player

raust

møne

trekanten i eit skråtak. "uppi rausté" - mønet på tømmerhus

.

Get Adobe Flash player

ravakjøp n.

ravakjøp

røvarkjøp, godt kjøp, god handel

.

Get Adobe Flash player

ravinn

radvinn

(for) rask, (for) fort, t.d. i arbeid; ”ho va ravind i arbeiæ”. "dæ va ravinnt" (det gjekk fort)

.

Get Adobe Flash player

re n.

re

ein rygg av masse i elv eller bekk som gjorde det grunt slik at det gjekk an å va over

.

Get Adobe Flash player

rel m.

rel

overknyting på hespel

.

Get Adobe Flash player

rega v.,-a

rega

rigge seg til, somle seg til; «før dæi fær rega se agåle»: før dei får rota seg av garde

.

Get Adobe Flash player

regælatn m.flt.bf.

reglane

menstruasjon

.

Get Adobe Flash player

rekkjispae m.

rekkjespade

spade til å skrapa feittet av ved reiing av skinn

.

Get Adobe Flash player

reku f.

reke

trespade; «møkjareku»: møkaspade; «snøreku»

.

Get Adobe Flash player

remeli f.

remedie

mellombels tillaga hjelperåd

.

Get Adobe Flash player

remm m., flt. remmi

rem

1) list, t.d på slede, 2) skogteig

.

Get Adobe Flash player

renakjyr f.

reneku

gjeldku, ku som ikkje har kalv

.

Get Adobe Flash player

rés n.

res

ope høgdedrag som går fram i terrenget; «æit værhart rés»

.

Get Adobe Flash player

ressæneræ v.,-tæ

resonnere

(eller «ræssæneræ») bruke kjeft, overhøvle

.

Get Adobe Flash player

revle m.

revle

kavle, kløyvd stokk som var tilstelt berre på eine sida, nytta i staden for plank i golv eller tak

.

Get Adobe Flash player

revlægølv n.

revlegolv

golv av lause kavlar («revla») eller plankar

.

Get Adobe Flash player

revu f.

reve

rift, sprekk; «har fått revu i brokji»: har fått ei rift i buksa; «æi revu i væggji»: ein sprekk i veggen

.

Get Adobe Flash player

reværænsæ f.

reverense

omstendeleg forteljing

.

Get Adobe Flash player

ri v.,-ddæ

vri

«ri or tyfsun»: vri oppvaskkluten; «ri kjaft»: krangle, jf. «rænji»

.

Get Adobe Flash player

rigabalsam m.

rigabalsam

smurning mot gikt

.

Get Adobe Flash player

riglæ té v.,-a

rigle til

stelle opp noko slik at det står «riglént»: ustøtt

.

Get Adobe Flash player

rikji n.

rike

heimstad, tilhaldsstad

.

Get Adobe Flash player

rikkæ v.,-a

rikke

flytte; «vilde kji rikkæ se»; «va urikkan»: var umogleg å flytte på

.

Get Adobe Flash player

riktæ v.,-a

rikte

1) knirke; «rikta o let» (om lyden frå eit instrument), 2) prate seinvore: «sat rikta or se»

.

Get Adobe Flash player

rimsme m.

rimsmed

ein som rimar, lagar rim

.

Get Adobe Flash player

rind f.

rind

stripe, innslag i vev; «rindut»: striput; «langrindut»: med striper i renninga

.

Get Adobe Flash player

rindastakk m.

rindastakk

stakk av striput ty

.

Get Adobe Flash player

ring

ring

fattig, smålåten

.

Get Adobe Flash player

ringastav m.

ringastav

stav av bjørk med mønster innskore når sevja stig, farga med avkok av orebork

.

Get Adobe Flash player

ringjæ f.

ringje

trekjerald med hank, (seinare óg om kjerald av stål); t.d. «mjølkæringjæ»

.

Get Adobe Flash player

ringlæ v.,-a

ringle

fortelja noko som ikkje vart oppfatta som sant; «sat ringla o jåug i uss»

.

Get Adobe Flash player

rinæ v., ræin

rine

grine, skrike (om hest eller gris); «du sit o rin so stykt som æin gris» (sagt til ungar)

.

Get Adobe Flash player

riska f.bf.

riska

forstopping hjå hest

.

Get Adobe Flash player

rispalåuv n.

rispalauv

lauv som er rispa av trea, nytta som attåt-fôr

.

Get Adobe Flash player

rispatæinæ f.

rispateine

teine nytta når dei rispa lauv, til å bera lauv i

.

Get Adobe Flash player

rispæ f.

rispe

anekdote, morosam historie; «hærmæ»

.

Get Adobe Flash player

ristæ v.,-a

riste

reinske; «ristæ fisk»: reinske fisk, ta or magen

.

Get Adobe Flash player

risæ v., ræis

rise

auke i høgd; «risæ upp»: reise seg fort opp

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake R (side 2)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>