headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 9)

 

 

 

 

 

 

 

l f.

bør

det ein kunne bera på ryggen på ein gong

 

le n.

bøle

1) seng, 2) tarveleg bustad, også brukt om lyden som budde der, t.d. «fantebøle».
«Grisebøle»: liggeplass for grisen

lén

bolen

vasstrukken; «vassbølén»

lk m

bolk

1) tidsrom, t.d. «regnsværsbølk» 2) dele mellom båsane i fjøs

bølle m.

bolle

«bøllæsætt»: sett av bollar med ulik storleik; «bøllækøpp»: bollekopp

ln m. best.f.

etterbyrden

sjå ”greiæ”

lt (børt)

bolt

1) unnseleg; «væra lite bølt»: vera unnseleg eller lite for seg. 2) når noko ikkje er nødvendig
eller løner seg. "dæ vakji børt"

bølt m.

bolt

1) bolt, t.d. «løddæbølt»: loddebolt, 2) strykejern med laus jernbolt som vart lagd på glørne
til oppvarming

lu f.

bøle

høg og lang trekiste som stod på stabburet, brukt til korn og mjøl

læ se ne v.,-tæ

bole

finne seg ein liggjestad, sjølv om det er trongt, eller vanskeleg å få ordna seg; «bøltæ se
åvær»: greidde noko for ei tid

børg

byrg

stolt

børg el. børji f.

borg

bradd, den øvre, bøygde kanten på eit metallkjerald

børgæ v.,-a

borge

kjøpe på kreditt, vente med betalinga til seinare; «kjøpæ på børg»

børkut

borkut

gråkvit, gulkvit (om hest); «Børkæn» og «Børka» var hestenamn

børu f.

bore

lite hol

bøs n.

bos

støv, smårusk

bøsut

bosut

som har bos på seg

bøtt m.

botn

”på bøtte”: i botnen

bøttfargæ m.

botnfarge

hovudfarga

bøtæ v.-ttæ

bøte

stoppe (t.d. sokkar)

bøtæstæll n.

bøtestell

sysaker og anna til bøting, t.d. ein «botætull»: samling av bøter, tøylappar

bøvæ v.,-dæ

behøve

trengje; «du bøve kji dæ»; du treng ikkje det

bøværjæld f.

bevergjeld

sterk medisin (sekret frå bever) til utvortes bruk, mot gikt o.a.

bådn n., flt. bødn

barn

lite barn

bådndøme n.bf.

barndommen

«gå i bådndøme»: bli senil

bådnfåst m.

barnevakt

(eller «bådnfost»), som passar på barn

bådnæign

barneign

fruktbar alder; «kåma or bådnæign»: bli for gamal til å få barn

båssu f.flt.

bosser

puter under salen, bogringen eller «klavatrøne»

båu

båe

begge; «båu slagji»: båe slag ; ”an kan tru so båu”: ein kan tru både eitt og hitt

båue m.

baue

hundekvelp

båukæ v.,-a

bauke

drive hardt på; «ongatn båuka i snø»; «dæ æ båukjint»: det er strevsamt å ta seg fram

båun f., flt. båuni

baun

kaffibønne

båus

baus

stor, røsleg og stram, også brukt om fe

båusæ v.,-a

bause

fosskoke, stige opp, halde på å koke over

båuæ v.,-a

baue

gøy, gneldre (om hundkvelp)

  << tilbake B (side 9)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9