headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

F (side 4)

 

 

 

 

 

 

 

fløygd

fløygd

hjelpen, berga

fløyt

fløyt

snøgg og rask i arbeidet, som rekk over mykje. Jf. «fløtæ»

fløytæ v.,-ttæ

fløyte

1) fløyte tømmer i elva, 2) «fløytæ tå»: skumme av fløyta, «søtrummen»

fløytælapp m.

fløytelapp

(gamal stølskost), liten rund lapp steikt som pannekake, av røre med fløyte i

flå

flå

vid og grunn (t.d.om kjerald eller kar); «flåmyr»: grunn (og stor) myr

flår m.

flor

gjødselrenna i fjøsgolvet, skantile

flåsén

flåsut

uvøren i ordbruken

flått m.

flått

lus eller midd på smalen (som botemiddel nytta dei kreolinvask)

fodræ v.-a

fordre

forlange; ”fodringsfull”: kravstor; ”dæ fodrast mykji fôr”: det trengs mykje fôr

fomlæ v.,-a

fomle

leite, (t.d. i mørkret), plundre

fôras n.

fôras

smått fôr, fôrsubb, jf. «muras»

fôring f.

fôring

1) det å ”fôræ” (hente eller gje fôr), 2) området der ein fôra

fôrmø n.

fôrmo

høyrusk som inneheld mykje frø

fortæ v,-a

forte

skunde, ”fortæ se”

fôræ v.,-a

fôre

1) sanke fôr - skjera gras og rispe lauv, 2) gje dyra eit måltid

fot m.

fot

lengdemål, 33 cm

fot-(h)ælæ

fot-i-hæle

straks, hakk i hæl, med ein gong, snøgt; «kåma fotælæ»: koma like etter

fot-trøtén

fottroten

som ikkje er hjelpsam eller viljug til å gå ærend og hjelpe til

fotæ se v.,-a

fote seg

halde seg på føtene, finne fotfeste

fotæbuna m.

fotbunad

det ein har på føtene

fotænæpp m.

fotenepp

innbrett nedst på skinnfellen (dei bretta nedste delen av fellen inn under føtene
når dei la seg); sjå ”næppæ”

fotæspænne n.

fotspenne

bakfjøl i seng

framfus

framfus

som er frampå, om seg og for seg

framfødd

framfødd

om dyr som var fôra gjennom vinteren, og som så fann nok mat ute

framijønom

framigjennom

framover, lenger fram

framlutt

framlut

lut, krokut

framlæsst

framlest

1) om hestelass som er tyngst framme, 2) gravid, 3) fremmeleg

framma

framfor

 

frammafør

framanfor

 

frammate

framatil

 

frammi

framme i

framme i; «frammi stugun»: i stova

framslængjæ f.

framslengje

halvvaksen jente

framte

framover

 

framve

framved

«ho sit framve pæise»

framvækstring m.

framvekstring

tenåring eller yngre ungdom, frå tolv år til konfirmasjonsalder

frasa v.,-a

frasa

loge opp i ei bråvende

frea se v.,-ddæ

frede seg

roe seg

frega v.,-a

frega

spørja ut

frikar m.

frikar

«gå frikar»: vera uovervinneleg, særleg i dragsmål

frimåuro flt.

frimurar

 

fripåstig

fripostig

usjenert

froms kar/kvinne

frums

fyrstefødd kar/kvinne; «froms hest»: fyrstefødd fole

fruns m.

fruns

krans, klump, bunt, hårpryd på hest

fræistæ

prøve

forsøke

fræk

frek

kraftig, næringsrik, feit, stram og sterk (om mat)

fræmman

framand eller
fremmend

«væra fræmman»: vera gjest: «du må kji sita fræmman men ta ne-på åt de»:
ikkje tenk på at du er gjest, ikkje ver tilbakehalden, forsyn deg godt

fræmmanfølk flt.

framandfolk

kjænde og ukjænde, som vart servert, «storfræmman»: velsedde gjester

fræmmanmat m.

framandmat

gjestemat, mat som vart brukt når det kom folk på besøk, t.d. «fræmmanbrø»;
«fræmmanprim»

frøggnæ f.

frekne

(også uttala «fræggnæ»), ”vera frøggnut”

frøk

frøk

grov, stor og kraftig (for alderen)

  << tilbake F (side 4)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8
  neste side >>