headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 7)

 

 

 

 

 

 

 

buldræ i
blænkæn v.,-a

buldre blenken

uteleik, gøymeleik, tvibrent

bullæ f.

bolle

liten bolle laga av vanleg brøddeig

bulung m.

bulung

1) ermelaus ulltrøye til å ha nærast kroppen vinterstid, 2) halvferdig strikketøy utan ermer.
jf. bolung

bunding m.

bunding

strikketøy, sjå ”bindæ” og ”nykklla”

bundingskrok m.

bundingskrok

krok som vart festa i beltet, brukt til å ha garnnysta på når dei gjekk og batt (strikka)

bunæ f.

bune

muskel; «sværæ bunu»: store musklar. Sjå ”bonug”

burgang m., el.-gøngu f.

burgang el.
burgonge

ransaking, det å få med seg eit vitne for å ta att noko som var stole

buros f.

buros

ringorm

burre m.

burre

bekar, sauebukk

burta el. burtafør

borta(n)for

 

burtate

borta(n)til

 

burtatt

bort att

attende til ein stad

burthæft n.

bortheft

«få burthæft»: bli hefta bort, jf. «burtvilla»

burtæ v., bør,
burt, bula

burde

«dæ burt du jæra»; «dæ ha ru bula jort»

burtæte

bortetter

bortover

bus n.

bus

sterk nedbør; «snjøbus»; «regnbus»

busalt n.

busalt

krøttersalt, til skilnad frå ”smørsalt”, særleg brukt om salt til kyrne sommarstid (for å gjera
dei heimkjære)

busén m.bf.

busen

busemannen, brukt til å skremma ungar med

busén

busen

pågåande, endefram, ein som busar på; ”kåma bus på ein”: koma brått og uventa på ein

buskapskjel m.

buskapskjel

stor koparkjel til primkoking (ein «storæ-kjel» - «væslækjel» vart brukt når ein skulle koke
mindre sødningar)

bussæra m.flt.

bussar

kameratar, «goe bussæra»: som held saman, gode vener

bussærull m. el.-rullæ f.

busserull

heilklypt utapåskjorte til karfolk, både til helg og sykne

bustul el. busul m.

bustul

treneve, utan handlag, ein som høvde best til å «bustullæ»: gjera grovarbeid i hus og fjøs

bustælæiv m.

busteleiv

bekatråd påsett grisebust, brukt til å sy lêr, skor og skinnvarer med

bustæræip n.

bustereip

reip laga med grisebust i

butt m.

butt

trekjerald som var vidast oppe, brukt til smør («smørbutt»)

buttæ v.,-a

butte

byte utan mellomlag, kastebyte. Jf. «bytæ»

buttæl el. buttil m.

buttel

glasflaske som tok 3/4 eller 1 liter

buuk m.

buk

bråk, leven; «dæ æ noko buuk uti mjølkæbun»

byggna m.

bygnad

tvihøgda hus

byksæ v.,-a

bykse

hoppe over noko med eit langt steg; «han bykstæ agålæ»: han bykste av garde

bystæ se v.,-a

byste seg

morske seg, ”væra bystén”; «dæi bysta se te» eller «dæi vorto bystnæ»

bysynle (bysyle)

berrsynleg

(eller «bysile»), i eins ærend; «gå bysile»

byte n.

byte

eit byte der ingen får mellomlag. Jf. «buttæ»

byting m.

bytting

unge som ein trudde var ombytta med ein trollunge, óg brukt som skjellsord

byttæ f.

bytte

trekjerald på skap som ei tunne, fanst i fleire storleikar; «syrpæbyttæ»; «mjølkæbyttæ»

bytæ v.,-ttæ

byte

skifte, dele, t.d. ein gard; jf. «sjiftæ»; ”bytast på”: skifte på (å gjera noko); ”bytesarbei”

bæ(i)nkæ f.

beinke

beine; «jæra æi bæ(i)nkæ»: 1) hjelpe, gjera ei tenest 2) rette opp noko

bæiand n.

beiand

stort beist, om dyr eller menneske

bæinén(t)

beinen

grei, enkel;«ikkji so bæinent»: ikkje så greitt

bæinrangæl n.

beinrangel

skjelett, beingrind, berre beina (óg om levande folk som var svært magre)

bæinrøyk m.

beinrøyk

rett skil i håret, sjå «røyk»

  << tilbake B (side 7)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>