headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

L (side 2)

 

 

 

 

 

 

 

let m.

let

farge

.

Get Adobe Flash player

leta v.,-ttæ

leta

farge; «leta gådn»: farge garn (med planter eller «kjøpælet»); «koss æ hæstæn din lett?»: kva for farge er det på hesten din?

.

Get Adobe Flash player

letfæste n.

letfeste

feste for fargen; «bra letfæstæ»: lett å få fargen til å feste seg

.

Get Adobe Flash player

lette m.

lette

1) lette, letting, lindring, 2) det lettaste og dårlegaste kornet, motsett: «stritt kødn» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

lettført

lettført

godt føre, lett å koma fram

.

Get Adobe Flash player

lettmjælt

lettmjelt

om kyr som er lette å mjølke; motsett «trøngmjølka»

.

Get Adobe Flash player

lettæ upp v.,-a

lette opp

1) lyfte opp, 2) letne, bli lettare (i vêret)

.

Get Adobe Flash player

lettæbrø n.

lettebrød

byggmjølsflatbrød, baka av «lette» (s.d.) «lettæbrøs-læiv»: emne som er utbaka, steikt til ein leiv, lagt på kvarandre heile eller bretta ein gong

.

Get Adobe Flash player

lettæmjøl n.

lettemjøl

mjøl laga av «lette» (s.d.), vart elta til «knøu» (deig) med vatn, mjølk eller myse og kjevla ut til leivar

.

Get Adobe Flash player

leug

ledug

mjuk

.

Get Adobe Flash player

leva so væl

Leva vel

farvel; «du fær leva so væl»

.

Get Adobe Flash player

levnæ v.,-a

levne

spara på til seinare, leggje til side, la liggje att

.

Get Adobe Flash player

levræhøgg n.

levrehogg

hald, sting i sida

.

Get Adobe Flash player

li v., læi

li

1) li, gå (om tid); «dæ læi te nons»: det gjekk mot nons-tid; «dæ æ injin ti førliin»: det er endå ikkje for seint; «tiæ læi o skræi»: tida gjekk (på same vis som før), 2) tole; «han li se kji sjøl»: han toler ikke seg sjølv, han blir irritabel (på grunn av sjukdom eller smerte), 3) ”fy ko dæ li mæ hænnæ”: fy kor mykje ho får gjort

.

Get Adobe Flash player

liandes

liandes

«æit liandes mennisji», jf. «goliandes»

.

Get Adobe Flash player

lidæle

lideleg

enkelt, lett

.

Get Adobe Flash player

lignamænt n.

lignament

«ikkji lignament te nokon ting»: det liknar ingen ting

.

Get Adobe Flash player

lijji te v., låg

liggje til

om arveanlegg eller vane

.

Get Adobe Flash player

likast

likast

i høgste grad; «dæ va som likast, dæ» (brukt som svar når ein vart boden mat og liknande)

.

Get Adobe Flash player

likfæl f.

likferd

gravferd (både om gravfylgjet og om gjestebodet etterpå)

.

Get Adobe Flash player

likkrén

likren

slarkut, om det som var for stort eller laust

.

Get Adobe Flash player

likkræ v.,-a

likre til

slarke slik at det blir lyd. Jf. «lakkræ»

.

Get Adobe Flash player

likso-ratt

likso radt

like gjerne, heller, også brukt «likæratt»

.

Get Adobe Flash player

likæte

like til

1) heilt til; «han haddæ krim likæte jul»; «me gongo likæte Trøim», 2) liketil, grei, enkel og bra (om tilværet, og om folk)

.

Get Adobe Flash player

limp m.

limp

1) jakkeslag, 2) ende av tøystykke

.

Get Adobe Flash player

limpæslætt m.

limpeslett

dragsmål der ein tok tak i trøyelimpane på kvarandre. Sjå «limp»

.

Get Adobe Flash player

lina, f.b.f.

lina

hovudvegen gjennom Hemsedal

.

Get Adobe Flash player

linbråk f.

linbråk

trereiskap til å reinse lin med. Sjå «bråk»

.

Get Adobe Flash player

linde m.

linde

langt vove eller strikka band til å surre kring reiven når dei reiva spedborn

.

Get Adobe Flash player

lingsæ f.

lingse

berebåre mellom to hestar som gjekk etter kvarandre, helst brukt til å frakte daude eller sjuke folk med

.

Get Adobe Flash player

lingsén

lingsen

leug og mjuk

.

Get Adobe Flash player

linkvåu f.

linkvåe

brukt som tyggjegummi, motsett «gørrkvåu» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

linkæ v.,-a

linke

ikkje gå beint fram eller beint på, men utanom, i krok og sving, lirke

.

Get Adobe Flash player

linmjøldrikkæ
m.

linmjøldrikke

kalvedrikke laga av linmjøl og vatn

.

Get Adobe Flash player

linn

linn

1) mild, forsiktig; «lint i smaken», 2) for lite fast eller for tunt; «linnkokt prim», 3) laus, lett (t.d. om å slå)

.

Get Adobe Flash player

linnvøle

linnvore

mildt, motsett: «kaldvøle» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

linnæ f.

linne

linnvêr, mildt vêr

.

Get Adobe Flash player

linnævind m.

linnevind

linn, mild vind, ”dæ linnest”

.

Get Adobe Flash player

lisstræ v.,-a

listre

regulere, stille ei klokke

.

Get Adobe Flash player

list

forlist

mista, borte

.

Get Adobe Flash player

list f.

list

linning (på klede)

.

Get Adobe Flash player

listræ v.,-a

listre

1) lure seg innpå, ”stiltræ”,2) stille klokka

.

Get Adobe Flash player

lite sea

litt sidan

for litt sidan, no nyst

.

Get Adobe Flash player

litevætta

litevetta

1)litt, lite grann, 2) ei lita stund

.

Get Adobe Flash player

litevøle

litevore

i minste laget, motsett: «mykjivøle» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake L (side 2)
gå til side 1 2 3 4 5 6
  neste side >>