headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 2)

 

 

 

 

 

 

 

bankætre n.

banketre

trereiskap til å banke klesvasken med, ved vasking og skyljing

barkast v.

barkast

slåst, dragast; «dæi barkast i samæn»

barkjin m.bf.

barken

luftrøyret i halsen, strupen

barkæ samæn
v.,-a

barke saman

slåst, ryke i hop; «dæi barkæ snart samæn»

barkæ v.,-a

barke

reie huder (til lêr eller sko) ved hjelp av ore- eller bjørkebork

barkækjølæ f.

barkekyle

strupehovud, øvre enden av «barkjin» (luftrøyret), nemnt i samband med slakting

barkæknuten m.
best. form

barkeknuten

adamseplet

 

barm m.

barm

kvinnebryst

barsælkjæring f.

barselkjerring

ho som fødde (ordet vart også uttala «barsølskjæring»). Ho fekk visittar dei siste av dei ni
dagane ho låg til sengs; det kom barsølskjæringa

barsæng f.

barnseng

barsel, når ein set barn til verda, fødsel; «ho låg i barsæng»

barsøk

barsok

24. august, dagen til den heilage Bartholomeus

basa v.,-a

basa

herje, mase; “basa i snjøe”

baskæ v.,-a

baske

leike, kave; «baskætak»: når ein prøver kreftene (på skjemt eller på alvor)

bassme m.

basme

20 trådar eller trådpar (i vev)

bassmæ v.,-a

basme

rekne, halde rekning med trådane i renninga

bassmæskjæi

basmeskjei

vevskeia på veven. Grinda med tindar som vert pressa inntil tøystykket for kvar renning.
Inndelti basmar. t.d 15 x 20 trådar på ei alen.

 

basst

bast

ikkje å spøkje med; «dæ va kji basst få lassæ upp att or vegavæitn». Sjå ”nådæbasst”

basstugu f.

badstove

i nyare tid berre nytta til å turke korn og lage malt i

bea v., ba/boo,
bett

beda

„å la se bea“: sjå „høktiæ“

bearlag n.

bedarlag

dei som ein laut be til bryllaup, lag, samkomer i grenda

bearmann m.

bedarmann

ein som gjekk omkring i kvart hus innanfor «bearlaget» og bad folk til t.d. bryllaup

bedonæ v.,

bedone, frå
lågtysk

drive med (berre brukt i infinitiv); «ikkji ha anna bedonæ»: ikkje ha anna å drive med

befængt

befengt

smitta,hardt angripen; «han va befængt mæ sott» Jf. «fængji»

behøvæle

behøveleg

vel til pass. Sjå ”te pass”

be-in

beden

invitert (også uttala «be-en»); «han va be-in, dæi voro bedd-næ»

bek n.

bek

1. innkokt tjøre, 2. fyrste avføringa frå eit nyfødt barn eller dyr

bekanta

bekanta

godt førebudd, opplagt, for seg, god til å greie seg, til å berekne, til å sno seg

bekar m.

bekar

vêr, sauebukk; «bekkræskalle»: uttrykk om ein som ikkje vil gje seg

bekaprim m.

bekaprim

"skove", det som sla seg etter kantane i kjelen når dei kokte prim.

bekatrå m.

bektråd

lintråd, tvinna og innsett med bek, brukt til å sy og lappe sko

beksåumsko m.

beksaumsko

Heimelaga sko med bekatråd og bustælæeiv.

 

bekåma v.,-kåm

bekoma

få tak i, koma over

bel n.

bel

1)stund; «va kji burtæ langæ belæ», 2)omtrentleg tidspunkt; «dugulsbel»; «nonsbel»;
«jønsøkbel»: ved dugurdstid, ved nonstid, ved jonsoktid

belaga v.,-a

belaga

førebu; «belaga se»: bu seg, vera budd. Sjå «fyrirådd»

belæ v.,-a

bele

fri til nokon

belæbåu m.

baluba

leven, ståk, helst av mange folk, óg om krangling

benefisert gods

benefisert gods

gods som er pantsett

bero v., -ddæ

bm.. bero

vente; ”la dæ bero”: la det vente, ”me få drygji mæ di”

berå v.,-ddæ

bm. berå

ordne; «berå se»: ordne seg; «gøtt berådd»: godt ordna

bestællæ v.,-tæ

bm. bestille

arbeide, drive med noko, ha noko å drive med

besyndæle

besynderleg

merkeleg, trist; «besyndæle at dæ vart som dæ vart»

bet n.

bit

1) bit, om ljå eller kniv; «gøtt bet i ljåen»: ljåen bit godt (er kvass), 2) «ta æit bet»: bit ein bit.
3) «fiskæbet»; «gøtt bet»: når fisken bit lett på kroken

betabøle n.

bitebøle

heim der dei kranglar mykje

betalingsongji m.

betalingsunge

mellombels forsterbarn, særleg under krigen

be-te v.,

bete

servere; «å ha noko be-te følk som sløng innom»

betiss

betids

tidsnok; «i go betiss»: betids, i god tid, i tidlegaste laget

  << tilbake B (side 2)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>