headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

K (side 5)

 

 

 

 

 

 

 

klæve m.

kleve

rom ved sida av stova og kammerset i ei hallingstugu; også kalla «raskæklæven». Før dei bygde ”kårstugu”, budde gamlefolket i kleven, med eigen peis og kjellar

.

Get Adobe Flash player

kløkk

kløkk

ung, ikkje heilt utvaksen, sagt både om gras og om ungdom

.

Get Adobe Flash player

kløkkjin

kløkken

kjenslevar, lettrørt

.

Get Adobe Flash player

klønén

klønen

jf. «gue» og «treneve»

.

Get Adobe Flash player

kløpp m.

klopp

stutt bru over bekk

.

Get Adobe Flash player

kløv f.

kløv

(omfattar kløvsal, teine, kasse eller kagge)

.

Get Adobe Flash player

klå v.,-ddæ

klå

klø seg, skubbe seg; «klå se innåt noko»

.

Get Adobe Flash player

klåe m.

klåe

skabb (som klør)

.

Get Adobe Flash player

klåén m.bf.

klåen

farang i krigsåra 1940-45

.

Get Adobe Flash player

klåneve m.

klåneve

1) klåfingra person, 2) uroleg, energisk person; sjå ”handæklaug”

.

Get Adobe Flash player

klåug

klaug

«væra klåug»: ha veldig overskot; «då mått e væra klåug, skull e ta me te mæ slikt»

.

Get Adobe Flash player

knaga v.,-knog

gnaga

også uttala ”njaga”

.

Get Adobe Flash player

knurræ v.,-a

knurre

ein hund som knurrar, og er uroleg. Jfr. njurræ.

.

Get Adobe Flash player

knurpæ v.,-a

knurpe

tyggje så ein høyrer det, særleg brukt om hest

.

Get Adobe Flash player

knøa v.,-dde

kna

knøa ei kakuknøu. Kna brød-deigen. Jfr. njøa

.

Get Adobe Flash player

ko

kva

”ko sigji ru, ko sa ru”

.

Get Adobe Flash player

ko då?

kva då?

kvifor spør du?

.

Get Adobe Flash player

kofør el. kofær

korfor

kvifor

.

Get Adobe Flash player

koførnoko

kva for noko

 

.

Get Adobe Flash player

kok m.

kok

haug, dyngje; «møkjakok»

.

Get Adobe Flash player

kokande sjøl

kokande sjølv

kraftuttrykk når ein er arg, ”kokande harmæle”

.

Get Adobe Flash player

kokklæ m.

kokle

klump; «koklut gråut»: klumput graut

.

Get Adobe Flash player

kokæsild f.

kokesild

fersk sild, stor sild som kom frå sildefisket på Vestlandet (som spekesild vart namnet «gråbæinsild»)

.

Get Adobe Flash player

komedispelar m.

komediespelar

klovn, ein som finn på tull og tøys. Jf. «måfåkaggji»

.

Get Adobe Flash player

kommæderæ v.,-tæ

kommandere

gje ordrar, “du æ flink te o kommedere, men du æ kji noko tess”

.

Get Adobe Flash player

komp m.

komp

høgde i terrenget; «utpå kompe»: utpå høgda

.

Get Adobe Flash player

komærs m.

kommers

ståk, leven

.

Get Adobe Flash player

kongæns tenist

kongens teneste

militæret

.

Get Adobe Flash player

kopæ v., -ftæ

kope

glane, måpe, nistire; ”å stå som ’n Tore Førtænkt”

.

Get Adobe Flash player

kor

kvar

nokon kor”: nokon og kvar

.

Get Adobe Flash player

koraræ

kvarandre

 

.

Get Adobe Flash player

kort

kvart, kort

1) ”ettekort”: etter kvart, 2) kort, stutt; ”kåma te kort”: mislukkast, ikkje makte det ein har bestemt seg for

.

Get Adobe Flash player

kort ette anna

kvart etter anna

det eine etter det andre; «ette koraræ»

.

Get Adobe Flash player

kort ette se

kvart etter seg

på same måten, tilsvarande, i likskap med

.

Get Adobe Flash player

korter n.

kvarter

15 minutt

.

Get Adobe Flash player

kort-trøyæ f.

korttrøye

jakke til mannsbunad; «sylvknappaklæu»

.

Get Adobe Flash player

koss

koss, korleis

 

.

Get Adobe Flash player

kossomva

korsomvar

likevel, i alle tilfelle

.

Get Adobe Flash player

krabas m.

krabbas

tømmerstokkar som kjem på fløyting utan å vera merka, i Buskerud fylke; sjå Aasen Norsk Ordbog under Krabbas.

.

Get Adobe Flash player

krafsént

krafsent

fattigsleg, sagt om dei som sleit hardt økonomisk; «dæ va krafsént før dæi»

.

Get Adobe Flash player

krafsæ f.

krafse

1) lita rive til å rake med i bratt og steinut lende, vart også kalla «krabaskrafsæ», 2) reiskap til å planere med, ei slags hakke

.

Get Adobe Flash player

krafsæ v.,-a

krafse

«krafsæ te se pæing»: krafse til seg pengar; «krafsæ se fram»: krafse seg fram

.

Get Adobe Flash player

kra(v)fængt

kravfengt

vanskeleg, t.d. om ein stad som set store krav til dei som bur eller arbeider der

.

Get Adobe Flash player

krahslæ* v.,-a

krasle

rasle, om svak romstering

.

Get Adobe Flash player

krakji m.

krake

kjerr, også brukt om person som er skrøpeleg til beins, som er ”krakjin”

.

Get Adobe Flash player

kraklén

kraklen

veik og dårleg, ”kraklént”: ulendt og mest uframkommeleg

.

Get Adobe Flash player

krankal

krankal

skral, litt ufør, ikkje god til å ordne seg

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake K (side 5)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>