headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

N (side 4)

 

 

 

 

 

 

 

nukkækrytyr n.flt.

nukkekrøter

krøter som ikkje veks, utrivst og er matleie

.

Get Adobe Flash player

nukkæn m.bf.

nukken

vedvarande stogg i vekst, helst av for lite mat; «ha fått nukkæn (i seg)» (kan óg seiast: «hadde vørte nukkrén»)

.

Get Adobe Flash player

nupp m.

nupp

del av motbakke eller av arbeid; «halaste nuppæn»: hardaste taket, tyngste delen

.

Get Adobe Flash player

nuppæ v.,-a

nuppe

rykkje til, nappe

.

Get Adobe Flash player

nurv m.

nurv

person som er liten, tett og seig

.

Get Adobe Flash player

nuskæ v.,-a

nuske

«nuskæ i se»: ta til seg av det som finst; «nuskæ i se lite no o då»; «smånuskri»

.

Get Adobe Flash player

nuslæ v.,-a

nusle

pusle seint og smått

.

Get Adobe Flash player

nustén

nusten

liten, men velbygd og sterk

.

Get Adobe Flash player

nustrént

nustrent

kaldvore

.

Get Adobe Flash player

nusæ v.,-a el. -tæ

nuse

snuse; «gå nusæ»: gå og snuse (same tyding har «gå nasa»)

.

Get Adobe Flash player

nutæ f.

nute

kvinne som var liten, men sterk, kraftig og uthaldande

.

Get Adobe Flash player

nuv m.

nuv

rundvoren høgd eller haug, koll; «nuv» er det motsette av «spisk»

.

Get Adobe Flash player

nuvast v.,-dest

nuvast

terge eller stange kvarandre (om kollkyr), jf. «nyvvl

.

Get Adobe Flash player

nuvlæ på v.,-a

nuvle

arbeide jamt og trutt, seint og tidleg

.

Get Adobe Flash player

nybrøt n.

nybrot

stykke av nyoppbroten, dyrka jord

.

Get Adobe Flash player

nyfikji

nyfike

om noko som er nytt, t.d. mat

.

Get Adobe Flash player

nykkji v.,-ktæ

nykkje

rykkje, «nykkji i tåumatn»; rykkje i taumane; «æin brå nykk»

.

Get Adobe Flash player

nykkla n.

nykle, n.

nyste, «gådnnykkla», jf. Venås: Hallingmålet, s. 104

.

Get Adobe Flash player

nykkæn m.bf.

nøkken

vesen som heldt til i brunnen; «nykkæn kjæm o tæk dikkon»: nøkken kjem og tek dykk, trugsmål brukt til å skremme ungar med

.

Get Adobe Flash player

nylænde n.

nylende

nytt lende, nyoppdyrka eller nypløgd mark

.

Get Adobe Flash player

nymæning m.

nynæming

også uttala «nymæning», nybegynnar

.

Get Adobe Flash player

nyo

nyo, i vendinga å nyo

det nye, den nye; «dæ æ hæilt tå nyo, alt sama»: det er laga berre av nytt (stoff), alt saman; «å slaktæ på nyo»: slakte ved nymåne (ein måtte slakte etter månen, ellers kraup kjøtet burt, og feittet vart laust og slaskut)

.

Get Adobe Flash player

nysilt mjølk f.

nysilt mjølk

heilmjølk

.

Get Adobe Flash player

nysst

nyss eller nyst

nettopp; «no nyst»: nettopp no

.

Get Adobe Flash player

nysæ f.

nyse

ørlite grann; «æi nysæ mæ salt»

.

Get Adobe Flash player

nyttug

nyttig

fullgod, til å gjera seg nytte av

.

Get Adobe Flash player

nytæ v., nåut

nyte

1) nyte, gjera seg godt av, ha nytte av, 2) ha dårleg eller berre delvis kjensle; «han nåut kji fotn»: han kjende ikkje foten

.

Get Adobe Flash player

nyvvle eller.
nyvv
la n.

nyvle

stutt (eller avbrote) horn som kunne finnast på bekrar eller kalvar; «dæ va att noko nyvvl

.

Get Adobe Flash player

nyvølén

nyvoren

nesten ny

.

Get Adobe Flash player

næbbnæ v.,-mdæ

nemne

prate om; «næmde ikkji dæ»: prata ikkje om det

.

Get Adobe Flash player

næiggu

neigu

kraftuttrykk; «e ska næiggu kji dit mæir!»; «næi so mænn»; «næibbu»; «næiddi» (jf.»jabbu», «jaggu», etc.)

.

Get Adobe Flash player

næisæ v.,-a

neise

gje fantord

.

Get Adobe Flash player

le m.

næle

barnål

.

Get Adobe Flash player

læ v.,-dæ

næle

sy; «nælæ æit gatahøl»: sy knappholsting

.

Get Adobe Flash player

næm

næm

lærenæm, flink til å ta etter

.

Get Adobe Flash player

næppæ v.,-tæ

neppe

falde, leggje saman; «næppæ se»: bøye seg, gå saman (t.d.om blomar); «dæi ha næppt se»; «brættæ æin næpp»: lage ein fald. Jf. «njæppæ»

.

Get Adobe Flash player

næppænjiv m.

neppekniv

faldekniv

.

Get Adobe Flash player

næppætøng f.

neppetong

.

Get Adobe Flash player

næpæ f.

nepe

mainepe, kålrot

.

Get Adobe Flash player

næpæ-høyæ f.

nepehøye

nepehage, laga til ved huset, med stakitt ikring, så ein kunne halde auge med nepetjuvar (neper var så å seie einaste grønsak i eldre tid)

.

Get Adobe Flash player

næræ se v.,-dæ

nære seg

skaffe seg mat

.

Get Adobe Flash player

næst m.

nest

sting; «sæta i æin næst»: feste på eitt punkt

.

Get Adobe Flash player

næstæ v.,-a

neste

sy for hand, med små sting, til skilnad frå «bæstæ» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

nø n.

«æit lite nø»: eit (ynkeleg) veikt lite kryp; «væslæ nøæ»; «nølént»

.

Get Adobe Flash player

nøa v.,-ddæ

noda

slå inn ein bøygd krok av t.d. spikar eller hesteskosaum

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake N (side 4)
gå til side 1 2 3 4 5
  neste side >>