headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 7)

 

 

 

 

 

 

 

buldræ i blænkæn v.,-a

buldre blenken

uteleik, gøymeleik, tvibrent

.

Get Adobe Flash player

bullæ f.

bolle

liten bolle laga av vanleg brøddeig

.

Get Adobe Flash player

bulung m.

bulung

1) ermelaus ulltrøye til å ha nærast kroppen vinterstid, 2) halvferdig strikketøy utan ermer.
jf. bolung

.

Get Adobe Flash player

bunding m.

bunding

strikketøy, sjå ”bindæ” og ”nykklla”

.

Get Adobe Flash player

bundingskrok m.

bundingskrok

krok som vart festa i beltet, brukt til å ha garnnysta på når dei gjekk og batt (strikka)

.

Get Adobe Flash player

bunæ f.

bune

muskel; «sværæ bunu»: store musklar. Sjå ”bonug”

.

Get Adobe Flash player

burgang m., el. -gøngu f.

burgang el. burgonge

ransaking, det å få med seg eit vitne for å ta att noko som var stole

.

Get Adobe Flash player

buros f.

buros

ringorm

.

Get Adobe Flash player

burre m.

burre

bekar, sauebukk

.

Get Adobe Flash player

burta el. burtafør

borta(n)for

 

.

Get Adobe Flash player

burtate

borta(n)til

 

.

Get Adobe Flash player

burtatt

bort att

attende til ein stad

.

Get Adobe Flash player

burthæft n.

bortheft

«få burthæft»: bli hefta bort, jf. «burtvilla»

.

Get Adobe Flash player

burtæ v., bør, burt, bula

burde

«dæ burt du jæra»; «dæ ha ru bula jort»

.

Get Adobe Flash player

burtæte

bortetter

bortover

.

Get Adobe Flash player

bus n.

bus

sterk nedbør; «snjøbus»; «regnbus»

.

Get Adobe Flash player

busalt n.

busalt

krøttersalt, til skilnad frå ”smørsalt”, særleg brukt om salt til kyrne sommarstid (for å gjera dei heimkjære)

.

Get Adobe Flash player

busén m.bf.

busen

busemannen, brukt til å skremma ungar med

.

Get Adobe Flash player

busén

busen

pågåande, endefram, ein som busar på; ”kåma bus på ein”: koma brått og uventa på ein

.

Get Adobe Flash player

buskapskjel m.

buskapskjel

stor koparkjel til primkoking (ein «storæ-kjel» - «væslækjel» vart brukt når ein skulle koke mindre sødningar)

.

Get Adobe Flash player

bussæra m.flt.

bussar

kameratar, «goe bussæra»: som held saman, gode vener

.

Get Adobe Flash player

bussærull m. el. -rullæ f.

busserull

heilklypt utapåskjorte til karfolk, både til helg og sykne

.

Get Adobe Flash player

bustul el. busul m.

bustul

treneve, utan handlag, ein som høvde best til å «bustullæ»: gjera grovarbeid i hus og fjøs

.

Get Adobe Flash player

bustælæiv m.

busteleiv

bekatråd påsett grisebust, brukt til å sy lêr, skor og skinnvarer med

.

Get Adobe Flash player

bustæræip n.

bustereip

reip laga med grisebust i

.

Get Adobe Flash player

butt m.

butt

trekjerald som var vidast oppe, brukt til smør («smørbutt»)

.

Get Adobe Flash player

buttæ v.,-a

butte

byte utan mellomlag, kastebyte. Jf. «bytæ»

.

Get Adobe Flash player

buttæl el. buttil m.

buttel

glasflaske som tok 3/4 eller 1 liter

.

Get Adobe Flash player

buuk m.

buk

bråk, leven; «dæ æ noko buuk uti mjølkæbun»

.

Get Adobe Flash player

byggna m.

bygnad

tvihøgda hus

.

Get Adobe Flash player

byksæ v.,-a

bykse

hoppe over noko med eit langt steg; «han bykstæ agålæ»: han bykste av garde

.

Get Adobe Flash player

bystæ se v.,-a

byste seg

morske seg, ”væra bystén”; «dæi bysta se te» eller «dæi vorto bystnæ»

.

Get Adobe Flash player

bysynle (bysyle)

berrsynleg

(eller «bysile»), i eins ærend; «gå bysile»

.

Get Adobe Flash player

byte n.

byte

eit byte der ingen får mellomlag. Jf. «buttæ»

.

Get Adobe Flash player

byting m.

bytting

unge som ein trudde var ombytta med ein trollunge, óg brukt som skjellsord

.

Get Adobe Flash player

byttæ f.

bytte

trekjerald på skap som ei tunne, fanst i fleire storleikar; «syrpæbyttæ»; «mjølkæbyttæ»

.

Get Adobe Flash player

bytæ v.,-ttæ

byte

skifte, dele, t.d. ein gard; jf. «sjiftæ»; ”bytast på”: skifte på (å gjera noko); ”bytesarbei”

.

Get Adobe Flash player

bæ(i)nkæ f.

beinke

beine; «jæra æi bæ(i)nkæ»: 1) hjelpe, gjera ei tenest 2) rette opp noko

.

Get Adobe Flash player

bæiand n.

beiand

stort beist, om dyr eller menneske

.

Get Adobe Flash player

bæinén

beinen

grei, enkel;«ikkji so bæinent»: ikkje så greitt

.

Get Adobe Flash player

bæinrangæl n.

beinrangel

skjelett, beingrind, berre beina (óg om levande folk som var svært magre)

.

Get Adobe Flash player

bæinrøyk m.

beinrøyk

rett skil i håret, sjå «røyk»

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake B (side 7)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>