headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 9)

 

 

 

 

 

 

 

l f.

bør

det ein kunne bera på ryggen på ein gong

.

Get Adobe Flash player

le n.

bøle

1) seng, 2) tarveleg bustad, også brukt om lyden som budde der, t.d. «fantebøle». «Grisebøle»: liggeplass for grisen

.

Get Adobe Flash player

lén

bolen

vasstrukken; «vassbølén»

.

Get Adobe Flash player

lk m

bolk

1) tidsrom, t.d. «regnsværsbølk» 2) dele mellom båsane i fjøs

.

Get Adobe Flash player

bølle m.

bolle

«bøllæsætt»: sett av bollar med ulik storleik; «bøllækøpp»: bollekopp

.

Get Adobe Flash player

ln m. best.f.

etterbyrden

sjå ”greiæ”

.

Get Adobe Flash player

lt (børt)

bolt

1) unnseleg; «væra lite bølt»: vera unnseleg eller lite for seg. 2) når noko ikkje er nødvendig eller løner seg. "dæ vakji børt"

.

Get Adobe Flash player

bølt m.

bolt

1) bolt, t.d. «løddæbølt»: loddebolt, 2) strykejern med laus jernbolt som vart lagd på glørne til oppvarming

.

Get Adobe Flash player

lu f.

bøle

høg og lang trekiste som stod på stabburet, brukt til korn og mjøl

.

Get Adobe Flash player

læ se ne v.,-tæ

bole

finne seg ein liggjestad, sjølv om det er trongt, eller vanskeleg å få ordna seg; «bøltæ se åvær»: greidde noko for ei tid

.

Get Adobe Flash player

børg

byrg

stolt

.

Get Adobe Flash player

børg el. børji f.

borg

bradd, den øvre, bøygde kanten på eit metallkjerald

.

Get Adobe Flash player

børgæ v.,-a

borge

kjøpe på kreditt, vente med betalinga til seinare; «kjøpæ på børg»

.

Get Adobe Flash player

børkut

borkut

gråkvit, gulkvit (om hest); «Børkæn» og «Børka» var hestenamn

.

Get Adobe Flash player

børu f.

bore

lite hol

.

Get Adobe Flash player

bøs n.

bos

støv, smårusk

.

Get Adobe Flash player

bøsut

bosut

som har bos på seg

.

Get Adobe Flash player

bøtt m.

botn

”på bøtte”: i botnen

.

Get Adobe Flash player

bøttfargæ m.

botnfarge

hovudfarga

.

Get Adobe Flash player

bøtæ v.-ttæ

bøte

stoppe (t.d. sokkar)

.

Get Adobe Flash player

bøtæstæll n.

bøtestell

sysaker og anna til bøting, t.d. ein «botætull»: samling av bøter, tøylappar

.

Get Adobe Flash player

bøvæ v.,-dæ

behøve

trengje; «du bøve kji dæ»; du treng ikkje det

.

Get Adobe Flash player

bøværjæld f.

bevergjeld

sterk medisin (sekret frå bever) til utvortes bruk, mot gikt o.a.

.

Get Adobe Flash player

bådn n., flt. bødn

barn

lite barn

.

Get Adobe Flash player

bådndøme n.bf.

barndommen

«gå i bådndøme»: bli senil

.

Get Adobe Flash player

bådnfåst m.

barnevakt

(eller «bådnfost»), som passar på barn

.

Get Adobe Flash player

bådnæign

barneign

fruktbar alder; «kåma or bådnæign»: bli for gamal til å få barn

.

Get Adobe Flash player

båssu f.flt.

bosser

puter under salen, bogringen eller «klavatrøne»

.

Get Adobe Flash player

båu

båe

begge; «båu slagji»: båe slag ; ”an kan tru so båu”: ein kan tru både eitt og hitt

.

Get Adobe Flash player

båue m.

baue

hundekvelp

.

Get Adobe Flash player

båukæ v.,-a

bauke

drive hardt på; «ongatn båuka i snø»; «dæ æ båukjint»: det er strevsamt å ta seg fram

.

Get Adobe Flash player

båun f., flt. båuni

baun

kaffibønne

.

Get Adobe Flash player

båus

baus

stor, røsleg og stram, også brukt om fe

.

Get Adobe Flash player

båusæ v.,-a

bause

fosskoke, stige opp, halde på å koke over

.

Get Adobe Flash player

båuæ v.,-a

baue

gøy, gneldre (om hundkvelp)

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake B (side 9)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9