headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 4)

 

 

 

 

 

 

 

blosott f.

blodsott

blodkreft

.

Get Adobe Flash player

blyle

blyleg

hyggeleg, oppmuntrande, som det var selskap i, eller om å vera fleire saman

.

Get Adobe Flash player

blyr m.

blyr

hygge, trivnad; «dæ æ slik blyr mæ æin hund»

.

Get Adobe Flash player

blæ v., -ddæ

bla

t.d. i avis eller bok

.

Get Adobe Flash player

blækkji f.

blekkje

stort, breitt blad, særleg på rotvekster

.

Get Adobe Flash player

blæmæ f.

blemme

veskefylt blære i huda, ”vassblæmæ”

.

Get Adobe Flash player

blændæ f.

blende

sur myse som laga seg på kjellarmjølka, blanda med vatn og brukt som tyrstedrikk om sommaren

.

Get Adobe Flash player

blæng m.

bleng

mjølkesvett til å skylja gjennom separatoren

.

Get Adobe Flash player

blænkji v.,-tæ

blenkje

1)blenkje, glitre, 2) vise brunst (om kyr)

.

Get Adobe Flash player

blætt(ande)

blettande

heilt, svært; «blætt alæinæ»: heilt åleine; «blættande ong»: svært ung

.

Get Adobe Flash player

blø n.flt.

blad

fleirtal av blad;”dæ sto i bløo”: det sto i avisene

.

Get Adobe Flash player

bløkkæ v.,-a

blokke

1) «bløkkæ ut»: blokke ut, gjera større (t.d. om skor), 2) «bløkkæ se ut»: få blekk eller blod på seg

.

Get Adobe Flash player

bløkkæbær f.

blokkebær

skinntryte

.

Get Adobe Flash player

bløku f.

bloke

1) oppbretta stakk, nytta til å bera noko i, 2) «bløkutæinæ»: lita teine til å rispe lauv i (også brukt som ryggsekk)

.

Get Adobe Flash player

bløtt

blott

utarma økonomisk, også sagt om velståande folk som vart fattige

.

Get Adobe Flash player

bløttnæ v.,-a

blotne

bli blaut; ”snjøn bløttna i vårbløtun”

.

Get Adobe Flash player

bløyg m.

bleig

kile

.

Get Adobe Flash player

bløyjin

bleigen

sta, uthaldande, om ein som ikkje gjev seg om han møter motstand

.

Get Adobe Flash player

bløytæ v.,-ttæ

bløyte

leggje klær i bløyt for vask, ”læggji i bløt”

.

Get Adobe Flash player

bløytæ f.

bløyte, regnskur

1) regnbløyte, el. i overført tyding om festar der det er mykje drikke 2) bløytlegging av t.d. klede

.

Get Adobe Flash player

bløyæ f.

bleie

laken

.

Get Adobe Flash player

blåtøy n.

blåtøy

bomullstøy som ikkje er kvitt, men farga (treng ikkje vera blått);»blåklæu»

.

Get Adobe Flash player

blåutprim n.

blautprim

linnkokt, mjukt prim

.

Get Adobe Flash player

bol n.

bol

stad der det veks mykje av noko (helst av bær); «e fann æit bol», jf. «møsabol»

.

Get Adobe Flash player

bolsetu f.

bordsete

tida dei sat til bords

.

Get Adobe Flash player

bolsnyta f.

bordsnyta

hjørna på bordet

.

Get Adobe Flash player

bolsættna m.

bordsetnad

dei som fekk plass ved bordet

.

Get Adobe Flash player

bolung m.

bulung

1) ermelaus ulltrøye til å ha nærast kroppen vinterstid, 2) halvferdig strikketøy utan ermer.
jf. bulung

.

Get Adobe Flash player

bolæ f.

borde

smalt band i forskjellige fargar, brukt til pynt

.

Get Adobe Flash player

bomlæ v.,-a

bomle

romle, gjerne om magelyd; «væra bomlén i maga»: når det lett romlar i magen på ein

.

Get Adobe Flash player

bommølju m.

bomolje

tjukk smøreolje. Oljen kunne varmast opp og nyttast som botemiddel mot øyreverk, eller ein kunne ha varm olje i klut på bringa som botemiddel mot hoste (varm talg og parafinolje vart óg brukt slik)

.

Get Adobe Flash player

bongæ f.

bunge

møkdunge; «hestæbongæ»; «bjødnabongæ»

.

Get Adobe Flash player

bonitet m.

bonitet

kvalitet

.

Get Adobe Flash player

bonkji m.

bunke

t.d. med samanbunta aviser

.

Get Adobe Flash player

bonkæ f.

bunke

bulk, også brukt „ein bonk“

.

Get Adobe Flash player

bonkæ v.,-a

bunke

«bonkæ ræ på plass»: banke det på plass (om oppretting)

.

Get Adobe Flash player

bonug

bunug

tettvaksen, grovlemma, om ein med svære «bunu»: musklar

.

Get Adobe Flash player

boræ v.,-a

bore

bælje, om okse eller sinna ku

.

Get Adobe Flash player

bot-i-von f.

botevon

uttrykket blir stort sett brukt i overført tyding; «dæ kunna no væra æi bot-i-von å prøvæ te»: ein kan alltids freiste, «dæ æ kji bot-i-von»: det er nyttelaust (t.d. nyttelaust å spandere tid på, håplaust å bøte eller reparere)

.

Get Adobe Flash player

botut

botut

flekkut, t.d. om dyr eller om ujamn eng

.

Get Adobe Flash player

bradd n.

bradd

indre kant på eit kjerald

.

Get Adobe Flash player

braddfull

braddfull

full opp til «bradde» (kanten), breddfull, heilt full

.

Get Adobe Flash player

bragdævæv m.

bragdevev

vev med mønster. Jf. «rosæbragd»

.

Get Adobe Flash player

brakslæ v.,-a

braksle

ramle, skramle; «å kåma brakslan»: koma ramlande

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake B (side 4)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>