headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

L (side 6)

 

 

 

 

 

 

 

løkhyllæ f.

lokhylle

open hylle til ymse trekjerald, stod bak inngangsdøra i «stugun»

.

Get Adobe Flash player

løkæ se v.,-a

løkje seg

sagt om eit fjellvatn; «dæ løka se»: det blir stille og mørke felt på vatnet (teikn på at det var meir regn i vente)

.

Get Adobe Flash player

løngu (sea)

longe (sidan)

for lenge sidan; ”dæ va løngu avtala”: det var avtala for lenge sidan

.

Get Adobe Flash player

løpp m.

lopp

frosk

.

Get Adobe Flash player

løppæ f.

loppe

 

.

Get Adobe Flash player

lørjæ f.

lorje

sagt om nokon som er feit, stor og tung

.

Get Adobe Flash player

løsa v.,-a

lose

koma i siget; «va kåme på løsn»: hadde losna

.

Get Adobe Flash player

løsafarén

losafaren

lealaus, raklevoren

.

Get Adobe Flash player

løssi n.

losji

overnatting Jf. «lussi»

.

Get Adobe Flash player

løssæmæntæ f.

lossement

losji, overnatting, hus for natta

.

Get Adobe Flash player

løt n.

lot

ein bolk med ulune eller vrangheit som brått kom på

.

Get Adobe Flash player

løtæ v., laut/løto, løte

lyte

måtte; «dei løtæ passæ se»

.

Get Adobe Flash player

løyn

løyn

om kyr det var vanskeleg å sjå brunsten på

.

Get Adobe Flash player

løynfisæ v.,-fæis

løynfise

sleppe luft utan at det høyres

.

Get Adobe Flash player

løynæ v.,-dæ

løyne

gøyme bort, halde hemmeleg

.

Get Adobe Flash player

løypingsø n.

løypingsod

svak kjøtkraft, krafta av «løypæ»

.

Get Adobe Flash player

løypæ v.,-ftæ

løype

forvelle, halvkoke (især om innmat ved slakting); «dæ æ bærræ løyft»

.

Get Adobe Flash player

løysingsstællæ n.bf.

løysingstellet

krøterstell midt på dagen, då kyrne skulle løysast for å gå ut og få vatn og «bitæ bæit» (sjå «bæit»)

.

Get Adobe Flash player

låg f., flt. læga

låg, flt. læger

tre med rot som har lege lang tid i myr utan å rotne, ”tyrilæga”

.

Get Adobe Flash player

lågbrok f.

lågbrok

brok som var kort ovanfor skrittet, jf. «høgbrok»

.

Get Adobe Flash player

lågsko f.

sommarsko

 

.

Get Adobe Flash player

lån-ta v.,-tok

lånta

låne utan å spørja eigaren

.

Get Adobe Flash player

låshældæ f.

låshelde

helde med lås

.

Get Adobe Flash player

låtæ v., let

låte

gje lyd; «låtæ på (el. mæ) kjafte» : tralle; «dæi leto mæ kjafte»: dei tok ein trall, tralla ein lått, eit «slåttæstev»

.

Get Adobe Flash player

låugæ v.,-a

lauge

bade

.

Get Adobe Flash player

låup n.

laup

sprang; «på låupæ»: på spranget

.

Get Adobe Flash player

låuparkjyr f.

lauparku

oksevill ku, som «vildæ rænnast»

.

Get Adobe Flash player

låuparsko m.

lauparsko

romsleg sko med overlêr som på aurlandssko

.

Get Adobe Flash player

låupæ v.,-tæ

laupe

1) vera i brunst, 2) eller bli bedekt; «kjyre låuptæ»: kua vart bedekt

.

Get Adobe Flash player

låusdans m.

lausdans

”dansæ laus”: karane dansa aleine og ”spændæ hattn”

.

Get Adobe Flash player

låusæld m.

lauseld

når elden spreidde seg ukontrollert ved skog- eller bråtebrann

.

Get Adobe Flash player

låusingongji m.

lausunge

barn fødd utanfor ekteskap

.

Get Adobe Flash player

låuskar m.

lauskar

ugift kar

.

Get Adobe Flash player

låusliva

lausliva

som har tunn avføring

.

Get Adobe Flash player

låust

laust

«dæ jikk låust før´n»: ho aborterte

.

Get Adobe Flash player

låuvast

lauvast

få lauv; «dæ låuvast i skogji»; «nå skogen ha låuva»: no som skogen har fått lauv

.

Get Adobe Flash player

låuvnjiv m.

lauskniv

kniv som vart brukt ved lauving, jf. «kjærvelåuv»

.

Get Adobe Flash player

låuvris n.

lauvris

riset som vart att etter at kyrne hadde ete lauvet

.

Get Adobe Flash player

låuvrispæn m.

lauvrispen

tida då ein rispa lauv, ”rispæviko”

.

Get Adobe Flash player

låuvæ v.,-a

lauve

skjera bjørkekvistar med lauv, slik at dei kunne brukast til mat til kyrne; «kjærvælåuv» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake L (side 6)
gå til side 1 2 3 4 5 6