headings

ordliste

A - B - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Æ - Ø - Å

Hesten - Veven - Sleden

 
 
site search by freefind
 
(2.utgåve 2013 - v2.02)

DIALEKT

NYNORSK

FORKLARING

LYD

A (side 1)

 

 

 

 

 

 

 

abesea f.bf.

ABC-boka

fyrste leseboka

adi de

adideg

erteuttrykk blant ungar

affe

attved

«ta affe lite mæir»: ta litt meir; «drikkæ kaffi mæ noko affe»: drikke kaffi med noko attåt

affe-brænt

attved-brend

svidd, brend ned i botnen på kjelen (om mat)

afsæti f. fl.t.

avseter

den delen av renninga som blir att i veven

affær

attfor

i vegen; «væra affær»: vera i vegen, hindre

afæræ f.

affære

sak, hending

affør

attfor

framom, slik at noko blir skjult eller stengt; «sæt affør æi dør»

agalåus

agelaus

ustyrleg, uforfæld, fåvitug. Også brukt som forsterkande tilleggsord; «agalåust svært»:- forferdeleg svært, veldig svært; ”dæn som agalåust leve, ærelåust døyr”

agg m.

agg

uro, otte, «å liggji på agg»: vera uroleg, ottast for noko. Jf. «aggæ»

aggni n.flt.

agner

(frå korn), halmstubbar og snerper. Sjå «snærpæ» og «såi»

aggæ v., -a

agge

ottast (for), vente seg noko gale eller uheldig. Jf. «agg»

aggæle

aggeleg

«dæ æ aggæle»: det er fare for (at noko gale kan hende)

agålæ

av garde

”å kåma se agålæ i tiær”

ajeræ v., -tæ

agere

skapa seg, halde leven; «dæ va fælt te ajering»

aji m.

age

ærefrykt, respekt; «haldæ dæi i aji»

ajæiæ se v., -a

ageie seg [?]

skapa seg, gjera seg til

akklæ v., -a

akle

gå frå ein lovnad eller avtale, gå attende på ein handel

akksi-ukse m.

aksjeukse

premiert okse som ein krins kjøpte i lag og hadde aksjar i

akkæderæ v., -tæ

akkedere

drøfte, særleg om pris, prute

aktan

aktande

som er til å lite på, (oftast negativt): «dæ æ kji aktan»: det er ikkje tilfelle, det er ikkje noko å bry seg om

aktæ v.,-a

akte

1) «aktæ ette»: passe på, sjå etter, 2) «aktæ se»: ta seg i akt, ta seg i vare

aku f.

ake

1) noko ein helst hadde sett ugjort; «dæ va æi fæl aku», 2) aketur (med kjelke) Sjå «sjæi»

al m.

ard

hyppeplog som dei drog sjølve (eller som vart dregen av hest)

ala v., €

ala

fostre opp dyr , jf. «ælja»

aldær

aldri

«aldær i væln»: aldri i verda

aldær-so-gale

aldri så gale

så gale at det mest ikkje kan bli verre

aldær-so-langt

aldri så langt

retteleg langt av stad, så langt unna som det går an

all

all

heile; «i all fjol væt»: i heile fjor vinter

all

all

uvel; «kjændæ se so all o rar»

all i være

all i vêret

heilt oppglødd

all sin dag

all sin dag

så lenge ein har levd

allanvælt

av all vælt

ille, forsterkande uttrykk; «tå allanvælt»: av verste slag. Etter Aasen er vælt eit ord for trumf i kortspel.

alltiss

alltids

(bekreftande tilleggsord)

allæfysst

aller fyrst

heilt fyrst

allælæin

alleleis

på alle måtar

allæræiu

allereie

alt no, tidlegare enn venta

allæstan

alle stader

over alt

almindæle

alminneleg

vanle

a(l)nakkæ f.

almanakk

kalender

altarpløgg n.flt.

altarplagg

prestekjol og det som høyrer til, t.d. «præstækraji»

    A (side 1)
gå til side 1 2 3
  neste side >>