headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

F (side 3)

 

 

 

 

 

 

 

fjættræ f.

fjetre

del av slede, sjå sledeteikning

fjørén

fjøren

spenstig

fjørfihslæ f.

firfisle

 

fjørækjærræ f.

fjørkjerre

kjerre med fjører, kyrkjekjerre, reisekjerre

fjøræsæng f.

førseng

seng med fjører som var bundne fast til botnen; «fjøramadrass»

fjøs-jall m.

fjøshjell

hjell i fjøset, «hems»; nytta til liggjestad for tenarar og legdafolk, men mest brukt til å ha
spekalvar på

fjøstunnæ f.

fjøstunne

lagga fjøsholk til å ha vatn til dyra i

fjåldræ v.-a

fjoldre

fjolle, ungjente som spelar fjollete og dum

fjåttén

fjotten

som ikkje vågar å seia imot, som held med alle

flag n.

flag

høgt, nake berg

flagmætt

flagmett

heilt full (om kjerald)

flaggræ v.-a

flagre

blafre

flagu f.

flage

ri; «vindflagu»; «æi flagu mæ jikt»

flak n.

flak

stor, tunn del av noko, t.d. «sjurtæflak»: skjorteflak

flakknæ v.,-a

flakne

losne og dette av (t.d. om måling), flasa

flanji m.

flange

lang kar

flasa v.-a

flasa

hudrasa, når hud losnar etter solbrenning t.d.

flekatåe

fleketåe

flekkvis berr mark om våren

fli v.,-ddæ

fli

1) rekkje, gje, 2) «fli se»: stelle seg, pynte seg

fliddæ f.

flidde

pynte- og pratesjuk kvinne

flisægrjøtstæin
m.

flisegrotstein

forvitra stein, også i fjell

flo f.

flo

lag; «æi køddnflo»: eit lag kornband; «æi fiskæflo»: eit lag fisk til raking

flokji m.

floke

1) lita sky, 2) problem, 3) «slå flokji»: slå armane i kross for at ein skal bli varm

flongsæ f.

flogse

villstyrig ungjente

flukst

flust

nøgda, meir enn nok

flukt f.-æ

flukt

«væra i flukt mæ»: få same høgda, t.d. åsar o.a. ved bygging

fluktn m.bf.

fluktn kan vera
dativ av flukt f.

«væra i fluktn»: vera frå seg eller uroleg, bekymra for noko

flytæ på v., flåut

flyte

ha ein føremun, ein fordel som gjev ein eit forsprang; “dæ va dæn fordeln han flåut på
framfør bror sin”

flæ f.

flæe

stor, flat vidde; «uppå flæn»; «innpå flæo»

flæin m.

flein

utvekst på dyr

flæis m.

fleis

andlet; «mitt i flæisn»

flækkji v.,-tæ

flekkje

skrelle av; «flækkji nevvær»: flekkje never

flænjæ f.

flengje

 

flænæ f.

flæne

flerre av eit hardt materiale, t.d. av ei helle eller skifer

flærræ f.

flerre

flerre, eit tunt stykkje av stein eller berg, men óg om hud

flæskæsøg f.

fleskesog

tunn skive spekeflesk, lagt på betente sår for å trekkje ut verken

flættande

flettande

veldig; forsterkande tilleggsord; «flættande go te dansæ»

flættæ f.

flette

1) (hår-)flette, 2) eit heilt stykke; «han ha alt sliji æi hæil flættæ», «ta æin fløyt te»

flættæ v.,-a

flette

flette, 1) flette (hår), 2) flå rev (eller andre dyr) slik at skinnet blir heilt

flø v.,-ddæ

flø

1) bli flo sjø, 2) renne over

fløgamasjinæ f.

flygemaskin

fly

fløgvet n.

flogvit

skarp i hovudarbeid, intelligent

fløgæ v., flåug,
f
løji

pare

pare (om bukk og geit, vêr og søye)

fløkk m.

flokk

sjå ”skøkk”

fløs n.

flos

skrell (av kokte poteter)

fløs(j)a v.,-tæ

flosa

skala av, skrelle (om kokte poteter)

fløt f.

flòt

flatt lende; «på fløtn»

fløt n.

flòt

«flæskæfløt»: feitt etter steikt flesk; «rummægråutfløt»: feittet som skil seg or rømmegrauten

fløta v.,-ttæ

flytta

1) flytte, reise, 2) reise på stølen eller heim att

fløttningslass n.

fløtningslass

også brukt ”fløtarlass”

fløtæ v., flåut

flyte

1) flyte (på vatnet), 2) ”fløtæ på”: vinne på; «flaut på alt»: rakk over alt

  << tilbake F (side 3)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8
  neste side >>