headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

K (side 8)

 

 

 

 

 

 

 

kvannol m.

kvannjol

gamal medisinplante, grønsak (Jf. staden Kvannegrøo). Jmf. kvanni. Også brukt ”kvann”

.

Get Adobe Flash player

kvapén

kvapen

hoven, opphovna

.

Get Adobe Flash player

kvapnæ upp v.,-a

kvapne

hovne, svulme opp

.

Get Adobe Flash player

kvart n.

kvart

firedels alen, 15, 79 cm

.

Get Adobe Flash player

kvartel el. kvartil m.

kvartel

firedels tunne, vekt 25 kg

.

Get Adobe Flash player

kvarv n.

kvarv

”omfar” (omkvarv) ved lafting, stokkelag i tømmerhus

.

Get Adobe Flash player

kvasst

kvast

fort, snart; «dæ må jærast, o dæ lite kvasst»

.

Get Adobe Flash player

kvatu f.

kvate

tida mellom kvar gong ein «kvattæ» (brynte) ljåen, sjå «kveta»

.

Get Adobe Flash player

kvek

kvikk

livleg, rask

.

Get Adobe Flash player

kvek n.

kvik

kjøtet under neglene

.

Get Adobe Flash player

kvekrivæ v.,-ræiv, -rivi

kvikrive

rive feil, rive ein nagl til blods

.

Get Adobe Flash player

kvem m.

kvim

vinglete person. tullebukk, person som det ikkje er orden på

.

Get Adobe Flash player

kvema v.,-a

kvima

vimse hit og dit; «væra kvemut» eller ”kvemén”: vera vimsut; «kvema i væji før æinan», ”kvemajæl”: kvemut åtferd

.

Get Adobe Flash player

kven f.

kve

inngjerding framfor fjøset og ut til «habbne»

.

Get Adobe Flash player

kvesa v.,-a

kvise

kviskre, prate lågt

.

Get Adobe Flash player

kvi se v.,-ddæ, -dd/-tt

kvi(de)

grue seg

.

Get Adobe Flash player

kvijind n.

kvigend

ungfe, åring, kvigekyr, fyrstekalvkyr

.

Get Adobe Flash player

kvikaku f.

kvikake

mjølkekake steikt på takke, brukt som stølsmat, og som brødmat før komfyrane kom

.

Get Adobe Flash player

kviland n.

kvilestad

også om vegen frå den eine kvilestaden til den andre

.

Get Adobe Flash player

kvild

kvild

utkvilt; «væra kvild te å starte upp att»

.

Get Adobe Flash player

kviling f.

kviling

(også kalla «æi kvild») tid midt på dagen då folk og fe kvilte, kvilinga skilde mellom «dugulsøykt» og «langøykt» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

kvilingsdøtt m.

kvilingsdott

mat til hesten tillaga i ein sekk

.

Get Adobe Flash player

kvilingsjæi n.

kvilingsskeid

strekninga ein hest kunne gå før han trong kvile

.

Get Adobe Flash player

kvilædagen m.bf.

kviledagen

sundagen, med «hælgæfre ve mæssæti»

.

Get Adobe Flash player

kvinæ v., kvæin

kvine

gje frå seg kvass lyd; «æit kvin»; «dæ bles so dæ kvæin»

.

Get Adobe Flash player

kvirvil m.

kvervel

vind som går i ring

.

Get Adobe Flash player

kvissunnhælji f.bf.

kvitsunnhelgi

pinsehelga

.

Get Adobe Flash player

kvitil m., flt. kvissla

kvitel

liggjeunderlag, teppe av heimespunne ullgarn, ofte med rindar

.

Get Adobe Flash player

kvitrima

kvitrima

når noko er kvitt av rim

.

Get Adobe Flash player

kvitsåum m.

kvitsaum

broderte kragar til nunadskjorte

.

Get Adobe Flash player

kvitthår n.

 

sene i kjøtet (på dyr)

.

Get Adobe Flash player

kvitting f.

kvitting

«å væra mæst i kvittingen»: røyne seg så hardt at ein var nær ved å stryke med

.

Get Adobe Flash player

kvittæ se v.,-a

kvitte

1) gjera slutt på, ta livet sitt, 2) ”kvittæ se mæ”: gje frå seg, skilja seg med, ”bli kvitt”

.

Get Adobe Flash player

kvitørm m.

kvitorm

kvit eller lys (albino) hoggorm

.

Get Adobe Flash player

kviæle

kvideleg

(eller «kviæfullt»), som ein kvir seg for Sjå «kvi se»

.

Get Adobe Flash player

kvæa v., kvo el. kvaddæ

kveda

syngje viser

.

Get Adobe Flash player

kvæddn f.

kvern

«kvæddnasløkji»: vassrenna; «kvæddnastæina»; «kvæddnahus»; «kvæddnakall»: vasshjulet

.

Get Adobe Flash player

kvædnaknurrn m.bf.

kvernknurren

merkedag, 1. september

.

Get Adobe Flash player

kvæisa f.bf.

kveisa

koppevaksine; «sæta på se kvæisa»: få koppevaksine

.

Get Adobe Flash player

kvæisæ f.

kveise

1) kvise, 2) lite sår

.

Get Adobe Flash player

kvækkji v. kvakk

kvekke

skvette, få ein støkk

.

Get Adobe Flash player

kvækkji v. kvæktæ

kvekke

skremme, få til å skvette

.

Get Adobe Flash player

kvældsotræ f.

kveldsotre

ei som likte godt å få noko gjort om kvelden

.

Get Adobe Flash player

kvældsvalt

kveldsvart

om stad der ein er varsam for ikkje å uroe haugfolket

.

Get Adobe Flash player

kvældsøykt f.

kveldsøkt

etter kl. 17.00 og utover til 20.00 – 21.00

.

Get Adobe Flash player

kvældæ v.,-a

kvelde

1) kveldast, bli kveld, 2) slutte arbeidet for dagen; «ta kvældn» 3) eta til kvelds

.

Get Adobe Flash player

kvældæsetu f.

kveldsete

kveldsstund i vinterhalvåret, tida frå det vart ”hælvskomt” til dei la seg

.

Get Adobe Flash player

kvælvæ v.,-l

kvelve

1) kvelve, tøme ut or, 2) velte

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake K (side 8)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>