headings

ordliste
 

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
 

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

B (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

baisykkæl m.

frå engelsk bicycle

sykkel, velosiped (også uttala «bæisykkæl») namnet på dei fyrste syklane, som hadde eit
stort og eit lite hjul

baka

baka[for]

bakanfor, bakved, baki

baka se v.,-a

baka seg

verme seg t.d. i varmt vatn eller framfor varme. Sjå ”briskjibaka”

bakarøbn m.

bakarovn

steikjeomn

baka(n)te

baka(n)til

bakfrå

bakhon m.

bakhun

bord skore av sidene på tømmerstokken, ofte kalla berre ”hon”. ”Honve”: ved av bakhun

baki

baki

 

bakkji m.

bakke

 

bakkjømæle

bakkjømeleg

trongt, avsides, vanskeleg å koma til, slik at ein ikkje «kjæmst» (ein får ikkje rette taket på det)

baklut m.

baklut

bakre delen, i t.d. ”vestæbaklut”: ryggstykke på vesten

baklænjis

baklengs

 

bakrang

bakrang

 

bakstædæiæ f.

bakstedeie

ei som bakar takkebakst, som flatbrød, rømmebrød, lefsekling, ”bakstækjæring”

bakstæfjøl f.

bakstefjøl

bjøl til å baka på

bakstæhællæ f.b

bakstehelle

takke

bakstæspae m.

bakstespade

lang stikke brukt til å ha leivane på og av takka

bakstætrøg n.

bakstetrog

 

bakstætølu f.flt.

bakstetøler

reiskap brukt ved baking

bakstæve m.

baksteved

turr, småkløyvd ved til takkebakst

bakunde

bakunder

 

bakæls n.

bakkels

småkaker

bakænde m.

bakende

rumpe, ”fu” eller ”rauvændén”

bal f.

balje

1) lågt, vidt trekjerald, der ein eller to av stavane var lengre enn dei andre og utforma som handtak.Vart nytta til å ha mjølka i når ho skulle setjast bort slik at ”søtrummén” (fløyta) kunne flyte opp. («setnings-bal») 2) større bal til klesvask

bala v.,-a

bala, streve

1) herje og leike, 2) streva; «bala på»: streva på (med arbeid), sjå ”baukæ”

balberæ v.,-tæ

barbere

raka seg, med m.a. «balberkvåst». «balberskrin» til å ha spegil og høvel i m.m.

ballént

ballent

plundrent å få til; «dæ vart ballént før hono mæ»: det vart vanskeleg for han og

ballæ v.,-a

balle

plundre, arbeide seint; «noko ball må ræ væra»: noko skal ein ha å streva med

bandstøkken m.bf.

bandstokken

den fyrste stokken som vart lagd over ei dør eller eit glas (ord brukt ved tømring)

bandæjødn n.

bandjern

banjin

bm. bange

engsteleg, redd; «dæi voro bangnæ»: dei var redde

    B (side 1)
gå til side 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  neste side >>