headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

P (side 2)

 

 

 

 

 

 

 

pissæblåsæ f.

pisseblåse

urinblære (i gamal tid tok dei vare på urinblæra av store dyr, bles ho opp, turka og reidde henne, og nytta henne til å ha sysaker i)

.

Get Adobe Flash player

pistrén

pistren

tunn, turr og liten, t.d. om hår og gras

.

Get Adobe Flash player

pjank n.

pjank

eigedelar, helst reisetøy; «tok mæ se pjankæ sitt»: tok med seg sakene sine (og reiste)

.

Get Adobe Flash player

pjusjin

pjusken

som ser dårleg ut

.

Get Adobe Flash player

pjuslén

pjuskut

tuslen og sein

.

Get Adobe Flash player

pjuttræ v. -a

pjutre

mumle trylleformular, lesa over ymse lækjeråder

.

Get Adobe Flash player

pjåtræ v.,-a

pjåtre

1) småprate, 2) skarre (om lyden frå ein rypeflokk)

.

Get Adobe Flash player

plagg n., flt. pløgg

plagg

klede, tøy; «sængjipløggji»; «kjyrkjæpløggji»

.

Get Adobe Flash player

plass m.

plass

småbruk

.

Get Adobe Flash player

plattæ se åvær v.,
-a

platte seg over

prøve å koma ut av det, greie seg

.

Get Adobe Flash player

plenæ f. ell.
«p
lænæ»

plene

liten flekk eller urein hud, helst i andletet

.

Get Adobe Flash player

pligg m.

pligg

jern-nagle til å setja attfor når døra skulle låsast att, sjå «dørapligg»

.

Get Adobe Flash player

plistræ f.

plystre

lita fløyte, ”17. mai-plistræ”

.

Get Adobe Flash player

plistræ v.,-a

plystre

sjå ”blistræ”

.

Get Adobe Flash player

plugg m.

plugg

1) treplugg, skoplugg, 2) tett, liten gut

.

Get Adobe Flash player

plugga-sko m.

pluggesko

sko og skaftestøvlar som hadde sole festa med plugg

.

Get Adobe Flash player

plundræ v.,-a

plundre

plundre, bala, streve; «plundrasamt»

.

Get Adobe Flash player

plykkji v.,-tæ

plykkje

blunke, streve med å halde augo opne; «plykkji mæ åugo»

.

Get Adobe Flash player

plæiæ v.,-a

pleie

plaga, gå nært innpå, spørje om noko ein veit sårar

.

Get Adobe Flash player

plænt

plent

absolutt, akkurat, nett; «fækk dæ plænt som´n vildæ»

.

Get Adobe Flash player

pløggækjistæ f.

plaggekiste

kleskiste til fint tøy, vevstuvar

.

Get Adobe Flash player

pløggæpåk m.

plaggepåk

klesbankar

.

Get Adobe Flash player

pløggævask m.

plaggevask

klesvask

.

Get Adobe Flash player

pløsæ f.

pløse

tunga i sko

.

Get Adobe Flash player

plår n.

plår

strev; «dæ æ noko plår»: det er eit strev

.

Get Adobe Flash player

plårsamt

plårsamt

strevsamt, plundrent

.

Get Adobe Flash player

plåræ v.,-a

plåre

streva, plundre; «dæi plåra i armon»: dei strevde i armod

.

Get Adobe Flash player

plåst m.

plåst

sårsalve (ordet innkome frå latin alt i gamalnorsk)

.

Get Adobe Flash player

pongælås m.

punglås

lås for pengepung

.

Get Adobe Flash player

pons m.

punsj

varm brennevinsdrykk blanda av sprit, sukker og vatn, vanleg til bryllup

.

Get Adobe Flash player

potrætt n.

portrett

bilete, fotografi

.

Get Adobe Flash player

pottaskæ m.

pottoske

lut som er innkokt til ein slags tjukk graut (dei selde «pottaskæ» til Blaafarveværket på Modum)

.

Get Adobe Flash player

prakli n.

prakli

ugagn, fantestykke

.

Get Adobe Flash player

pratug

pratug

patsam, som pratar mykje

.

Get Adobe Flash player

preka v.,-a

preka

«preka på»: pirke på, peike på, setja fingen på noko; «preka pinne» el. «preka ball»: namn på barneleikar

.

Get Adobe Flash player

prillæhødn n.

prillehorn

blåseinstrument laga av bukkehorn

.

Get Adobe Flash player

prim n.

prim

prim, brunost; «mjølkæprim»; «søtæprim»; «suræprim»

.

Get Adobe Flash player

primblande n.

primblande

søteprim eller sureprim oppløyst i varmt vatn, brukt attåt mat og til drikke

.

Get Adobe Flash player

primkjistæ f.

primkiste

heimelaga lita trekiste for nykokt prim

.

Get Adobe Flash player

primstav m.

primstav

1) koparskodd stav til å røre i primkjelen med, 2) stav med dagmerke for heile året

.

Get Adobe Flash player

primæ v.,-a

prime

ha prim i «supanden» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

prottæ v.,-a

protte

bruke ein spesiell lyd, ”prrroo”, for å få hesten til å stoppe

.

Get Adobe Flash player

prubberæ v.,-tæ

probere

prøve, freiste

.

Get Adobe Flash player

prupp n.

prupp

avføring og promp frå småborn

.

Get Adobe Flash player

præinast v.,-test

preinast

kjekle og gjera småpretter mot kvarandre (helst om ungane)

.

Get Adobe Flash player

præstæmøte n.

prestemøte

skuleprøve, eksamen, overhøyring før konfirmasjon

.

Get Adobe Flash player

prjønæ f.

prjøne

knappenål; også sagt «prønæ»

.

Get Adobe Flash player

puke m.

puke

djevel

.

Get Adobe Flash player

pukkælryggja

pukkelryggja

sjå «krugg»

.

Get Adobe Flash player

puldræ v.,-a

puldre

boble (opp); «dæ sto puldærn»

.

Get Adobe Flash player

pund n.

pund

eining for vekt, eitt bismarpund=6 kg, eitt skålpund=500g

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake P (side 2)
gå til side 1 2 3
  neste side >>