headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

L (side 5)

 

 

 

 

 

 

 

læist m.

leist

skoleist, trestykke forma som ein fot, nytta til å forma skor etter

læistækassæ f.

leistekasse

kasse til å ha skoleistar i

læistæknippe f.

leisteknippe

knippe av skoleistar

læitt

leitt

«synast dæ æ læitt»: synast det er flaut og vanskeleg, vera litt «unselén»

læitæ på v.,-ttæ

leite på

røyne på (både fysisk og psykisk)

læiv m.

leiv

flatbrødleiv som er ”langstæikt” i motsetning til lefse, som er ”læfsæsteikt”
– dvs snøggstæikt

læji v., lo/loo

le

«me fongo uss æin go loe/æin go lått/æin go lætt»»

læjile

lægjeleg, løgleg

som er til å le av; «va kji læjile vøle»: var for alvorleg til å le av

læka v., lek

leka

vera utett

lækjæ f.

leke

trerenne for vatn

lækkji n.

lekkje

lenke; ”timrælækkji”: lekkje til å binde fast tømmeret med

læll el. lell

lell

likevel, også brukt som tilleggsord; «å, næi, læll»; «du mæ læll»

læmja v.

lemja

«æin kan kjennæ ræ læm»: ein kan kjenne ein blir støl og stiv, etter jamnt og hardt
kroppsarbeid (berre nytta i presens)

lænde n.

lende

terreng, ”æpplælænde”: potetåker. Sjå «golænde» og «ulænde»

lænji

lenge

lænkæ v.,-a

lenke

”lænkæ se”: brukt om kyr som senkar ryggen i brunst, også brukt ”lækji se”

læns

lens

tømt; «læns før»: tom for (når det ikkje er meir att)

læntén

lenten

lett å ha med å gjera; jf. «læntug»

læntug

lentug

lentug, lett å ha med å gjera, ettergjevande, imøtekomande. Jf. «lænten»

læntæ f.

lente

skjemtefull merknad

læntæ v.,-a

lente

skjemte, «han va go te læntæ or se noko»

læpp m.

lepp

lapp

læprén

lepren

som et lite, som er nøye på maten, ein «læpræskallæ»; jf. «trønghælsa»

læsar m.

lesar

aktivt kristeleg person

læssæskut m.

lesseskut

rom med tak over mellom to løer som er bygde ved sida av kvarandre

læta v., lét

lata

 

læta se te

lata seg til

ofre seg,ikkje spare seg

læta som v., less

lata som

 

læta te

lata til

spandere; «me få læta te nokon kor»: me får yte litt kvar

læta åv

lata av

sine, om kyr som sluttar å mjølke

læte n.

læte

1) lyd, t.d.»felælæte», 2) leven, meir enn vanleg skrik og skrål,
3) stadig gnål; «sytæ i æit læte»: syte og gnåle om att og om att om det same

lø f.

lod

spikarlod, form til å slå heimesmidd spikar på

 

løbbæl m.

laupsbol

gamalt verdimål for eigedom

løén

lòden

 

løfsre m.

loftsred

gang framme i (og på sida av) andre høgda på stabburet; gangane i fyrste høgda heitte
«buareatn», «tviluta» s.d.

løft n.

loft

det vanlege namnet på stabbur, men óg brukt om andre høgda på stabburet til skilnad
frå fyrste høgda, som vart kalla «bu»

løg m.

log

avkok; «brisjiløg»: briskelåg, til vasking; «æpplægrasløg»: låg av potetgras,
brukt som drikke for kyrne eller til å ha på «syrpæ» (s.d)

løgabrænnæ v.,-brann

logebrenne

brenne med stor og synleg loge

løgg m.

logg

del av lagga trekjerald nedanfor botnen, område eller spor der botnen er felt inn i stavane

løggle

løgleg

rar; «æin løggle skruve»: snål, artig person (Jf. stadnamnet Løglemannshuso)

løggn

logn

roleg, 1) i le, 2) stilsleg i tale og framferd

løgænt

løgent, løyent

veldig (forsterkingsord)

løji m.

loge

fakkel el. høg varmeloge

løk n.

1)løk, 2) lok

1) stilleståande vassdam frå bekk eller elv, i flatt lende, 2) lokk, t.d. «kjistæløk»: kistelokk

  << tilbake L (side 5)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>