headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 3)

 

 

 

 

 

 

 

bevræ v.,-a

bivre

skjelve

.

Get Adobe Flash player

bevænt

bevendt

om stoda til noko; «dæ vart so lite bevænt, før e vart so burthæfta»: det vart så lite gjort, lite utført (om arbeid o.a.), fordi eg vart hefta bort

.

Get Adobe Flash player

bi v., vart, vørte

bli

«bi ve æinan»: bli gift; «bi vare»: bli var, få sjå; «bi ve vone»: bli ved vona; «kjæm te bia»

.

Get Adobe Flash player

biddæ v., -a

bidde

overtale; «fekk bidda´n te væra»: fekk overtalt han til å bli verande

.

Get Adobe Flash player

bidigæ

bidige

«kor bidigæ dag»: kvar einaste dag

.

Get Adobe Flash player

bidne n.

bidne

kjerald av eit eller anna slag; kar til å ha noko i; «matbidne»

.

Get Adobe Flash player

bikse m.

bikse

kakse, ein kar som er velståande og for seg

.

Get Adobe Flash player

biksæ v.,-a

bikse

spikre fast eit utspana skinn, med spikar eller trepinnar, til ein vegg

.

Get Adobe Flash player

bindæ v., bitt, batt, bønde

binde

1) strikke; «bunding»: strikketøy, 2) binde fast

.

Get Adobe Flash player

birhane m.

birhane

tappekran på tønne, over vasken o.a.; «springæn»: vasskrana

.

Get Adobe Flash player

bisk m.

bisk

andre matmål for dagen, i åtte-nitida om morgonen; «æta te bisk»; «å biskæ»

.

Get Adobe Flash player

biskæbrø n.

biskebrød

magert rummebrød med smult og talg I staden for smør, sjå ”tølgæbrø”

.

Get Adobe Flash player

biskøykt f.

bisk(e)økt

fyrste arbeidsøkta om dagen, økta fram til bisk

.

Get Adobe Flash player

bismar m.

bismar

1) vekt, 2) bismarpund (1 bismarpund = 6 kg)

.

Get Adobe Flash player

bissmi n.

bitsmid

kjekling

.

Get Adobe Flash player

bitast v., -tost

bitast

krangle, kjeftast, jf. «bissmi»

.

Get Adobe Flash player

bitæti n.

biteti

litt mat, litt å bite i

.

Get Adobe Flash player

biæ v.,-ddæ

bie

1) vente, gje tål; ”e synst e biddæ lænji nøkk” 2) «mat te o biæ på»: mat ein kan gålengepå (så ein kan vente lenge med å eta neste gong);”an bia på noko gødt dæn som bia på ein høg dugul”: t.d. brukt om ein som venta lenge med å gifte seg

.

Get Adobe Flash player

bjuglén

bjuglen

ustø (også uttala «mjuglén») «bjuglén i føto»: ustø og skjelven i føtene

.

Get Adobe Flash player

bjuk n.

bjuk

moro, ståk; ”dææ visst noko bjuk uti mjølkæbun”

 

bjuktæ v.,-a

bjukte

lea på seg, leike seg på golvet. I lausdans: bøye seg i knea

.

Get Adobe Flash player

bjø n.

bjod

”gje bjø!” (på auksjon)

.

Get Adobe Flash player

bjø se

bjode seg

by seg fram ( når ei kyr ville laupe)

.

Get Adobe Flash player

bjø te

bjode til

forsøke, prøve på; ”å du træng kji bjø te”

.

Get Adobe Flash player

bjø v., båu el. byddæ

bjode

t.d. by på auksjon, by seg til å hjelpe; «dæ båu´n imot»: det baud henne imot (var motbydeleg); «bjø upp te dans»

.

Get Adobe Flash player

bjøddn m.

bjørn

(hann-)bjørn

.

Get Adobe Flash player

bjøddnaføtt

bjørneføtt

plattfot

.

Get Adobe Flash player

bjøddnalænde n.

bjørnelende

strekningar der bjørnen ferdast

.

Get Adobe Flash player

bjøddnæ f.

bjørne

binne, hobjørn

.

Get Adobe Flash player

bjøllæglætt m.

bjølleglett

klemt av bjøller, jf. «glætt»

.

Get Adobe Flash player

bjøllæklave m.

bjølleklave

 

.

Get Adobe Flash player

bjøre f.

bjore

1) innfelt trekant i lær eller ty, 2) trekanta innhakk i saueøyra som eigarmerke (jf. «mark»)

.

Get Adobe Flash player

bjørkjilut m.

bjørkelut

(laga ved å la bjørkeoske stå og trekke i kokande vatn - til skilnad frå å «støypæ lut», s.d.) Luten vart brukt til klesvask og til å lute turrfisk i

.

Get Adobe Flash player

bla n., flt. blæu

blad

ark i bok eller avis

.

Get Adobe Flash player

bla n., flt. blø

blad

1) blad på planter, 2) avis

.

Get Adobe Flash player

blaka v.,-a

blaka

leike (helst om ungar)

.

Get Adobe Flash player

blakk

blakk

1) pengelens 2) blass, bleik og gulvoren på farge (helst om hest)

.

Get Adobe Flash player

blek n.

blekk

1) metallet blekk, ”blekspann”, 2) skriveblekk i «blekhus»

.

Get Adobe Flash player

blændingsgardinæ f

blendingsgardin

svart rullgardin, påbode under krigen

.

Get Adobe Flash player

bles f.

bles

kvit stripe i skallen på dyr, mest om hest eller hund som då gjerne fekk namnet ”Blesn”

.

Get Adobe Flash player

blikktæ v.,-a

blinke

blafre, lyse opp av og til

.

Get Adobe Flash player

blikkæ v.,-a

blidke

«blikka se atte»: vart blid att

.

Get Adobe Flash player

blile, bliskle

blidleg

blidleg, blid og smilande

.

Get Adobe Flash player

blistræ v.,-a

plystre

sjå ”plistræ”

.

Get Adobe Flash player

blivæ v., blæiv,
blivi

blive

drukne

.

Get Adobe Flash player

bljug

blyg

 

.

Get Adobe Flash player

blorisi

blodrisen

blodsprengd

.

Get Adobe Flash player

  << tilbake B (side 3)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>