headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

N (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

nabb m.

nabb

trepinne til å stengje for døra med; «døranabbæn»

nabbn n.; flt.
nøbbn

namn

”fyrinabbn” og ”ettenabbn”

nabbne m.

namne

namnebror, ein som heiter det same

nabbnæ v.,-a

namne

1) setja namn på barn, 2) sy/brodere initialar på utstyr og klede

nag n.

nag

mildare form for hat

nagg m.

nagg

nabb eller tagg, noko som stikk opp eller ut, t.d. stein som stikk opp or bakken

nagglæsprætt m.

naglesprett

forfrosne fingrar

naggæl m., flt.
nægg
la

nagl

 

nakkæsprætt m.

nakkesprett

«ta eller gjera nakkæsprættn»: gjera rundkast framover med nakken i bakken

namjetén

namngjeten

kjend for eit eller anna

napp n.

napp

pynt av ullgarn til kantingar på strikkaplagg, «nappækant»

nappar m.

nappar

eit jern med mothaker og handtak, brukt til å nappe fram fôr frå ein «stae» med,
også kalla «rysjikrok»

nasabubb m.

nasebobbe

kladd av storkna snørr

nasabøru f.

nasebor

 

nasagræv n.

nasegrev

ein som legg seg opp i alt, som «går nasa åvær alt»

nasaring n.

nase ring

ring i nasen på stuten. Ringen vart festa til ein stav når dei leidde han

nasavis

nasevis

(for) nysgjerrig

natronkaku f.flt.

natronkaker

steikt på takke. Jf. «huskækaku»

navlætågji m.

navletåge

navlestreng

nea(n)te

nedantil

nedanfrå, (òg frå distrikta «neafør», s.d.)

neafør

nedanfor

gjerne brukt om distrikta nedanfor Hallingdal og lenger sør, sjå ”uttafør”

neførbakkji

nedforbakke

utforbakke

neka v.,-a

gnika

gni, gnu

nekju f.

netje

hinne av feitt kring innvolane på slakta dyr

nemakst m.

nedmakst

det å maka møk frå fjøset ned i møkakjellaren

nemmæ

nær med

nær ved, i nærleiken av

neom

nedom

nedanfor, innom

    N (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5
  neste side >>