headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 5)

 

 

 

 

 

 

 

brande m.

brande

1) vedtre som det brenn i eller har brunne i, 2) stor kar el. okse

braniskistæ f.

bragerneskiste

liten kiste som dei hadde mat i når dei køyrde lass frå Branæs (s.d.)

brankæ v.,-a

branke

brekke, skamfara seg; «brankæ æi bringæspølu»: øydeleggje eit sidebein

branngult

branngult

oransje (plantefarge)

brannjødn n.

brannjern

trekanta innretning som vart sett i peisen og brukt til å setja kaffikjelen og andre kjelar på

Branæs

Bragernes

Bragernes, dvs.Drammen

brasa v.

brasa

brasa saman, sveise (i smieavlen)

breka v.,-a

breka

trygle, nibeda (helst om ungar); «breka se te noko»

bringæ f.

bringe

bryst

bringæ-ring m.

bringering

enkel sylvring til kragen på bunadsskjorta, også kalla «æi sprættæ»

bringæspøle m.

bringespole

ribbein

brisk m.

brisk

einer

briskji-krøklæ f.

briskekrøkle

einerkjerr, også brukt ”briskjikrakji”

briskjiløg m.

briskelog

einerlog, vatn kokt på brisk, brukt til å «briskjiløgbaka» (vaske) trekjerald i

briskjinål f., flt.
–næli

briskenål

einernål

briskjitreak m.

brisketreak

lakrisliknande masse av innkokt briskebærlog tilsett mjølk, fløyte og sukker

brjøst n.

bryst

 

brjøstklut m.

brystklut

klut til å ha i bringa, brodert med «køristæin» (s.d.)

brok f.

brok

bukse; «å bæra brokji sjøl»: når eit kvinnfolk ville eller måtte rå for alt sjølv; «løysæ brokji»:
gjera frå seg; «knebrok»; «sjinnbrok»; «våbmålsbrok»; «langbrok»; «undæbrok»;
«skarvæbrok»; «hælgædagsbrok»

brokæstrompæ f.

brokestrumpe

buksebein

brokætak n.

broketak

tak i dragsmål, når ein festa høgre handa i buksebeinet og venstre handa bak ryggen på den
ein skulle dragast med

brokææbne n.

brokemne

tøystykke ein kunne lage ei brok av

bróm m.

brum

knupp på lauvtre tidleg om våren. (Rypene åt dei, og kråsen på rypa vart difor kalla
«brómsækken»). «Skogæn broma»

bru f.

brur

 

brull m. el. brulle
f.

brull

hårkrull

brun f.

bru

 

brun m.

brunn

mura brønn, gjerne med tømra ”brunhus” oppå

brunasårkji m.

brunesårke

eksem, brune sårskorper på spenane, ein type eksem som var ei plage for kyrne når dei
kom på beite om våren

brundæ v., - a

brunde

vera i brunst; «æin brundæbukk»: geite- el. sauebukk som jagar i parringstida

bruræfæl f.

brureferd

brurefylgje; «lagfæl»

bruhsl* f.

brusl

bose, bol, tillaga av brisk og granbar

bry n.

bry

plage; «kåma å sæta bry på følk»: vera til bry, til bryderi for folk

bryne n.

bryne

skrive; 1)«kakubryne»: brødskive, 2) skiferstykke til å kvesse t.d. ljåen med

brynslæ f.

brynsle

overhaling

brynæbutt m.

brynebutt

liten trebutt med ein krok på, butten festa ein bak på broka eller i ei lêr-reim. «Brynæbuttn»
vart nytta til å ha vatn og bryne i

brynæstronk m.

brynestrunk

det same som «brynæbutt», men ofte laga av metall

bræ v.,-ddæ

bræ

smelte; 1) impregnere med varm tretjøre, tjørebre, 2) smelte, t.d. om å smelte feittet
etter slakting; «bræ tølg o smult»; ”bræ snjø”, 3) prøve å oversjå;
«å bræ åvær mæ di»: å bera over med det, late som ein ikkje legg merke til det

bræilett

breilett

brei i andletet

bræimjøl n.

breimjøl

utbakingsmjøl

brænji v.,-gdæ

brengje

bryte, vri; «brænjint»: trongt å få ordna seg, vanskeleg ¨å koma fram

brænnægras n.

brennegras

brennesle

brænnævinsfanten m.bf.

brennevinsfanten

brennevinskontrolløren

  << tilbake B (side 5)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>