headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 8)

 

 

 

 

 

 

 

bæinstæ

beinaste

«gå bæinstæ»: gå beinaste vegen, gå beinveg, snarveg

.

Get Adobe Flash player

bæit f.

beit

ris, osp og råbjørk med ris på. Riset vart brukt til dyrefôr. Kyrne vart løyste ut ei stund midt på dagen for å «bitæ bæit», jf. «løysingsstellæ»

.

Get Adobe Flash player

bæita-sji el. bæisji f.

beitskie

innfelt stytte på sidene av ei dør eller glasopning i tømmervegg; «bæitutn»

.

Get Adobe Flash player

bæitakøst m.

beitkost

oppreist dunge (mot ein vegg) av bjørk med ris , som om våren vart saga opp til brennefang for komande vinter

.

Get Adobe Flash player

bæite n.

beite

1)hamn, stad der kyrne kunne beite, 2) tvispann, når to hestar drog same reidskap; «gøtt bæite»: om to som er samdrøgde, går godt i lag

.

Get Adobe Flash player

bækkjifar n.

bekkefar

der det renn lite eller har runne ein bekk

.

Get Adobe Flash player

bækkjikjæring f.

bekkekjerring

ekstrahjelp i slaktinga, ho stod i bekken og reingjorde tarmar og vom frå slaktedyra, og laga deretter «kurv»(pølser). Tarmane vart nytta til «kurvæsjinn». Sjå ”ræiædæiæ”

.

Get Adobe Flash player

bækkjikvædn f.

bekkekvern

kvern, mølle som stod ved bekk; saltkvern eller kvern til å mala korn og malt med

.

Get Adobe Flash player

lg m.

belg

1)t.d. «smiubælg»; 2) «ta bælgæn på nokon»: gå vilt på, helst om krøter når dei sprang etter grisane og ville ta dei (om våren, når dei ikkje var vande med kvarandre)

.

Get Adobe Flash player

ljispel n.

belgjespel

dragspel

.

Get Adobe Flash player

bæll m.

bell

kolv, pendel i bjølle

.

Get Adobe Flash player

lmæ v.,-a

belme

«bælmæ i se»: drikke fort og ufint, drikke for mykje

.

Get Adobe Flash player

bæmbil m.

bembel

navle

.

Get Adobe Flash player

bændil m.

bendel

1) smalt kanteband, 2) bandet kring kornband og lauvkjerv

.

Get Adobe Flash player

bændæ se v.,-a

bende seg

vri seg, vinde seg (om trematerial)

.

Get Adobe Flash player

bænkæ v.,-a

beinke

rette ut, gjera bein

.

Get Adobe Flash player

bænkæ f.

beinke

beine, teneste

.

Get Adobe Flash player

bænkasam

beinkesam

hjelpsam, tenestviljug, som gjerne ”gjere ei bænkæ”

.

Get Adobe Flash player

bæra fyry

bera føre

bera fôrdottar til dyra etter som budeia «vønla» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

bæra se

bera seg

syte, klage, ”uffæ se”

.

Get Adobe Flash player

bæra te

bera til

gå an; «dæ bar kji te»: det gjekk ikkje an

.

Get Adobe Flash player

bæra utåver

bera utover

sladre; «so dæi kåma på bygde»: så dei blir snakka om i bygda

.

Get Adobe Flash player

bæra v.,bar, børe

bera

(óg om å kalve)

.

Get Adobe Flash player

bærast te mæ

berast til med

ta til med noko; «dæ bærrst te mæ»: det tek til, det ber i veg: «dæ bærrst i vænda»: det ber over ende

.

Get Adobe Flash player

bærgskortæ f.

bergskorte

hylle i fjellet

.

Get Adobe Flash player

bærgstig m.

bergstig

veg i bergskorte

.

Get Adobe Flash player

bærkji v.,-tæ

berkje

ta av borken

.

Get Adobe Flash player

bærkjispae m.

berkjespade

spade til å ta av borken med

.

Get Adobe Flash player

bærmæ f.

berme

avfall ved safting; «bærmæn»

.

Get Adobe Flash player

Bærn

Bergen

 

.

Get Adobe Flash player

bærr

berr

«drikkji bært»: drikke bert, dvs. drikke ublanda (noko som eigentleg skulle blandast); ”bærr mark”

.

Get Adobe Flash player

bærrføtt

berrføtt

(eller «børrføtt»), utan noko på føtene

.

Get Adobe Flash player

bærrhuva

berrhuva

utan luve; «luvælåus»

.

Get Adobe Flash player

bærvon f.

bærvon

stad der det er mykje bær

.

Get Adobe Flash player

bæræ me!

betre meg

hjelpe meg for ein tilstand!

.

Get Adobe Flash player

bæstnæ v.,-ssna

besne

friskne til att

.

Get Adobe Flash player

bæstæ v.,-a

beste

tråkle, sy laust, med store sting; «bæstæ innåt», til skilnad frå «næstæ» (s.d.)

.

Get Adobe Flash player

bæsæ v.,-sstæ

bæse

få kyr på bås; «kjyddne bæsstæ se (sjøl)»: kyrne gjekk på båsen av seg sjølve

.

Get Adobe Flash player

bø n.

bod

beskjed sendt med andre

.

Get Adobe Flash player

bøbbe m.

bobbe

storkar, ein som er viktig og stor på det, med eller utan grunn; ”stort ska dæ væra om so heilæ rauve æ utæ”

.

Get Adobe Flash player

bøgadretu f.

bogedrite

diaré, laus mage

.

Get Adobe Flash player

bøgastællæ m.

bogestelle

oppmura steingard der jegeren kunne stå usett for rein og andre dyr

.

Get Adobe Flash player

bøgnæ v.,-a

bogne

«krøknæ»

.

Get Adobe Flash player

bøji m.

boge

t.d.»sprættæbøji»: guteleike, pil og boge, jf. «værbøji»

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake B (side 8)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>