headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

F (side 2)

 

 

 

 

 

 

 

fillæhøgg n.

fillehogg

gjerning ein helst skulle sett ugjort

fing m.

finger

fingrane heiter: «tommmul, slæikjipøtt eller peikæfing, langæmann, lingeling eller gullæbrand, væslæfing

fingræ v.,-a

fingre

laga snor eller band med fingrane (gamal kunst)

fingræbjør n.

fingerbjørg

 

fingræløysu f.flt.

fingerløyser

vott utan fingrar (nytta av rakstejenta så ho ikkje skulle få blemmer i hendene)

fingrævøttu m.
flt.

fingervottar

”kyrkjivøttu”

finne m.

finne

vorte på dyr

finnlo el.
finnkulæ

finnlo

hårkule som storfe gulpa opp, sjå ”skøtlo”

finntøpp m.

finntopp

stivt, dårleg fôr på turr mark

finnæ åt v., fann

finne åt

prøve å ha moro med, terge

*finhsle

finsleg

som har fin utsjånad og framferd, helst om eit kvinnemenneske

finstigla

finstila

om prent med lita skrift, motsett: grovstigla

fintæ f.

finte

fantord, nedsetjande ord, ”snæiol

finæ på v.,-a

fine på

gjera betre enn det er, glatte over

firsenstjåu

etter dansk
firsinstyve, fire
gonger tjue

åtti

fisisøpp m.

fisisopp

røyksopp

fiskevø f.

fiskevod

fiskenot som vart dregen etter botnen

fiskæn m. bf.

fisken

indrefileten

fiskærø f.

fiskerod

1) skinnet på kokt fisk, 2) skjell på fisk

*fihslent

fislent

for svakt, for lite, for dårleg utført, ”fara åver mæ ein haralabb”

*fihslæ v,-a

fisle

smiske, gjera som ein er truskuldig

fjagg m.

fjagg

gut, kjærast

fjakklæ v.,-a

fjakle

skusle bort, somle bort (både om å skusle bort noko og om å somle seg bort)

fjakkæl m.

fjakkel

ein som er ustadig

fjampén

fjampen

bumsut kledd, i for store plagg, sjå ”usvæipén”

fjamsén

fjamsen

uroleg, forvirra

fjart m.

fjart

klump med avføring

fjasæ v.,-a

fjase

tulle, rote; «fjasæ se burt»: tulle seg bort, somle seg bort

fjellplistræ f.

fjellplistre

fuglen heilo, også kalla ”fjelljo”

fjætt m.

jf. fet steg

”få fjætt på”: få til å gå unna, bli fort kvitt

fjol

fjor

«i fjol»: i fjor; ”i fjol væt”: i fjor vinter; ”føræ åræ”: førre året

fjolkvigæ f.

fjorkvige

eitt år gamal kvige

fjolukse m.

fjorukse

eitt år gamal okse

fjolæ

fjerde

«fjolæ åræ»: fjerde året

fjon n.

fjon

lette, turre snøfluger, ”snjøflugu”

fjonk

fjong

1) rødig og rask for alderen, 2) fjong, oppstasa

fjugg m.

fugg

(bagasje, klede og proviant m.m.)

fjuggæ v.,-a

fugge

bunte saman klede og småting ein skal ha med seg

fjuntri

fjunteri

småting

fjuntræ v.,-a

fjuntre

pakke, utruste; «fjuntræ se ut»: utstyre seg, utruste seg med ting ein skal ha med seg og på
seg

fjurtan

fjorten

 

fjuskæ v.-a

fjuske

jukse; ” fjusk o fanteri æ kji bryæ vært”

fjæling(svæg) m.

fjerding

fjerdeparten av ei mil

fjælingsråust n.

fjerdingsraust

fjerdeparten av breidda på eit hus - det avgjorde høgda på raustet

fjælingsår n.

fjerdingsår

fjerdeparten av eit år, kvartal

fjæræ v.,-a

pynte

«fjæræ upp»: stase opp, pynte, t.d. med taggakant eller frynser; «fjæræ se upp»: pynte seg,
kle seg fint

fjæsing m.

fjesing

trepinne i sleden

fjætt m.

 

«få fjætt på»: få unna, bli fort kvitt

fjættræ v.,-a

fjetre

trollbinde, dei som hadde evna til det, dei kunne «fjættræ»; «væra fjættra»: vera klumsa,
trollbunden (ein kunne bli «fjættra» om ein kvakk óg»)

  << tilbake F (side 2)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8
  neste side >>