headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

L (side 2)

 

 

 

 

 

 

 

let m.

let

farge

leta v.,-ttæ

leta

farge; «leta gådn»: farge garn (med planter eller «kjøpælet»);
«koss æ hæstæn din lett?»: kva for farge er det på hesten din?

letfæste n.

letfeste

feste for fargen; «bra letfæstæ»: lett å få fargen til å feste seg

lette m.

lette

1) lette, letting, lindring, 2) det lettaste og dårlegaste kornet, motsett: «stritt kødn» (s.d.)

lettført

lettført

godt føre, lett å koma fram

lettmjælt

lettmjelt

om kyr som er lette å mjølke; motsett «trøngmjølka»

lettæ upp v.,-a

lette opp

1) lyfte opp, 2) letne, bli lettare (i vêret)

lettæbrø n.

lettebrød

byggmjølsflatbrød, baka av «lette» (s.d.) «lettæbrøs-læiv»: emne som er utbaka,
steikt til ein leiv, lagt på kvarandre heile eller bretta ein gong

lettæmjøl n.

lettemjøl

mjøl laga av «lette» (s.d.), vart elta til «knøu» (deig) med vatn, mjølk eller myse og
kjevla ut til leivar

leug

ledug

mjuk

leva so væl

Leva vel

farvel; «du fær leva so væl»

levnæ v.,-a

levne

spara på til seinare, leggje til side, la liggje att

levræhøgg n.

levrehogg

hald, sting i sida

li v., læi

li

1) li, gå (om tid); «dæ læi te nons»: det gjekk mot nons-tid; «dæ æ injin ti førliin»:
det er endå ikkje for seint; «tiæ læi o skræi»: tida gjekk (på same vis som før), 2) tole;
«han li se kji sjøl»: han toler ikke seg sjølv, han blir irritabel (på grunn av sjukdom
eller smerte), 3) ”fy ko dæ li mæ hænnæ”: fy kor mykje ho får gjort

liandes

liandes

«æit liandes mennisji», jf. «goliandes»

lidæle

lideleg

enkelt, lett

lignamænt n.

lignament

«ikkji lignament te nokon ting»: det liknar ingen ting

lijji te v., låg

liggje til

om arveanlegg eller vane

likast

likast

i høgste grad; «dæ va som likast, dæ» (brukt som svar når ein vart boden mat og liknande)

likfæl f.

likferd

gravferd (både om gravfylgjet og om gjestebodet etterpå)

likkrén

likren

slarkut, om det som var for stort eller laust

likkræ v.,-a

likre til

slarke slik at det blir lyd. Jf. «lakkræ»

likso-ratt

likso radt

like gjerne, heller, også brukt «likæratt»

likæte

like til

1) heilt til; «han haddæ krim likæte jul»; «me gongo likæte Trøim»,
2) liketil, grei, enkel og bra (om tilværet, og om folk)

limp m.

limp

1) jakkeslag, 2) ende av tøystykke

limpæslætt m.

limpeslett

dragsmål der ein tok tak i trøyelimpane på kvarandre. Sjå «limp»

lina, f.b.f.

lina

hovudvegen gjennom Hemsedal

linbråk f.

linbråk

trereiskap til å reinse lin med. Sjå «bråk»

linde m.

linde

langt vove eller strikka band til å surre kring reiven når dei reiva spedborn

lingsæ f.

lingse

berebåre mellom to hestar som gjekk etter kvarandre, helst brukt til å frakte daude
eller sjuke folk med

lingsén

lingsen

leug og mjuk

linkvåu f.

linkvåe

brukt som tyggjegummi, motsett «gørrkvåu» (s.d.)

linkæ v.,-a

linke

ikkje gå beint fram eller beint på, men utanom, i krok og sving, lirke

linmjøldrikkæ
m.

linmjøldrikke

kalvedrikke laga av linmjøl og vatn

linn

linn

1) mild, forsiktig; «lint i smaken», 2) for lite fast eller for tunt; «linnkokt prim»,
3) laus, lett (t.d. om å slå)

linnvøle

linnvore

mildt, motsett: «kaldvøle» (s.d.)

linnæ f.

linne

linnvêr, mildt vêr

linnævind m.

linnevind

linn, mild vind, ”dæ linnest”

lisstræ v.,-a

listre

regulere, stille ei klokke

list

forlist

mista, borte

list f.

list

linning (på klede)

listræ v.,-a

listre

1) lure seg innpå, ”stiltræ”,2) stille klokka

lite sea

litt sidan

for litt sidan, no nyst

litevætta

litevetta

1)litt, lite grann, 2) ei lita stund

litevøle

litevore

i minste laget, motsett: «mykjivøle» (s.d.)

  << tilbake L (side 2)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>