headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 6)

 

 

 

 

 

 

 

brænslæ f.

brensle

halsbrann, frå gamalt av kalla «ældsott»

.

Get Adobe Flash player

bræstæ f.

breste

matrett laga ved å ha sur mjølk (eller surost) i kokande, søt mjølk (slik at det brast); «råmjølkbræstæ» vart laga av råmjølk og søt mjølk; sjå ”drævlæ”

.

Get Adobe Flash player

bræsæ f.

bræse

1) hard regnskur, styrtregn; «safsént te bræsæ»: svært til styrtregn, 2) eit stort lag eller selskap; «æi svær bræsæ»

.

Get Adobe Flash player

bræsæ v.,-a

bræse

1) steike ved sterk varme (t.d. i ei «bræsæpannæ»: steikepanne). 2) vera brå, ha hast-verk med å få noko i gang trass i vanskar: «bræsæ på før å kåma tile på støln»

.

Get Adobe Flash player

brættæ se v.,-a

brette seg

vera overlegen, stramme seg opp, setja nasen i sky

.

Get Adobe Flash player

brættæ f.

brette

”skibrættæ”: skitupp

.

Get Adobe Flash player

brææ f.

bræe

1) bokperm; «stivæ bræu», 2) «snøbrææ»

.

Get Adobe Flash player

brødd m.

brodd

samling av dyrehår, brukt i hovudputer, «æljibrødd» eller «ræinsbrødd»

.

Get Adobe Flash player

brøkjin

brytjen

stiv og umedgjerleg

.

Get Adobe Flash player

brøkju f.

brytje

(også uttala «brøku»), person som er stor, kraftig, svær til å arbeide

.

Get Adobe Flash player

brøkjæ f.

brytje

sterkt og solid kvinnfolk

.

Get Adobe Flash player

brøkkæ v.,-a

brokke

trå; om hest som vil heim att dit han er komen frå, som «trår hæimatt»

.

Get Adobe Flash player

brølæfsæ f.

brødlefse

lefse av rømmebrød, bretta dobbelt to gonger

.

Get Adobe Flash player

brøndut

brandut

mørkstriput (om kyr)

.

Get Adobe Flash player

brøt n.

brot

1) nybrot, "nybrøt", 2) lang brekkstong, «våg», 3) rom ved sida av treskjelåven, der ein hadde «loe» (kornbanda); «uti brøte»

.

Get Adobe Flash player

brøte m.

brote

«æin hæil brøte»: ein brote, ein heil masse, ei stor mengde

.

Get Adobe Flash player

brøtning m.

brøtning

losing og fløyting av tømmer

.

Get Adobe Flash player

brøto

 

gards/stad navn (Bråten), lendet låg høgare eller lågare i terrenget. Også "brøtæ" (utt. med trykk på æ) - ein brytning i lendet.

 

brøttæ f.

bratte

bratt stad; «i brøttun»: der det er bratt

.

Get Adobe Flash player

brøtæ v., bryt, bråut

bryte

«brøtæ se te»: tvinge seg til, gjera noko ein veit er rett, men som ein ikkje har lyst til

.

Get Adobe Flash player

brøtæ

brottet

(utt. med trykk på ø) plassen for halm og turrfor inne på låven, lågare enn sjølve låvegolvet

 

brøysén

breisen

fyldig, utoverspreidd

.

Get Adobe Flash player

brøyæ f.

breie

utåverbreidd høy eller anna som ligg til turk, t.d.»fórbrøyæ»; «låuvbrøyæ»; «møkjabrøyæ»

.

Get Adobe Flash player

brøyæ v.,-ddæ

breie

reie; 1) å riste opp og breie noko utover til turk, 2) reie senga

.

Get Adobe Flash player

bråk f.

bråk

veggfast reiskap, jarnbøyle eller viuspenning, brukt til å «bråkæ» (reie) skinn med

.

Get Adobe Flash player

bråkkæ v.,-a

brokke

trå mot heimtraktene (om hest)

 

bråut f.

braut

stad der lendet bryt, har ein knekk; «utpå bråutn»

.

Get Adobe Flash player

bu f.

bu

butikk; 1) ”e ska på bue”: eg skal til butikken. 2) bu, t.d. stølsbu, også brukt om fyrste høgda i stabburet

.

Get Adobe Flash player

bu v.,-ddæ

bu

førebu; «dæi voro buddæ, dæi hadde butt se»: dei var førebudde, dei hadde budd seg

.

Get Adobe Flash player

bufar f.

bufar

sjau; 1) fæl sjau, treng ikkje vera buføring, 2) uforvarande uhell

.

Get Adobe Flash player

bufarsdagen m.bf.

bufarsdagen

dagen dei flytta til eller frå stølen

.

Get Adobe Flash player

bufargråut m.

buferdsgraut

rømmegraut som vart kokt bufardagen

.

Get Adobe Flash player

bufarhælji f.bf.

bufarshelga

tiande helga etter jonsok

.

Get Adobe Flash player

bufarlass n.

bufarsslass

flyttelass til og frå stølen på bufardagen

.

Get Adobe Flash player

bufarviku f.

bufarssveka

veka før dei skulle flytta heim att, då dei ordna seg og pakka

.

Get Adobe Flash player

bufarværme m.

bufarsbål

bål kvelden før dei skulle flytta heim att

.

Get Adobe Flash player

bufarænde m.

bufarende

uvøren gutunge

.

Get Adobe Flash player

bufæl f.

buferd

samling av krøtter frå ein gard når dei ”buføldæ”, dvs. «fløttæ» til eller frå stølen

.

Get Adobe Flash player

bukk m.

bukk

trebukk til å setja under bordplata eller anna, ”sagbukk”

.

Get Adobe Flash player

bukk-o-jæit m.

bukk og geit

nyare tømmerdoning, festa med drag i staden for skjæker. Sjå «stutting o dubbæ»

.

Get Adobe Flash player

bukseræ v.,-dæ

buksere

gå ut for seg sjølv, ”løysæ brokji”

.

Get Adobe Flash player

bukæ v.,-a

buke

1) stå i med arbeid, «bukæ på», 2) «bukæ på se»: ha på seg ekstra med klede

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake B (side 6)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>