headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

N (side 3)

 

 

 

 

 

 

 

Njut mæ jån

Knut med ljåen

merkedag, 10. juli, slåtten tok til

.

Get Adobe Flash player

njute i nakka

knute i nakken

frisyre brukt av alle gifte kvinner, vart laga ved å flette håret og snurre det saman til ein runding som ein festa med hårnåler

.

Get Adobe Flash player

njuttæ f.

knutte

eller «knuttæ», små korn i ei (kornut) blanding (t.d. i «gruslént prim») som kjennest på tunga eller i handa

.

Get Adobe Flash player

njyte n.

knyte

klede knytt saman til å bera i

.

Get Adobe Flash player

njytæ v.,-tæ

knyte

.

Get Adobe Flash player

njæiste m.

gneiste

1) gneist, 2) ein fyr med futt og fart

.

Get Adobe Flash player

njæll

gnell

som er lys i målet og høyres langt Jf. «gnæll»

.

Get Adobe Flash player

njæpp

knepp, adj.

«æin njæpp lyd»: kneppande, tikkande lyd

.

Get Adobe Flash player

njæppæ v.,-tæ

kneppe

falde, legge saman, óg om å falde hendene; «njæppænjiv», nno. neppekniv, det er faldekniv. Jf. «næppæ»

.

Get Adobe Flash player

njæss n.

knas

same lyd som når ein bryt av ein turrkvist

.

Get Adobe Flash player

njættæ v., njatt

knette

gje lyd frå seg; «dæ njatt ikkji i´n»: ho ga ingen lyd frå seg (sjølv om det gjorde vondt, t.d.)

.

Get Adobe Flash player

njøa v. -ddæ

knòda

kna

.

Get Adobe Flash player

njølén

knølen

knipen, gjerrig, nøyereknande

.

Get Adobe Flash player

njørt m.

knort

tilforma knupp av tre, også nytta som handtak , også brukt ”knørt”

.

Get Adobe Flash player

njørtækjæpp m.

knortekjepp

kjepp, helst av bjørk, der det var esla att ”njørta”, brukt til stav eller til å jaga dyr med

.

Get Adobe Flash player

njøs n.

knas

også brukt ”knas”, lyd av at noko blir knust

.

Get Adobe Flash player

njøæ f.

knòde

også brukt «knøæ», knadd deig; «kakunjøu»

.

Get Adobe Flash player

noggrant

noggrant

1) tunt og grant, 2) nøyaktig (gjort)

.

Get Adobe Flash player

noko

noko

nokså, heller, litt; «noko gamal»: nokså gamal; «noko so ner»: omtrent slik

.

Get Adobe Flash player

nokolite

nokolite

ganske mykje

.

Get Adobe Flash player

nokonlæin

nokoleis

på ein måte, «dætta va kji nokonlæin»: det var ingen god måte

.

Get Adobe Flash player

nokon kor

nokon og kvar

 

.

Get Adobe Flash player

nol

nord

lei

.

Get Adobe Flash player

nola(før)

nordafor

lenger nord enn noko anna

.

Get Adobe Flash player

nolafjælls

nordafjells

helst i Lærdal og Sognebygdene

.

Get Adobe Flash player

nolante

norda(n)til

kjem nolante – frå nord

.

Get Adobe Flash player

nolfjælling m.

nordfjelling

ein frå Sogn, jf.»nolmænnatn»

.

Get Adobe Flash player

noli

nordi

 

.

Get Adobe Flash player

nolijønom

nordigjennom

 

.

Get Adobe Flash player

nolmannsfe

nordmannsfe

fe vestanfrå (frå Sogn), dei var små, tunne og blakkraude. også kalla «nolmannskrytir»

.

Get Adobe Flash player

nol

nordmed

nordved

.

Get Adobe Flash player

nolmænnatn m.flt.

nordmennene

folk frå Lærdal eller andre bygder i Sogn, jf. «nolfjælling»

.

Get Adobe Flash player

nol

nordpå

 

.

Get Adobe Flash player

nolte

nordtil

 

.

Get Adobe Flash player

nolunde

nord under

 

.

Get Adobe Flash player

nolve

nord ved

 

.

Get Adobe Flash player

nolåt

nordåt

 

.

Get Adobe Flash player

nommæ ner

nomme nær

nære på; «dæ va kji nommæ ner»: det var langt frå, det var ikkje eingong i nærleiken

.

Get Adobe Flash player

non m.

non

middag, nonsmat, måltid ved 16 - 17-tida. Namnet kjem truleg av latin nona, den niande timen på dagen, som var klokka 15.

.

Get Adobe Flash player

nonsøykte f.bf.

nonsøkti

økta frå omlag kl. 13.00 til 16.00-17.00

.

Get Adobe Flash player

nu m.

nu

stor, uthola trekubbe forsynt med lok, nytta til korn, mjøl og anna; «køddn-nu»

.

Get Adobe Flash player

nubbén

nubben

sinna, fornærma, jf. «knubbén»

.

Get Adobe Flash player

nudd m.

nudd

1) liten spikar utan hovud, brukt for å feste hæl på finsko, 2) firkanta småspikar til kvinnesko, i staden for «hæljødn» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

nuggæ v.,-a

nugge

1) gnage; «nuggæ se sunt»: få gnagsår, 2) skumpe, dytte litt til sidemannen for å gjera han merksam på noko

.

Get Adobe Flash player

nukkri n.

nukkeri

småtteri; ”nukkrént”: puslut og vanskeleg å få til

.

Get Adobe Flash player

nækkæ v.,-a

nekke

nekte

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake N (side 3)
gå til side 1 2 3 4 5
  neste side >>