headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

K (side 6)

 

 

 

 

 

 

 

krasafarén

krasafaren

som har lett for å «gå i kras» (gå sund)

.

Get Adobe Flash player

krasén

krasen

1) dårleg, 2) møyr, sprø

.

Get Adobe Flash player

krel m.

krel

mage (på born)

.

Get Adobe Flash player

krepperæ v.,-tæ

krepere

døy, både om folk og dyr

.

Get Adobe Flash player

kri f.

krig

 

.

Get Adobe Flash player

kri-kri...

kri-kri

kallerop for geitene; «kri-kri-kirri-kiiiiri-kirra...»

.

Get Adobe Flash player

krikk m.

krikk

elv som går i krok

.

Get Adobe Flash player

krim n.

krim

krimsjuke, forkjøling; «han drogst mæ krime lænji»: han var forkjøla lenge

.

Get Adobe Flash player

krimsjuk

krimsjuk

forkjøla

.

Get Adobe Flash player

kring

kring

1) god til å få til det ein vil; «kring på kjafte»: god til å snakke for seg, 2) smidig, ”lett før o snu se”, 3) netthendt

.

Get Adobe Flash player

kringrakarivæ f.

kringrakarive

lett rive som rakstejenta brukte til etter-raksten, elles vart det brukt breiare «kjæmbærivæ» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

kringriin

kringvriden

vridd, vrang

.

Get Adobe Flash player

kringsnudd

kringsnudd

stadvill

.

Get Adobe Flash player

krinkæ v.,-a

kringle

«krinkæ se fram»: sno seg fram, gjera det som er best etter tilhøva

.

Get Adobe Flash player

krihslæ v.,-a*

krisle

klø, t.d i halsen

.

Get Adobe Flash player

Kristjana

Kristiania

Oslo

.

Get Adobe Flash player

kristna m.

kristnad

dåp

.

Get Adobe Flash player

kristnæ v.,-a

kristne

kristne, ha til dåpen; ”han vart kristna te Ola”: han fekk namnet Ola

.

Get Adobe Flash player

kristnækjol m.

kristnekjol

dåpskjole

.

Get Adobe Flash player

kristnæluvæ f.

kristneluve

dåpsluve

.

Get Adobe Flash player

krjøpæ v., kråup

krype

1) krympe, 2) krype, krabbe

.

Get Adobe Flash player

krokbolu f.flt.

krokboler

kroklisser, pynteband i ull eller bomull

.

Get Adobe Flash player

krokfing m.

krokfinger

«dra krokfing»: styrkeprøve

.

Get Adobe Flash player

krokhasa

krokhasa

krokut i hasane, medfødd eller som resultat av alderdom

.

Get Adobe Flash player

krokspringæ v.,-sprang

krokspringe

springe i krok forbi einannan; «gå kroks»: gå omvegar i krok og sving

.

Get Adobe Flash player

krolæ v.,-a

klore

gripe, få feste; ”dei krola se fast uppi bergo” (men katta ”klora”

.

Get Adobe Flash player

kromm

krum

som går trått, som er i trongaste laget, brukt om t.d.ei dør, om ein kverv som går om ein tapp, eller om halsen; «e æ so kromm i hælse i dag»: eg er så trong i halsen i dag, dvs. eg har vondt for å svelgje

.

Get Adobe Flash player

kromsæ v.,-a

kromse

ta på, klå på, gramse

.

Get Adobe Flash player

kronglént

kronglut

trongt og vanskeleg å koma til/koma fram

.

Get Adobe Flash player

kru n.

krut

 

.

Get Adobe Flash player

kru v.,-ddæ

kry

yre, myldre; «dæ krur»

.

Get Adobe Flash player

krugg m.

krugg

pukkelrygg

.

Get Adobe Flash player

kruksén

kruksen

nedbøygd, stiv og krokut av alderdom eller sjukdom

.

Get Adobe Flash player

krukæ v.,-a

kruke

tur i lausdans der ein sit på huk og dansar

.

Get Adobe Flash player

krunæ f.

krune

den firkanta bjelken som gjekk frå langvegg til langvegg, under «slindo» og «tarrn» (s.d.), vart delvis brukt som hylle

.

Get Adobe Flash player

kruskæ v.,-a

kruske

rasle, t.d.i papir

.

Get Adobe Flash player

kruhslæ se te v.,-a*

krusle seg til

leggje seg godt, t.d. sagt om ungane; «dæi krusla se te»

.

Get Adobe Flash player

kruspén

kruspen

møyr og sprø, sagt om t.d. rømmebrød

.

Get Adobe Flash player

kruspæ v.,-a

kruspe

krasa, knasa, t.d. når ein et noko sprøtt

.

Get Adobe Flash player

krymlén

krymlen

stiv og ikkje heilt førleg; «krymlen i fingo»: stiv i fingrane

.

Get Adobe Flash player

krypplæhynt

krøplehorna

om dyr med horn som er mindre og meir krokute enn vanleg

.

Get Adobe Flash player

krytir n.flt.

krøter

helst kyr; kviger og kalvar vart kalla «småkrytir»

.

Get Adobe Flash player

krægda f.bf.

kregda

meslingane, krilla; «dæi lågo i krægdun»: dei låg med meslingar

.

Get Adobe Flash player

kræistæ v.,-a

kreiste

1) kryste, klemme, 2) bera seg ille; «han jikk o kræista o bar se»

.

Get Adobe Flash player

kræk

kryp

eit lite vesen

.

Get Adobe Flash player

kræk, a

krype

slepe seg sakte av gårde. "det æ so vidt han kræk se burtover"

.

Get Adobe Flash player

kræmbil m.

krembel

1) noko som ein kremjar i hop, 2) barnemage, jf. «krel»

.

Get Adobe Flash player

kræmmar m.

kremmar

handelsmann

.

Get Adobe Flash player

kræmmarjøld f.

kremmargjeld

det ein vart skuldig når ein «børga jå kræmare» (handelsmannen)

.

Get Adobe Flash player

kræmtæ v.,-a

kremte

1) klemme og ”kræistæ” ut vatn med hendene, 2) harke

.

Get Adobe Flash player

kræmtæfjøl f.

kremtefjøl

vaskebrett, med rifler av tre eller sink, til å skrubbe klesvask på

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake K (side 6)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>