headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

K (side 7)

 

 

 

 

 

 

 

kræsén

kresen

vand på maten, som kvier seg for å ta i noko motbydeleg

.

Get Adobe Flash player

kræst o bræst

krest og brest

uttrykk for at ein skulle spandere det beste

.

Get Adobe Flash player

kræv

kræv

1) om mat som er nærande, feit og sterk i smaken; «dæ æ kræfft» 2) om folk som er sterke og strevsame; «dæi æra krævæ»

.

Get Adobe Flash player

krøkji se v.,-tæ

krøkje seg

bøye seg, stå krokut

.

Get Adobe Flash player

krøklén

krøklen

stiv og krokut, om t.d. fingrane eller kroppen

.

Get Adobe Flash player

krøklæ f.

krøkle

1) krake av bjørk eller brisk, 2) eit gamalt, magert og utslite menneske (eller fe) som er ”krakjin te gå”

.

Get Adobe Flash player

krøknæ v., -a

krøkne

bøyast, bli krokut

.

Get Adobe Flash player

krøpæ v., kraup

krype

krympe (særleg om tøy)

.

Get Adobe Flash player

krøsja v., krustæ

krysja

knuse, men brukt i mange samanhangar, t.d. «krøsja i gang»: setja i gang, dure i veg, køyre i veg eller t.d. om å ofre eller gje noko

.

Get Adobe Flash player

krøss

kors

 

.

Get Adobe Flash player

krøssmæss f.

krossmess

14. september

.

Get Adobe Flash player

krøssæ v.,-a

krosse

høgtide, be nokon om eit eller anna (sjølv om ein ikkje har lyst, t.d. fordi ein ikkje likar vedkomande); «han vildæ kji krøssæ´n mæir»

.

Get Adobe Flash player

krøtén

kroten

oppsmuldra; ”krøtustæll”: noko som har smuldra opp

.

Get Adobe Flash player

krøtu f.

krote

det som vart att når ein silte smelta feitt gjennom ein «krøtupøse», slik dei gjorde når dei slakta

.

Get Adobe Flash player

krøtupøse m.

krotepose

raggpose, strikka av geiteragg eller rovetagl frå kyr («tagglæpøse»), nytta til å sile smelta feitt gjennom

.

Get Adobe Flash player

kråkæskrællæ f.

kråkeskrelle

innretning av tre som bråkar og skræmer bort fuglar og dyr

.

Get Adobe Flash player

kråm n.

kram

nødvendige småting; «kråmkar»: omreisande seljar som hadde koffert med alle slags småting Jf. «kræmmar», «æin som fór omkring mæ kråm», også brukt om ”kråmas”

.

Get Adobe Flash player

kråmas n.

kråmas

plageånder, helst brukt om ustyrlege ungar, ”småkråm”, men også om ungdyr

.

Get Adobe Flash player

kråmbu f.

krambu

landhandel, butikk, krambu (ofte forkorta til berre «bu»; «på bun»: på krambua)

.

Get Adobe Flash player

kråmbukar m.

krambukar

handelsbetjent, ekspeditør

.

Get Adobe Flash player

krånæ v.,-tæ

kråne

koma seg, bestne etter sjukdom; «tæk te krånæ te att»

.

Get Adobe Flash player

kråunæ v.,-a

kraune

klage og ynke seg, både over seg sjølv og over andre

.

Get Adobe Flash player

kråv n.

krav

tunt lag av is (akkurat når isen legg seg)

.

Get Adobe Flash player

kråvæ på v.,-a

krave på

i ferd med å fryse og leggje seg tunn is på vatnet

.

Get Adobe Flash player

kubbæ se v.,-a

kubbe seg

kvile, slappe av, kose seg

.

Get Adobe Flash player

kubbækast n.

kubbekast

kollbytte, rundkast, når ein dett, rullar rundt og så kjem på føtene att

.

Get Adobe Flash player

kuldrént

kuldrent

vanskeleg å få til, t.d. om arbeid

.

Get Adobe Flash player

kuldræ v.,-a

kuldre

prate utydeleg

.

Get Adobe Flash player

kulp m.

kulp

kulp, djup hole i ein bekk eller ei elv

.

Get Adobe Flash player

kultén

kulten

rundvaksen; «kultén fisk»

.

Get Adobe Flash player

kupæ f.

kupe

kopp av uthola ”klundræ”, med handtak på eine sida eller på båe sider, t.d. ei ”kjyrukupæ”

.

Get Adobe Flash player

kurræ v.,-a

kurre

roe, ha det roleg, «kurræ matn»: ta det med ro etter at ein har ete; «kurt o stilt»; «so kurrænde stilt»: heilt stilt

.

Get Adobe Flash player

kurrstadd

kurrstadd

(eller «kurrsitin»), som er i ro lenge, t.d. om hest som vart ståande roleg i lengre tid og måtte trenast opp att; ”dæ ska go rygg te bæra goæ daga”

.

Get Adobe Flash player

kurv m.

kurv

1) pølse; «mør(æ)kurv»: kjøtdeig og innmat blanda med blod, krydder (steikt); «spikjikurv»; hatt i reingjorde tarmar, hengt til speking, 2) «kjøtkurv»; kjøtdeig, 3) «æin litn kurv»: ein liten, men rundvaksen gutunge eller kalv

.

Get Adobe Flash player

kurvæmat m.

kurvmat

kokt «mørkurv» (som pølse) med potet og sø

.

Get Adobe Flash player

kurvæspetu f.

kurvspite

pølsepinne, pinne til å hengje pølsene opp etter, og til å stengje for innhaldet ved koking eller pressing

.

Get Adobe Flash player

kuvén

kuven

konveks, litt (bøygd) ut på midten

.

Get Adobe Flash player

kvandas

kvardags

«kvandasle»: kvardagsleg; «kvandasklæu»; «te kvandasbruk»

.

Get Adobe Flash player

kvanni m.

kvannjol

gamal medisinplante, grønsak (Jf. staden Kvannegrøo). Jmf. kvannol. Også brukt ”kvann”

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake K (side 7)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>